x

Nu går jagten ind på kandidater til Renoverprisen 2024

Pressemeddelelse 2. januar 2024

Det er tid til at spotte årets mest vellykkede danske renoveringer. Fra i dag frem til den 1. marts kan alle indstille projekter til Renoverprisen 2024. Prisen, der hylder og fremhæver Danmarks bedste renoverings-projekter, uddeles til den årlige prisfest i september.

Kender du til et særligt godt renoveringsprojekt, som fortjener bred anerkendelse og et fagligt skulderklap? Så er det om at komme til tasterne. For ikke nok med at der nu tages hul på et nyt år, så åbnes der også for indstillinger til Renoverprisen 2024, der uddeles af Grundejernes Investeringsfond og den filantropiske forening Realdania. Dermed kan du starte året med at kigge tilbage på de sidste års succeshistorier og få dem indstillet til prisen, som uddeles senere på året. 

”Vi har nu uddelt Renoverprisen i mere end ti år, men den har aldrig været mere vigtig end nu. Det skyldes et fortsat større fokus på, at man med renovering af eksisterende bygninger, fremfor at rive ned og bygge nyt, kan reducere byggebranchens klimapåvirkning og spare på ressourcerne,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

Susanne Borenhoff, adm. direktør i Grundejernes Investeringsfond, siger: 

”I Danmark har vi en rig bygningskultur og -historie, som vi bl.a. kan være med til at bevare gennem veludført renoveringsarbejde. Med Renoverprisen ønsker vi at fremhæve de gode eksempler, så de kan inspirere til andre lignende projekter. Vi hører derudover fra vores tidligere prisvindere, at de har kunnet bruge Renoverprisen som løftestang til udvikling af deres virksomheder og sikre flere renoveringsprojekter i samme stil.”

Justerede kriterier

I år er kriterierne for indstillede projekter blevet justeret. De opdaterede kriterier skal nu gøre det endnu klarere for kandidaterne, hvordan de i indstillingsbeskrivelsen kommer hele vejen rundt om projektet: 

Fremover vil projekterne blive vurderet på baggrund af seks hovedkriterier i form af eksempelværdi, solidt samarbejde, inspirerende ressourcetiltag, faglig kvalitet, blik for brugerne og levende bygningskultur. På den måde favner Renoverprisen hele processen bag et vellykket renoveringsprojekt anno 2024.

Fra indstilling til vinder

Blandt de indstillede projekter udvælger Renoverprisens nomineringsudvalg fem-syv nominerede projekter. Vinderen findes efter en afstemning blandt 70 byggefagfolk.

Parterne bag Renoverprisen håber på at modtage indstillinger fra alle typer af projekter – både i større og mindre skala. Udover titlen som årets bedste renoveringsprojekt følger en check til vinderholdet på 100.000 kr. Der uddeles også en specialpris, som belønner et projekt, der fortæller en større historie i et mindre eller usædvanligt projekt. Her modtager vinderen 10.000 kr. udover titlen. 

Sådan indstilles projekter

På Renoverprisens hjemmeside, www.renover.dk, kan du nemt og hurtigt indstille dit renoveringsprojekt. Indstillingsperioden løber frem til og med den 1. marts. Vinderne af Renoverprisen og Specialprisen kåres ved en prisfest, som afholdes i starten af september 2024. 

Alle kan indstille et projekt til Renoverprisen. Det kræver dog, at de lever op til enkelte krav: 

  • Projektet skal være gennemført i Danmark.
  • Projektet skal være gennemført med hjælp fra én eller flere professionelle rådgivere (dvs. arkitekter, ingeniører og konstruktører) og udført af én eller flere professionelle håndværks- eller entreprenør-virksomheder.
  • Den renoverede bygning skal for Renoverprisen 2024 være taget i brug mellem den 1. januar 2019 og den 1. september 2023.
  • Projektet skal dække en eksisterende bygningsmasse.

Byrum, gårdrum og lignende kan ikke indstilles til Renoverprisen. 

Om Renoverprisen

Renoverprisen er stiftet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond for at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave, det er at få renoveret den eksisterende bygningsmasse i Danmark. Prisen er blevet uddelt hvert år siden 2013, og ambitionen har fra start været at give renovering den synlighed og anerkendelse, som disciplinen fortjener.