x

Planen for nyt bymuseum på Skanderborg Station er klar

Pressemeddelelse 2. november 2023

Nu løftes sløret for det nye museum direkte ved togskinnerne på Skanderborg station. Det vindende projekt skaber en særlig ankomstbygning, som favner både museum, cafe og ventesal. Dørene åbnes efter planen i slutningen af 2025.

Vinderprojektet bag udformningen af Perron1 er nu fundet. Byrådet godkendte onsdag aften indstillingen fra bedømmelsesudvalget.

Teamet, som skal stå for omdannelsen af det gamle posthus på Skanderborg station, er Thomas Andersen a/s, Tømrer og & Totalentreprenør i samarbejde med Erik Arkitekter, Norconsult og PAX architects. 

Bedømmelsesudvalget begrunder blandt andet valget med, at projektet har formået at skabe en ankomstbygning, som respekterer stedets unikke karakteristika, samtidig med at den fungerer som en markant byport.

I dag kan det være svært for museets gæster at finde vej ind i bygningen. Med den nye, inviterende tilbygning bliver ingen i tvivl om, hvor man skal gå hen for at fordybe sig i historien eller blot nyde en kop kaffe i inspirerende omgivelser.

"Det vindende team har til fulde forstået, at Perron1 skal være et helt særligt museum, der bruger sin placering som et udgangspunkt for at bringe mennesker sammen – med en ventesal, som også er museum og arkiv," fortæller museumsdirektør Lene Høst-Madsen.  

Det samlede areal for Perron1 med den nye tilbygning bliver på ca. 2100 m2 fordelt på tre etager. 

"Perron1 har i den grad potentiale til at blive et museum ud over det sædvanlige. Bygningen tilbyder nye måder at tænke udstilling og formidling på, samtidig med at den bliver et hyggeligt og uformelt frirum for rejsende. Vi er glade og stolte over, at Realdania og A.P. Møller Fonden også ser mulighederne og støtter byggeriet med sammenlagt 21 mio. kr.", siger borgmester Frands Fischer.

"Vi får et smukt signaturbyggeri ved indgangen til Skanderborg, og vi får et bymuseum, som både er attraktivt for rejsende og for kommunens borgere. Det bliver et fantastisk sted, som sætter en ny standard for, hvor museer kan ligge," fortæller formand for Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget Tage Nielsen. 

Udover funktionalitet og udseende har bæredygtighed også vejet tungt i udvælgelsen. Den eksisterende postbygning fra 1983 bevares og en stor del af det indvendige genanvendes. Hertil kommer, at den nye tilbygning konstrueres i træ for at reducere det samlede CO2-aftryk. 

"Projektet er et godt eksempel på, hvordan vi kan arbejde med klimamæssig og kulturel bæredygtighed ved at renovere og transformere en eksisterende bygning til en ny funktion. Det tidligere posthus er et tidstypisk eksempel på yngre bygningskultur, og bygningens fleksible indretning og robuste materialer betyder, at den egner sig rigtig godt til sit nye formål," siger Vera Noldus, der er projektchef i den filantropiske forening, Realdania.

Byggestart i forsommeren 2024
Det vindende team går sammen med Museum Skanderborg og Skanderborg Kommune i gang med projekteringen, som løber frem til maj 2024. 

Selve byggeriet forventes at begynde i forsommeren 2024 og løbe frem til september 2025. Derefter skal bygningen indrettes, og de første udstillinger etableres. Hvis alt går efter planen, kan det nye museum, Perron1, åbne ved juletid 2025

Dagligt knudepunkt for pendlere
Skanderborg Station er i dag et trafikknudepunkt med togforbindelser til hele landet, bustrafik til hele regionen og til Billund Lufthavn, stor pendlerparkeringsplads og hovedvejen til Aarhus. Det skønnes, at mere end 40.000 mennesker dagligt passerer stationen. 

Det kommende museumsprojekt er en del af helhedsplanen for stationsområdet, hvor der også gennemføres en større omlægning af trafikken i samarbejde med DSB og Banedanmark.

Der har været stor interesse for projektet. I alt 10 kvalificerede entreprenører og rådgivningsvirksomheder søgte om at blive prækvalificeret. Tre projekter blev udvalgt i foråret 2023, og Byråd har godkendt bedømmelsesudvalgets endelige indstilling. 

Omdannelsen af den tidligere postbygning er støttet af: 

  • Den filantropiske forening Realdania har givet tilsagn om 14 mio. kr. til projektet.
  • A.P. Møller Fonden har bevilget 7 mio. kr. 
  • Skanderborg Kommune bidrager med 16 mio. kr. til byggeprojekt og de omkringliggende udearealer.