x

Nyt liv på mejerigrunden

Pressemeddelelse 23. oktober 2023

Et bytorv og en torvehal på den gamle mejerigrund i Damme på Vestmøn skal give borgerne et nyt mødested og en markedsplads for lokale fødevareproducenter. Samtidig skal det understøtte vandre- og cykelturismen på Møn.

Efter flere års forberedelse er finansieringen af Fanefjord Torv i Damme-Askeby på Vestmøn nu sikret.  

Et torv har altid udgjort et naturligt samlingspunkt i en by. Fanefjord Torv skal være det oplagte mødested og omdrejningspunkt for områdets beboere og lokale ildsjæles udvikling af mangeartede aktiviteter og fællesskaber. 

Takket være støtte fra den filantropiske forening Realdania, Fanefjord Sparekasses Fond, Vordingborg Kommune og en række lokale kræfter er projekteringen af byggeriet sat i gang. Torvet forventes klar til brug ved udgangen af 2024. 

Bag projektet står en nyetableret fond, der, udover realisering af byggeriet, vil stå for drift af torvet  og - ikke mindst - opfølgning på de mål, der har drevet udviklingen af projektet. 

”I gruppen bag Fanefjord Torv er vi begejstrede for den store støtte som projektet har opnået. Det bekræfter vores overbevisning om, at Fanefjord Torv har potentiale til at blive et attraktivt midtpunkt og mødested på Vestmøn – og vil bidrage til at støtte langsigtet udvikling af lokal fødevareproduktion på hele Møn”, siger Steffen Steffensen, formand for Fonden Fanefjord Torv. 

Fanefjord Sparekasses Fond og den filantropiske forening Realdania støtter hver projektet med 4 mio. kroner. 

”Med Fanefjord Torv vil vi gerne understøtte den positive udvikling på Møn. En udvikling, der er drevet af øens stærke lokale fællesskaber, som også har været initiativtagere til andre vigtige projekter som Camønoen og Kunsthal44, som vi også har støttet. Fanefjord Torv udnytter fint den gamle mejerigrunds placering i midten af Damme til at skabe et nyt samlingspunkt for byens borgere, samtidig med at det understøtter både turismen og de lokale fødevareerhverv,”, siger Henrik Lund, der er projektchef i Realdania. 

Møn oplever i disse år en voksende lokal produktion af kvalitetsfødevarer. Den udvikling skal Fanefjord Torv understøtte. Torvehallen vil kunne bringe små og større producenter sammen gennem handel, og derigennem inspirere til partnerskaber omkring markedsføring, salg og udvikling af nye produktområder. 

Fanefjord Torv skal også være et støttepunkt for turismen på Vestmøn. Mange turister har ikke kendskab til Vestmøn, så målet er, at det nye bytorv - med relevante servicefaciliteter - vil give dem mulighed for at opdage lokale produkter, få ideer til vandre- og cykelture i lokalområdet eller blot tage en pause på turen videre rundt på øen.