x
Interview:

En levende bygningskultur – en introduktion ved Stine Lea Jacobi

Interview 5. april 2024

I Realdania arbejder vi for at fremme en levende bygningskultur. Men hvad er bygningskultur? Hvorfor er det vigtigt, at den er levende? Og hvilken forskel er det, Realdania håber skabe gennem arbejdet med en levende bygningskultur? Det svarer Stine Lea Jacobi på her.

Stine er programchef i Realdanias filantropi-afdeling og står i spidsen for arbejdet med at fremme en levende bygningskultur. Hun er uddannet arkitekt og byggeøkonom og har +20 års erfaring med arkitektur, byggeri og planlægning. 

Hvad er levende bygningskultur?  

”Bygningskultur er rigtig mange ting. Det er vores bygningsarv; alle de fantastiske historiske bygninger og kulturmiljøer, der rummer fortællingerne om, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Det er nutidens byggeri og arkitektur, som skaber rammerne om vores liv, og giver glæde og livskvalitet i hverdagen. Og det er viden om vores bygninger og deres historie og om, hvordan vi bedst muligt vedligeholder og udvikler dem. 

Når vi i Realdania taler om, at bygningskulturen skal være ‘levende’, så handler det om, at vi er optagede af det liv, der er i husene og mellem husene. Optagede af, hvordan bygningsarven og den nye arkitektur er til gavn for nutidige og fremtidige generationer. En bygning i brug bliver vedligeholdt, forbedret, varmet op og holdt øje med. Og en særlig eller en smuk bygning kan styrke det lokale tilhørsforhold og være med til at styrke fællesskaber og udvikling. Vedligeholdelse af bygningerne og opbyggelse af fællesskaber sker ofte i synergi med hinanden, og den bedste bevaringsstrategi er, i min optik, at gøre vores historiske bygninger levende.” 

Kan du uddybe, hvorfor det er vigtigt at holde bygningskulturen levende? 

”Lad os et øjeblik forestille os, at vores byer, landsbyer og landskaber kun bestod af nyere bygninger. Hvordan skulle vi forstå os selv og vores historie? Hvordan skulle vi kunne lære af fortiden for at bygge for fremtiden? 

Historiske huse og unikke kulturmiljøer rummer vores fælles historie, og er indlysende vigtige for at kunne vide, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Men vores bygningskultur rummer også en viden og nogle ressourcer, som er vigtige for den bæredygtige omstilling. Vi kan lære af den måde, vi historisk har bygget i landskabet med hensyn til terræn og klima, af de lokale byggeskikke og den nøjsomme brug af materialer, og vi vil genanvende og udvikle de eksisterende bygninger i endnu højere grad i fremtiden. Med et stigende fokus på at genbruge, renovere og transformere vores bygninger – både dem med høje bevaringsværdier, og de mere ydmyge bygninger, kan bygningskulturen fungere som løftestang for den klimamæssige bæredygtighed. 

Vi kan lære af den måde, vi historisk har bygget i landskabet med hensyn til terræn og klima, af de lokale byggeskikke og den nøjsomme brug af materialer, og vi vil genanvende og udvikle de eksisterende bygninger i endnu højere grad i fremtiden.

Stine Lea Jacobi Programchef, Realdania


Samtidig er bygningskulturen vigtig for vores sociale og kulturelle bæredygtighed. Særlige bygninger og miljøer kan skabe stærke tilhørsforhold, stolthed og kan i nogle tilfælde være lokal dynamo for fællesskab og udvikling. Og endelig kan en levende bygningskultur bidrage til en bæredygtig økonomi f.eks. ved vi, at områder med en høj koncentration af fredede og bevaringsværdige bygninger har en positiv afsmitning på boligpriserne. 

Fra vores tilbagevendende Kulturarvsundersøgelsen ved vi desuden, at bygningskulturen bliver værdsat af borgerne i Danmark og har betydning for deres livskvalitet og fællesskaber. Et stigende antal i befolkningen vurderer derudover, at historiske steder er vigtige i forhold til klima og bæredygtighed. Alt sammen noget, der bekræfter mig i, at Realdanias arbejde med bygningskultur er vigtigt.” 

Kulturarvsundersøgelse 2023

Hvilken forskel er det, Realdania ønsker at skabe gennem sit arbejde med bygningskultur?  

“Vi vil gerne bidrage til, at vores historiske bygninger og den arkitektur og landskabsarkitektur, vi skaber i dag, fremmer livskvaliteten for nuværende og fremtidige generationer. Det gør vi med støtte til konkrete byggerier, men lige så væsentligt ved at støtte udvikling og formidling af viden. 

Vores ambition er, at endnu flere fremadrettet interesserer sig for og får glæde af bygningskulturen på tværs af generationer. Det er en stor opgave, som vi heldigvis ikke står alene med. Mange gode kræfter – bygherrer og bygningsejere, rådgivere, museer, kommuner og interesseorganisationer – arbejder for at styrke den kunnen og praksis, der kan gøre vores bygninger og bygningskultur både mere levende – og mere bæredygtig.  

Og skulle der sidde en læser med en ide til, hvordan vi kommer tættere på mål, er vi altid interesserede i at høre jeres gode forslag.  

Læs også interviewet ‘Hvordan arbejder Realdania med at fremme en levende bygningskultur’ med Stine Lea Jacobi.