x

Byudviklings-indsats skal styrke arbejdet med kulturmiljøer i hele landet

Pressemeddelelse 11. marts 2024

Med kampagnen ’Vores Kvarter’ vil Realdania samarbejde med kommuner og beboere om at give et løft til kulturmiljøer og særlige steder. I indsatsen er der fokus på boligkvarterer med særlige kulturelle eller arkitektoniske værdier. Første sted er en gade i Assens, hvor gamle arbejderboliger fra slutningen af 1800-tallet skaber det, borgerne kalder ”en pæn gade”.

Nogle kvarterer har en helt særlig sjæl. En stemning, et udseende eller noget helt tredje, der gør dem specielle. Men hvordan skal vi bevare og fremtidssikre disse steder?

Med kampagnen ’Vores Kvarter’ vil den filantropiske forening Realdania i samarbejde med kommuner og andre lokale aktører udvikle nye metoder og samarbejdsformer, der sikrer og styrker kulturmiljøerne som en bæredygtig ramme om hverdagslivet.

”Vi skal bevare og udvikle de særlige boligkvarterer, som bærer på historier og har stor betydning for det lokale fællesskab og stolthed. I Realdania ønsker vi at støtte kommunerne i at gøre kulturmiljøerne til et aktiv i byudviklingen i forhold til både bosætning og byliv,” siger Thomas Waras Brogren, der er projektchef i Realdania.

I 2020 blev Svenskehusene i Nexø, arbejderkvarteret omkring spinderihallerne i Vejle og bymiljøet omkring Nygade i Assens udvalgt som pilotprojekter i kampagnen. I pilotprojekterne er der afprøvet nye redskaber til at udarbejde planer, der kombinerer bevaring og nænsom udvikling af områderne. 

Der er fokus på, at kulturmiljøernes arkitektoniske og kulturhistoriske værdier bliver sammen-holdt med andre af kommunernes dagsordener, som f.eks.  borgerinddragelse, attraktive boliger og social mangfoldighed i byen. På den måde vil man se på kulturmiljøer som et potentiale til at udvikle byerne. 

Det er håbet, at de tre pilotprojekter kan inspirere kommuner, borgere og andre med idéer til at løfte hverdagslivet, fællesskabet og kulturmiljøernes kulturarv.

“En pæn gade” i Assens

I Assens er man nu nået så langt, at man ved, hvad der skal ske med det særlige kvarter, der ligger centralt i Assens, og som består af murstensbygninger fra slutningen af 1800-tallet. Dermed bliver kvarteret det første, der får støtte fra kampagnen til at istandsættelse og fornyelse.

”Realdania har haft et godt samarbejde med borgerne, kommunen og det lokale kulturhistoriske museum om at udvikle en tilgang, der både styrker borgernes glæde over deres kvarter, skaber nye mødesteder og fastholder kulturmiljøets arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, ” siger Thomas Waras Brogren.

Realdania støtter arbejdet med kvarteret i Assens med 2,4 mio. kroner til en gadeforskønnelse. Derudover oprettes en byfond med økonomisk støtte fra både kommune og Realdania, der kan søges af dem, som bor i kvarteret, og som ønsker at foretage udvendig restaurering af de gamle arbejderbygninger, der har mange detaljer i murværket. Realdania støtter byfonden med 4,6 mio. kroner.

I Assens vedtog man i foråret en ny lokalplan for området, der gør det muligt at udvikle kvarteret på den måde, som beboerne, Assens Kommune og Realdania har været i dialog om. 

Her har man taget udgangspunkt i ambitionerne i Assens Kommunes politik for aktivt medborgerskab og har derfor afprøvet en ny tilgang til arbejdet med kulturmiljøer, hvor borgernes vurdering af områdets kvaliteter og muligheder kombineres med fagfolkenes. På den måde kan der skabes større lokalt engagement i at bevare den lokale bygningskultur.

”Forvandlingen af boligkvarteret skaber en synergi med den øvrige udvikling, der er i gang i Assens by lige nu med ny havneplads, kulturelt samlingspunkt, et kommende nationalt kyst- og lyst-fiskercenter og flere udviklingsprojekter på vej. Men projektet viser også vejen for, hvordan vi blandt andet kan arbejde med aktivt medborgerskab og involvere ejere og beboer på nye måder, når vi arbejder med udvikling”, fortæller formand for Teknik, Miljø og Planudvalget, Jens Jakobsen.