x

Bog samler den nyeste forskning: Derfor er danskerne så lykkelige på landet

Pressemeddelelse 8. november 2023

Danskere bosat på landet oplever, at deres eget bidrag til de lokale fællesskaber har stor betydning. Det er én af pointerne i en ny bog fra Realdania, der samler viden fra et stort forskningsprojekt om, hvad der giver folk på landet livskvalitet. Bogen argumenterer samtidig for, at by og land ikke kan ses som modsætninger.

Måler man på objektive faktorer som indkomst, sundhed og uddannelsesniveau, er det danskerne bosat i byerne, der har den højeste levestandard. Men beder man danskerne selv om at vurdere deres livskvalitet, ja, så er det dem, der bor i landdistrikterne, der selv oplever at have den højeste livskvalitet.

Det fænomen er i forskerkredse kendt som ’landdistrikternes lykkeparadoks’. Men hvad er det, som gør danskerne på landet lidt mere lykkelige end gennemsnitsdanskeren? 

Det spørgsmål giver bogen ’Livskvalitet på landet – mennesker, steder og fællesskaber’ nye svar på. Bogen formidler resultater og indsigter fra et Realdania-finansieret forskningsprojekt, hvor en række forskere med fire forskellige metoder har undersøgt livskvaliteten på landet. 

”Meget tyder på, at hverdagslivet på landet har en særlig rytme, der er tæt koblet til nærheden og adgangen til naturen. Samtidig har de fysiske mødesteder en stor betydning for livskvaliteten, ligesom det personlige engagement i de lokale fællesskaber er noget, som påvirker livskvaliteten positivt,” siger Stine Lea Jacobi, der er programchef i den filantropiske forening Realdania. 

Bogens kapitler dykker ned i de tilgængelige data der findes på området, i hverdagslivet, det byggede miljø og i civilsamfundets betydning for livskvaliteten. Bogen giver ikke et entydigt svar på, hvad det gode liv på landet er, men udfolder livskvaliteten gennem forskningsartikler, litterære bidrag, kunstværker og personlige beretninger. 

“Målet med forskningsprojektet og bogen har ikke været at finde frem til en formel for livskvalitet eller for det gode liv på landet. Målet har derimod været at nuancere debatten og prøve at finde frem til nogle af de vigtigste faktorer for livskvaliteten, når man bor på landet. Vi håber, at den nye viden om, hvad der giver folk den højere livskvalitet på landet, er noget vi alle kan lære af - både i byen og på landet,” siger Stine Lea Jacobi. 

By og land er ikke modsætninger

En af bogens pointer er, at vi på den ene side skal anerkende, at der er forskel på by og land. Men at vi samtidig skal passe på med at se by og land som modsætninger.

Virkeligheden er, at mange, der bor på landet, arbejder i byerne. Og dem, der bor i byerne, måske har et sommerhus eller familie på landet. 

Samtidig er by- og landdistrikter gennem de seneste årtier blevet bundet tættere og tættere sammen af infrastruktur og urbanisering. Og som bogen dokumenterer, er forskellen i den oplevede livskvalitet forskellige steder i Danmark overraskende lille.

Litterære og personlige bidrag

Livskvalitet er en kompleks størrelse, og derfor er forskningsartiklerne i bogen suppleret med litterære, kunstneriske og personlige bidrag, der giver andre perspektiver på og indblik i de oplevelser, følelser og erfaringer, der er forbundet med at bo på landet. 

Blandt andre bidrager Josefine Klougart med et nyt essay og et uddrag fra romanen ’Alt dette kunne du få’, mens Søren Vester, Jørgen Skouboe, Anna Emma Haudal og arkitekterne bag tegnestuen Hahn Lavsen fortæller om deres oplevelser og erfaringer med landlivet.  

’Livskvalitet på landet – mennesker, steder og fællesskaber’ blev udgivet af Realdania den 8. november 2023. Den kan afhentes gratis hos Realdania på Jarmers Plads 2, 1551 København K., og købes følgende steder, så længe lager haves: 

  • Fru Møllers Mølleri, Bjeragervej 35, 8300 Odder
  • Rabarbergården, Holløse Gade 21, 3210 Vejby
  • Bovbjerg Fyr, Fyrvej 27, Ferring, 7620 Lemvig
  • Lønstrup Bio, Strandvejen 100, Lønstrup, 9800 Hjørring
  • Bindeballe Købmandsgård, Bindeballevej 100, Bindeballe, DK 7183