x

Tiny houses skal give anbragte unge et alternativ til psykiatrisk indlæggelse

Pressemeddelelse 23. januar 2024

Behandlingsstedet Egedal i Odsherred opfører tre tiny house-inspirerede boliger og et fælleshus med behandlerrum, som kan give anbragte unge med alvorlige sociale og psykiske udfordringer bedre mulighed for ro i en svær og turbulent tid. Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond og Realdania.

Målgruppen af unge i mistrivsel, der bliver indlagt i psykiatrien, er voksende. For anbragte unge i livstruende mistrivsel kan indlæggelser i psykiatrien være en hjælp, men også betyde udfordrende skift i rammer, der kan være uhensigtsmæssige for den unge.

Derfor vil man på Behandlingsstedet Egedal give anbragte unge med alvorlige psykiske udfordringer et alternativ til psykiatriske indlæggelser.

Alternativet hedder At Bo i Ro og består af tre tiny house-inspirerede boliger og et fælleshus med køkken og et behandlingsrum. Det bliver opført med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og den filantropiske forening Realdania.

Projektet er inspireret af nogle af de få byggerier i helende arkitektur i Danmark, hvor målgruppen ligeledes er anbragte børn og unge, og At Bo i Ro er udviklet i tæt samarbejde med de anbragte unge og deres personale.

”Børn og unge skal have den rette hjælp hurtigere, og vi håber, at tankerne bag At Bo i Ro kan være et forbillede for, hvordan man skaber gode rammer for udsatte unge. Samtidig håber vi, at det kan inspirere til at bygge døgnåbne behandlingshuse til mennesker i krise. Mennesker, der har brug for et helle, hvor de og deres nærmeste netværk inddrages i hvad den rette hjælp er; og hvor der arbejdes tværsektorielt, helhedstænkende og forebyggende” siger Sidse Ravn, direktør for Fonden Egedal ved Behandlingsstedet Egedal.

Et forskerteam skal følge At Bo i Ro, som vil fungere som et pilotprojekt. Teamet vil indsamle dokumentation, der kan bruges til at vurdere, om projektet skal opskaleres.

”I Realdania er vi optagede af, hvordan de fysiske rammer kan styrke den socialpædagogiske indsats til udsatte grupper i samfundet. At Bo i Ro er et vigtigt projekt, der på en innovativ måde arbejder med forskning, design og effektmåling, og det er derfor, Realdania støtter projektet. Vi ser frem til at følge erfaringerne og til at dele den viden, projektet genererer,” siger Vera Noldus, projektchef i Realdania.

Behandlingsboligerne er opført ud fra begrebet Helende arkitektur. De har en bærende konstruktion i massivtræ (CLT) og boligernes facader er beklædt med termobehandlet træ og med sedum tag belagt med planter.

Brugerinddragelse, mulighed for at vælge fællesskabet til og fra, smukke naturlige materialer, udsigt til natur, samt tryghedsskabende rum er bare nogle af de temaer, der har dannet grundlag for projektet.

Behandlingsboligerne i At Bo i Ro er i samarbejde med anbragte unge og miljøterapeutiske medarbejdere ved Egedal blevet udviklet af Tegnestuen Stedse således, at rammerne for behandling optimeres og er skræddersyede til de unges specifikke behov. 

• Ro
• God tid: Til at arbejde med både udfordringer og ressourcer i behandlingen
• Nærhed til naturen
• Små overskuelige fællesskaber med sunde grænser, der passer til de unges varierende sociale og
psykiske overskud inspireret af traume- og tilknytningsforskningen
• En miljøterapeutisk behandling, der skaber rammerne for, at de unge kan arbejde i overskuelige
strukturer og trygge relationer med de udfordringer, de står i
• En indretning, hvor stimuli er tilpasset til de unge, hvis nervesystemer ofte er på massivt
overarbejde og i alarmberedskab


Boligerne indvies d. 25. januar 2024 klokken 14.00. Tilmelding på mail til Sidse Ravn på sr@egedal.nu