x

Tøndermarsk Initiativet er i mål

Interview 19. oktober 2023

Efter syv års arbejde er Realdanias engagement i Tøndermarsk Initiativet afsluttet. Vi har spurgt programchef, Stine Lea Jacobi, ind til projektet, som Realdania har støttet med 75 mio. kroner.

Hvorfor er Realdania gået ind i Tøndermarsk Initiativet? 

Inden initiativet blev startet op i 2016, kæmpede området med en lang række udfordringer, som mange andre yderområder også kæmper med.  

I marskbyen Højer havde man på 16 år mistet 23% af sine indbyggere. Ejendomspriserne, var nogle af landets laveste, og liggetiderne i landsbyen nærmede sig et år. Derudover kæmpede man med en øget risiko for oversvømmelser i byerne pga. klimaændringer og en række negative historier fra Tønder og omegn i medierne. 

Men Tøndermarsken rummede også nogle helt særlige styrker. Som en del af det danske Vadehav, var marsken i 2014 blevet optaget på UNESCO’s prestigefyldte liste over verdensnaturarv. Fuglelivet i området var enestående. Og grænselandets særlige bygningskultur havde også potentiale.  

I Realdania troede vi på, at vi kunne bidrage til at bygge videre på de styrker. Derfor gik vi ind i partnerskabet om Tøndermarsken sammen med Tønder Kommune og A.P. Møller fonden.  

Hvad går Tøndermarsk Initiativet ud på? 

Partnerskabet har sammen med en lang række lokale og nationale aktører arbejdet med at gøre den fælles vision om, at Tøndermarsken – også i fremtiden – skulle være et godt sted at bo, besøge og arbejde, til virkelighed. Det har vi gjort i fire overordnede projektspor: 

Et spor har handlet om at etablere et stisystem i marsken, så det er blevet lettere at opleve og forstå det enestående landskab. Både i hverdagen, hvor mange lokale går en aftentur, men også i fritiden, hvor man ser flere og flere turister på Marskstien, som har fået det sigende tilnavn ’Den Flade Dræber’. 

Et andet spor har handlet om klimatilpasning. Her er var opgaven at tænke flere løsninger sammen, så området blev bedre rustet til at håndtere fremtidens udfordringer med vand fra oven og samtidig med at natur, byrum og friluftsmuligheder fik et løft.  

I et tredje spor har vi arbejdet med at styrke erhvervslivet. Det har betydet, at der i de senere år er blomstret flere lokale virksomheder op, ikke mindst inden for hotel- og restaurantbranchen men også kunsthåndværk og fødevareproducenter.  

Endelig har vi arbejdet med at gøre Højer til porten til Tøndermarsken. Her har vi arbejdet med en byomdannelse og har restaureret de smukke, gamle bygninger for at få byens helt særlige potentiale frem i lyset. Det har også betydet, at der er kommet nye aktiviteter og muligheder for byens borgere og for de besøgende.  

Realdania har særligt været involveret i restaureringen af de historiske bygninger og omdannelsen af byrummene Højer. 

Hvad har været afgørende i arbejdet med Tøndermarsk Initiativet? 

Motoren i Tøndermarsk Initiativet har været lokalsamfundet. Borgerne i Højer og medarbejdere og politikere i Tønder Kommune. Det er deres engagement og vilje, der er årsagen til, at initiativet er kommet så godt i mål  

De har haft en vilje til at genopdage og nytænke det fantastiske sted, hvor de bor og arbejder. Et engagement i at se på stedet med nye øjne uden at smide alle de gode ting ud med badevandet. Alt sammen for at sætte det her helt enestående hjørne af Danmark på landkortet. 

Er I løbet på nogle udfordringer undervejs? 

Når man vil skabe store ændringer i en stor geografi, sker tingene ikke fra den ene dag til den anden. Det har taget lang tid at få visionen omsat til projekter, projekter til tegninger og tegninger til nye byrum. Højer-borgernes tålmodighed er helt sikkert også blevet sat på en prøve under anlægsarbejdet. 
 
En så stor indsats som Tøndermarsk Initiativet, påvirker mange på én gang, og derfor er det også naturligt, at der kommer nogle kritiske røster i lokalområdet undervejs. Projektsekretariatet har været rigtig dygtige til at tilrettelægge og eksekvere projekt inden for tid og økonomi, men set i bakspejlet er parterne enige om, at vi nok have været bedre til at inddrage og kommunikere – særligt i startfasen.  

Men vi har lært undervejs, og vi kan være stolte af dér, hvor vi er landet. De mange resultater, vi sammen har skabt, har bestemt vundet over fodfejl, der har været i processen.  

Har man mærket nogle positive effekter ved Tøndermarsk Initiativet? 

Mange af de gevinster, der kommer med initiativet, vil man først opleve om nogle år, men vi kan faktisk allerede nu måle nogle positive tendenser.  

Færre huse står til salg. Og liggetiden på de huse, der bliver sat til salg, er faldet. Samtidig har flere fået øjnene op for det skønne område. Tønder Kommune var sidste år den kommune i landet med 4. flest overnatninger. Og antallet af gæster er steget med 18 procent fra året før. Det smitter positivt af på erhvervslivet. Men også på de muligheder, der er i hverdagen, når man bor i området.  

Det er alt sammen noget, der tyder på, at vi sammen er lykkedes med at gøre området til et sted, hvor det er blevet endnu mere attraktivt at bo. Et sted, hvor erhvervslivet har fået bedre vilkår. Og et sted, som mange vælger at besøge, når de holder ferie. 

Så jeg er sikker på, at Tøndermarsk Initiativet vil skabe positive ringe i vandet i mange år fremover.