x

’Steder vi mødes’ er en ny indsats fra Realdania, som tager afsæt i tre aktuelle samfundsudfordringer: At 8 % af voksne danskere føler sig ensomme. At vi bliver flere og flere ældre. Og endelig – at afstanden mellem os vokser som konsekvens af den måde, vores byer og lokalsamfund har udviklet sig på gennem årtier. 

Skal udvikle inkluderende og ældrevenlige mødesteder

I dag savner mange byer og lokalsamfund det naturlige ankerpunkt for hverdagsliv og fællesskab, som bymidten, torvet eller forsamlingshuset var engang. Vores hverdagsliv er spændt ud over større afstande, hvor vi transporterer os længere mellem de steder vi bor, arbejder, handler ind, uddanner os og tilbringer vores fritid. Og i byerne er der sket en opdeling, så forskellige dele af byen imødekommer forskellige funktioner og livsfaser.

Konsekvensen er, at de naturlige hverdagsmøder mellem mennesker på kryds og tværs slet ikke opstår så naturligt længere. Særligt for de mindst mobile borgere kan geografisk afstand blive en alvorlig barriere for at mødes og tage del i det lokale liv og fællesskab.*

'Steder vi mødes' samler en række aktører fra hele landet, som vil være en del af løsningen på den problemstilling. Gennem 'Steder vi mødes' støtter vi udviklingen af ni lokale mødesteder, som giver ældre mennesker bedre muligheder for at tage del i det lokale liv og fællesskab. 

Ambitionen er at bidrage til nye, inspirerende eksempler på inkluderende og ældrevenlige mødesteder, som ligger i forlængelse af de steder, ældre mennesker kommer til daglig. Mødestederne kan ligge i en større by, en forstad, en landsby – eller måske endda i det åbne land – så længe det giver mening i forhold til de steder, ældre mennesker bor og færdes.  

De ni projekter

Ni projekter har fået støtte til at udvikle og kvalificere en projektidé. I starten af 2025 får projekterne mulighed for at søge støtte til realisering.

Projektidé: At etablere et arbejdsfællesskab omkring genopbygningen af et baghus, så det kan fungere som mødested for områdets ældre. Projektet bygger videre på erfaringerne fra de seneste fem år, hvor en gruppe pensionister kaldet ”Hverdagsholdet” har skabt et fællesskab omkring restaureringen af forhuset fra 1774. 
De fysiske rammer: Genopbygning af et historisk, men forfaldent baghus fra 1800-tallet (ca. 120 m2).
Hvem står bag projektet? Hofrådens Hus i samarbejde med Hertugbyens Bevaringsforening
 
Projektidé: At skabe en kokkeskole og et socialt samlingspunkt for ældre i tilknytning til en lokal restaurant.
De fysiske rammer: Omdannelse af et lokale nær restauranten, så det kan fungere som mødested og kokkeskole i dagtimerne og en udvidelse af restauranten om aftenen.
Hvem står bag projektet? Restaurant Pauli
 
Projektidé: At skabe et klubhus for et aktivt netværk af ældre mennesker i tilknytning til et kommende bytorv med torvehal mv.
De fysiske rammer: Ombygning af en ejendom (ca. 90 m2), så den kan fungere som mødested. Indretning med værksted, depot, toiletter, køkken og forsamlingslokale.
Hvem står bag projektet? Foreningen Fanefjord Supporters
 
Projektidé: At skabe et mødested for ældre beboere i området med fokus på bæredygtighed, genbrug og affaldssortering. 
De fysiske rammer: Udvikling og ombygning af en eksisterende genbrugsstation i en almen boligforening. 
Hvem står bag projektet? Boligforeningen Aarhus Omegn
 
Projektidé: At etablere et eller flere mødesteder, hvor ældre, som ikke selv kan komme rundt, kan cykle ture i rickshaw med aktive ældre som ‘cykelpiloter’. 
De fysiske rammer: Afklaring af mulige placeringer og deres potentialer i forhold til en til- eller ombygning. 
Hvem står bag projektet? Cykling Uden Alder i samarbejde med Herning Kommune
Projektidé: At gøre et frontlokale i den nyetablerede, borgerejede ”Ådalens Købmand” i Lime til et lokalt møde- og aktivitetssted for byens borgere på tværs af generationer med særligt fokus på byens mange ældre.
De fysiske rammer: Ombygning og nyindretning af to lokaler (6 +70 m2)+ udeareal i fronten af den genåbnede dagligvarebutik.
Hvem står bag projektet? Ådalens Butikshus ApS (borgerejet)
 
Projektidé: At skabe et sted for spontane møder i hverdagen foran hovedindgangen til Stevns Sundheds- og Frivillighedscenter, hvor 40-50 ældre borgere dagligt kommer til genoptræning og sundhedssamtaler. 
De fysiske rammer: Etablering af et orangeri eller anden let bygningskonstruktion ved hovedindgangen til Stevns Sundheds- og Frivillighedscenter.
Hvem står bag projektet? Stevns Frivillighedscenter i samarbejde med Stevns Kommune
Projektidé: At løfte Sundheds- og kvartershuset i Aalborg Ø til også at blive et naturligt mødested - en slags udvidet dagligstue - for de mange ældre, der dagligt har deres gang i huset eller bor lige i nærheden. 
De fysiske rammer: Nyindretning eller ombygning af caféområde og/eller det store foyerområde i Sundheds- og kvartershuset.
Hvem står bag projektet? Himmerland Boligforening
Projektidé: At forvandle en gammel stationslade til et værksted med en reparationscafé og et mødested for især ældre mænd i området. 
De fysiske rammer: Omdannelse af en gammel stationslade (60 m2) med frivillige kræfter. Bygningen skal åbnes op, forsynes med vinduer og indrettes med værkstedsbænke mv.
Hvem står bag projektet? Frivilligcenter Sorø
 

En del af Realdanias arbejde med at modvirke ensomhed blandt ældre

Vi ved fra forskningen, at ensomhed har negativ indvirkning på menneskers livskvalitet, trivsel og helbred – og derfor koster både individet og samfundet dyrt. Vi ved også, at meningsfulde relationer skaber livskvalitet. Derfor begyndte Realdania i 2016 at arbejde for at udvikle og udbrede seniorbofællesskaber med afsæt i undersøgelser som viste, at det at bo sammen med andre kan være med til at afhjælpe ensomhed.

Med ’Steder vi mødes’ tager vi fat i det samme problem med ensomhed blandt ældre, men fra en ny vinkel: Den ny indsats flytter fokus fra boligen og ud i hverdagslivet i lokalsamfundene. Her vil vi støtte op om lokale projekter med nye bud på, hvordan byens sociale infrastruktur kan styrkes og skabe bedre rammer for hverdagsmøder og fællesskaber – og på den måde modvirke ensomhed blandt ældre mennesker.

* efter Hauderowicz og Serena: Aldersinkluderende rumlig praksis, Arkitektens Forlag 2021