x

Mere støtte fra Plan22+ til kommunerne

Pressemeddelelse 23. november 2023

Gennem Plan22+ inviterer Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Realdania nu for anden gang landets kommuner til at byde ind med pilotprojekter, som kan understøtte arbejdet med at indfri klimamål gennem fysisk planlægning.

Fysisk planlægning sætter rammer for hverdagsliv og adfærd 

Kommunernes planlægning i form af lokalplaner, kommuneplaner og planstrategier er med til at sætte rammerne for vores hverdagsliv. Derfor inviterer Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Realdania gennem Plan22+-samarbejdet landets kommuner til at bidrage til udvikling af nye helhedsorienterede løsninger, processer mv. Pilotprojekterne skal vise nye veje for, hvordan vi kan planlægge sunde og attraktive byer og landområder, der samtænker fysisk planlægning som ramme for det gode liv og reduktion af CO2-udledningen.   

Fokus på byer, landdistrikter og kommuneplaner

Øget tæthed og mere kompakte byer ses som vigtige redskaber til at skabe en mere klimarigtig byudvikling. Samtidig udfordrer de faglige principper om adgang og plads til rekreative områder i byerne. I denne ansøgningsrunde efterspørges forslag til pilotprojekter i byer. Projekterne kan udforske muligheder for at indarbejde klimahensyn i den fysiske planlægning - men samtidig have fokus på at skabe sunde, fysiske rammer for mennesker med høj livskvalitet.
Uden for byerne ligger boliger og andre funktioner mere spredt. Derfor kræver det andre virkemidler at planlægge klimarigtigt i områder uden for byerne. Her efterspørges projekter, der har fokus på, hvordan placering af nye boliger, sommerhuse, service, mobilitet mv. uden for byerne kan bidrage til grøn omstilling. 

Det tredje tema i ansøgningsrunden er, hvordan kommuneplanlægningen kan styrkes som strategisk værktøj til reduktion af CO2--udledningen. Planloven åbner for nye muligheder for dette. Derudover giver målene i kommunernes DK2020 klimahandlingsplaner også mulighed for at se kommuneplanerne i et nyt lys. Her efterspørges projekter, der ser på, hvordan man strategisk kan arbejde med den grønne omstilling i kæden planstrategi, kommuneplan og lokalplaner.

Søg op til 500.000 kr. til projekter

En kommune kan søge om op til 500.000 kr. til projekter – eller et højere beløb, hvis flere kommuner går sammen om en fælles udfordring. Kommunerne kan søge alene eller sammen med andre kommuner, bygherrer, organisationer m.fl. Projekterne skal generere ny viden, nye metoder eller nye redskaber med henblik på at inddrage reduktion CO2-udledning i den helhedsorienterede fysiske planlægning og sikre høj kvalitet i det fysiske miljø.

Fakta

Om Plan 22+

Plan22+ er en femårig indsats, som frem mod 2027 skal udvikle ny viden og redskaber til at indfri klimamålsætninger gennem den fysiske planlægning. Formålet er at understøtte kommunernes klimaarbejde ved at udvikle det faglige grundlag for at vurdere, prioritere og diskutere, hvordan klimahensyn kan indarbejdes i den helhedsorienterede fysiske planlægning for velfungerende byer og landområder. Plan22+ virker igennem et selvstændigt sekretariat, forankret i Dansk Byplanlaboratorium. Den filantropiske forening Realdania står sammen med Plan- og Landdistriktsstyrelsen bag indsatsen Plan22+. 

I første runde blev der givet støtte til 11 projekter i 15 forskellige kommuner. Her var der stor interesse fra kommunerne for at arbejde med bæredygtighedsværktøjer og med planlægning i åbent land. Pilotprojekterne er i gang og afsluttes med udgangen af 2024.
   Læs om pilotprojekterne fra første runde

23. november 2023 åbner anden runde for ansøgninger. Frist for ansøgninger er 29. februar 2024, kl. 12. Der afholdes et informationsmøde mandag den 11. december 2023 kl. 12.30-13.30.
Tilmelding  

Spørgsmål om ansøgningerne kan rettes til Plan22+ sekretariatet på plan22@plan22.dk eller ved kontakt til sekretariatschef Britt Vorgod Pedersen tlf. 30 21 49 74 eller projektleder Rasmus Blindum tlf. 30 21 49 72.

   Vejledning og ansøgningsskemaer
Her ligger også tilmelding til infomødet, der arrangeres som webinar.