x

Søg støtte til at udvikle fællesskaber og mødesteder for ældre

Pressemeddelelse 11. september 2023

Frem til den 24. januar 2024 kan man søge støtte hos den filantropiske forening Realdania til at udvikle mødesteder, der giver ældre mennesker bedre muligheder for at tage del i det lokale liv og fællesskab. Målet for indsatsen ”Steder vi mødes” er at medvirke til at give bedre adgang til fællesskaber og derigennem bidrage til at modvirke ensomhed hos ældre mennesker.

Otte procent af den voksne befolkning føler sig ensomme, og i 2040 vil hver fjerde dansker være over 60 år. Det påvirker ikke kun den enkeltes livskvalitet negativt. Det har også store konsekvenser for samfundet, for sundhedsvæsenet og for sygefraværet i virksomhederne.  

Realdanias erfaringer med at udvikle og udbrede seniorbofællesskaber viser, at ældre mennesker oplever højere livskvalitet, når de bor sammen med andre og dermed har god adgang til et fællesskab.   

I indsatsen ”Steder vi mødes” flyttes fokus fra boligen og ud i lokalsamfundets hverdagsliv. Indsatsen skal bidrage til at komme med konkrete bud på, hvordan man kan skabe ældrevenlige og inkluderende mødesteder, som giver bedre mulighed for at tage del i det lokale liv og fællesskab – uanset alder. Mange steder ligger hverdagsfunktioner som f.eks. indkøb og sundhedstilbud spredt fra hinanden. Særligt i de mindre samfund kan afstande i sig selv være en hindring for ældre mennesker for at deltage i det lokale fællesskab.    

En projektidé kunne f.eks. være en nyindretning eller ombygning af et lokale, som kan bruges til forskellige aktiviteter – samtidig med, at hverdagsfunktionen opretholdes. Det kunne også være hos den lokale købmand, apotek eller en stationsbygning, hvor et lokale kan indrettes til strikkeklub, læseklub eller fællesspisning. Eller blot til at få en kop kaffe sammen med andre. Eller det kunne være en aktivitetssal i tilknytning til et kommunalt sundhedshus eller et bibliotek.   

Laura Kristine Bjerre Munch, projektchef i Realdania siger: ”Vi håber, at indsatsen kan danne grobund for frugtbare, lokale samarbejder på tværs af private, kommunale og frivillige aktører. Og vi glæder os til at se nogle nyskabende bud på, hvordan man kan bruge steder med hverdagsfunktioner til flere ting, som så styrker mulighederne for at være med i fællesskabet – især for ældre mennesker.”     

To ansøgningsfaser 

Indsatsen ”Steder vi mødes” har to faser: I første fase kan man søge om støtte til at udvikle projektideer. Her kan søges op til 300.000 kr. til konsulentydelser til at udvikle idekoncept, organisering, driftsmodel, finansiering m.m. 7-9 projekter vil blive udvalgt til at få støtte. 

I fase to kan man søge op til 5 mio. kr. til at realisere et projekt. Dog kun, hvis man har modtaget støtte i første fase. 

”Steder vi mødes” er åben for ansøgninger fra den 11. september 2023 og frem til den 24. januar 2024. Anden fase forventes at starte i foråret 2025.

Hvem kan søge? 

Ansøgere kan f.eks. være kommuner, organisationer, institutioner, erhvervsdrivende, foreninger, ildsjæle og andre, der har en god ide til et projekt og lysten til at arbejde for at bringe ældre mennesker tættere på det lokale liv og fællesskab.

Projektet skal være tydeligt lokalt forankret. 

Hvad kan man søge til? 

”Steder vi mødes” støtter udvikling og etablering af fysiske rammer, der understøtter fællesska-ber. Projektet skal ligge godt i forhold til ældre menneskers hverdagsliv, og man skal have en klar idé om, hvordan de fysiske rammer understøtter fællesskab. Man kan få støtte til ombygning, tilbygning eller nyindretning af eksisterende bygninger – ikke til nybyggeri. Man kan dog søge støtte til at etablere nye udendørs mødesteder til aktiviteter i det fri, f.eks. en overdækning.  

Online informationsmøde

Den 1. november 2023 kan potentielle ansøgere og alle andre interesserede deltage i et online informationsmøde.

Tilmelding på realdania.dk/steder-vi-mødes