x
Interview:

Hvordan arbejder Realdania med at fremme en levende bygningskultur?

Interview 8. april 2024

Måske har du læst vores interview med Stine Lea Jacobi om, hvorfor vi arbejder med en levende bygningskultur som et af vores fokusområder her i Realdania? I dette interview uddyber Stine, hvordan vi rent faktisk arbejder med det og præsenterer dig for en række af de projekter, Realdania har gang i netop nu.

Stine er programchef i Realdanias filantropi-afdeling og står i spidsen for arbejdet med at fremme en levende bygningskultur. Hun er uddannet arkitekt og byggeøkonom og har +20 års erfaring med arkitektur, byggeri og planlægning. 

Hvordan arbejder Realdania med at fremme en levende bygningskultur?

”Det gør vi blandt andet ved at støtte en lang række ansøgerdrevne projekter, hvor bygningskulturen er omdrejningspunktet for fællesskabet. Det kan f.eks. være et Møllelaug, der vil istandsætte deres fredede mølle, ildsjæle der holder liv i den gamle biograf, eller en forening, der restaurerer en historisk gård. Desuden gør vi det ved at støtte en lang række formidlings- og forskningsprojekter, der på forskellig vis undersøger, opbygger og deler viden om bygningskultur.  

Vi har især fokus på fire temaer i vores arbejde: At styrke interessen for bygningskultur og arkitektur. Beskyttelse og udvikling af kulturmiljøer og særlige steder. Bruge bygningskulturen som løftestang for udvikling. Og som det fjerde, at styrke koblingerne mellem bygningskultur og klima.”  

Hvordan arbejder I med at styrke interessen? 

“Interesse og opbakning til bygningskulturen er afgørende for at fastholde den levende bygningskultur. Både interesse og opbakning fra bygningsejere, private og offentlige, der investerer i den og vedligeholder den. Men også fra de borgere og turister, der besøger den og værdsætter den.

Vi arbejder derfor strategisk med at fastholde og styrke interessen bredt i samfundet. Dels gennem de mange udstillinger, vi støtter på DAC, Utzon Center og Louisiana, og når vi støtter videndeling af forskellige variationer: festivaler, podcasts, bøger og foredrag over hele landet. 

Vi har også indsatser som eksempelvis Samlingskraft, hvor vi er gået sammen med foreningen By og Land Danmark. I Samlingskraft støtter Realdania frivillige ildsjæle, der vil lave arrangementer med fokus på bygningskultur og bæredygtighed i nærområdet. Efter de to første runder kan vi konstatere, at det vrimler med iderige og engagerede ildsjæle i hele landet. Det er jeg enormt glad for, og jeg håber, at det kan bidrage til, at endnu flere får viden om og interesse for deres lokale bygningskultur.” 

Samlingskraft

Hvordan arbejder I med at beskytte og udvikle kulturmiljøer og særlige steder? 

“Nogle kvarterer eller bymiljøer har en helt særlig karakter og stemning. Det er svært at sige, hvad det er, men mange af os kan nok genkalde oplevelsen af at gå gennem en gade eller stå på en plads fyldt af historiske huse og mærke historiens vingesus. Det kan være, når vi besøger verdensarven i Christiansfeld i Sønderjylland og oplever Herrnhuternes perfekt planlagte by. Eller når vi er til et arrangement i Demokratigaragen og bliver ført tilbage til et København, før byudviklingen tog fat.  

Netop de samlede miljøer gør, at vi kan opnå en særlig forbindelse til tidligere generationer og vores fælles historie. Men mange steder er miljøerne truede – nogle steder af vækst og udvikling, andre steder af det modsatte.  

I indsatsen Vores Kvarter har vi fokus på at beskytte, udvikle og skabe ny viden om boligkvarterer, der har en særlig karakter – kulturelt, historisk eller arkitektonisk. Sammen med lokale brugere, ejere og kommuner, arbejder vi med at styrke ikke bare det enkelte hus, men hele det lokale fællesskab og sikre en bæredygtig udvikling af kvarteret.” 

Vores kvarter 

Hvordan kan bygningskulturen bidrage til at skabe udvikling? 

“Bygningsarv og god arkitektur kan være en afgørende ’driver’ for at skabe udvikling – både i og uden for de store byer. Vi arbejder derfor forsat både med det historiske byggeri, med transformation – og nybyggeri.  

Et forrygende eksempel på en sådan ’driver’ er Maltfabrikken i Ebeltoft, der er forvandlet fra industrimiljø til byens nye mødested. Her har et visionært og langsigtet samarbejde mellem ildsjæle, kommune, erhvervs- og kulturliv, arkitekter og rådgivere, fonde og filantropiske foreninger sikret et samlingssted, hvor aktive brugere i alle aldre mødes på tværs af interessefællesskaber. Området i og omkring den gamle fabrik rummer i dag både et ungekulturhus, et museum, bibliotek, kontorfællesskaber, koncertsal og mikrobryggeri.

Bygningsarv og god arkitektur kan være en afgørende ’driver’ for at skabe udvikling.

Stine Lea Jacobi Programchef, Realdania


Vores tilgang til projekter som f.eks. Maltfabrikken, men også til mindre ildsjæledrevne projekter, som vi f.eks. støtter gennem vores kampagne Underværker, er i høj grad at understøtte de mennesker og aktiviteter, der gennem praksis og håndværk ønsker at holde bygningskulturen levende og højne livskvaliteten blandt mennesker i deres lokalområde. Både for menneskene og for fællesskabets skyld men også for på bedst mulig vis at sikre bygningskulturen.” 

Maltfabrikken 
Underværker  

Hvad er koblingen mellem bygningskultur og klima? 

“At gøre byggeriet i Danmark mere klimamæssigt bæredygtigt er måske den vigtigste opgave, den samlede byggesektor nogensinde har stået overfor. Og i Realdania er vi lige nu gang i en lang række indsatser, der skal udforske nye metoder og måder at bygge mere bæredygtigt – også når det drejer sig om bevaring af dét, der allerede eksisterer.

For eksempel skal indsatsen ’Bygningskultur og Klima’ skabe viden om, at bevaring, fornyelse og energioptimering af vores modernistiske etageboligbygninger fra 1930-74 kan bidrage til at reducere klimabelastningen uden, at vi går på kompromis med de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan skabe lokal stolthed og fællesskab. 

På den måde kommer der fokus på, at også de modernistiske boligbyggerier, som vi kender fra byer over hele landet, er del af vores bygningskultur og der bliver mulighed for at undersøge og eksemplificere, hvordan fastholdelse og fornyelse af modernismes æstetik, boligambitioner og områdernes fællesskaber kan være del af en mere bæredygtig udvikling.” 

Bygningskultur og klima
Læs også interviewet ‘En levende bygningskultur – en introduktion ved Stine Lea Jacobi ‘