x

Nyt samarbejde mellem Heimstaden og Odense Kommune viser vejen i kampen mod hjemløshed

Nyhed 5. marts 2024

I en fælles indsats for at bekæmpe hjemløshed, har Heimstaden Danmark og Odense Kommune indgået en ny samarbejdsaftale. Med aftalen stiller man boliger til rådighed for mennesker i hjemløshed og håber at kunne inspirere andre private boligaktører til at gøre det samme.

Der er behov for, at flere aktører bidrager til at stille boliger til rådighed, hvis det skal lykkes at udrydde langvarig hjemløshed i Danmark. Det står klart, efter den ny hjemløsereform med massiv fokus på at udbrede Housing First sidste år trådte i kraft. Housing First betyder, at et menneske i hjemløshed får tilbudt en betalelig og fast bolig og samtidig får den relevante Housing First-bostøtte fra kommunens side.

Realdania er som en del af alliancen Hjem til Alle er dedikeret til opgaven med at udrydde hjemløshed blandt unge. Blandt andet ved at arbejde med at afsøge mulighederne for at inddrage private lejeboliger i den “Housing First-boligmasse", der skal sikre det tilstrækkelige antal betalelige boliger. 

Heimstaden Danmark og Odense Kommune har nu indgået en samarbejdsaftale, som betyder, at Heimstaden vil begynde at udleje boliger i Odense til hjemløse og mennesker i socialt udsatte positioner. I første omgang er der afsat fem boliger til formålet, men ambitionen er, at øge antallet med tiden.

"Tilgangen til professionel udlejning ændrer sig. Det handler ikke kun om boliger, men også om at tage et aktivt socialt ansvar. I Heimstaden føler vi en forpligtelse til at tage et socialt ansvar, og vores ambition er klar: På tværs af vores ni markeder, sigter vi mod, at mindst 5 procent af vores lejekontrakter bidrager socialt på den ene eller anden måde. I Danmark har vi særligt fokus på hjemløshed i denne sociale indsats," udtaler Tina Hansen, Head of Administration hos Heimstaden Danmark.

Initiativet vækker også glæde i Odense Kommune. Kommunen hjælper allerede hjemløse med at få tag over hovedet gennem et tæt samarbejde med de almene boligorganisationer. Men det er vigtigt også at få de private udlejere med, mener beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt:

"Det er rigtigt godt for borgere med sociale udfordringer at få naboer, der har fast arbejde og lever et stabilt liv. Derfor er vi i Odense meget fokuserede på at arbejde med blandede boligområder, og det er positivt at få private lejeboliger med i boligformidlingen. Aftalen her bliver et vigtigt supplement til det stærke fundament, som vi allerede har via det gode samarbejde med de almene boligorganisationer. Det drejer sig ikke alene om at skaffe boligen, men også om at have et godt samarbejde med udlejeren omkring støtten til beboeren, så boligen også bliver et trygt hjem at være i," siger han.

Housing First - en effektiv vej frem

Hjem til Alle er en alliance, der består af 22 organisationer på tværs af sektorer. Alliancen arbejder med afsæt i metoden Housing First, der kombinerer adgang til en bolig med social støtte. Metoden er veldokumenteret; 8 ud af 10, der modtager denne type hjælp, kommer langvarigt ud af hjemløshed.

Men flere steder i landet, særligt i København og Aarhus, mangler der betalbare boliger. Her kan det kun lykkes at stoppe hjemløshed, hvis boligudbuddet bliver større.

"Interessen fra private boligudlejere i at bidrage kan blive afgørende for, at vi som samfund lykkes med at stoppe hjemløshed. Samarbejdet mellem Heimstaden Danmark og Odense Kommune viser en ny vej frem for, hvordan man kan gribe et samarbejde an og hvordan man som privat boligaktør, kan blive en del af løsningen på et centralt samfundsproblem" forklarer Kira West, Direktør i Hjem til Alle.

Hjem til Alle har netop lanceret en ny platform, hvor private boligudlejere kan få viden om, hvordan det konkret kan foregå, hvis de ønsker at bidrage til indsatsen med at finde boliger til hjemløse. Platformen kan tilgås på www.privateboliger.hjemtilalle.dk.

 

Er man som privat boligudlejer interesseret i at vide mere, er Hjem til Alle alliancen netop udkommet med en ny platform, hvor man kan tilgå viden og få besvaret spørgsmål vedrørende fx økonomi og samarbejde ifm. at stille boliger til rådighed til hjemløseindsatsen.

Find inspiration og værktøjer til at komme godt i gang på www.privateboliger.hjemtilalle.dk.