x

Stort byudviklingsprojekt indviet i Frederiksværk

Pressemeddelelse 8. marts 2024

Med projekt Stålsat By har Halsnæs Kommune atter bragt Frederiksværks historiske kanal og unikke kulturarv i fokus.

Frederiksværk bygger på en enestående kulturhistorisk arv, men med tiden er tegnene på det gledet i baggrunden i bybilledet. Det har byudviklingsprojektet Stålsat By imidlertid lavet om på.

Gennem de sidste 10 år har projektet muliggjort, at en lang række nøglepunkter i byen er blevet istandsat og har bidraget til at gøre lokalhistorien levende på nye måder. Det gælder eksempelvis den bynære del af den historiske kanal mellem Arresø og Roskilde Fjord, som har fået nye kanalkanter. Torvet i den nordlige del af gågaden er blevet renoveret og åbnet op mod Krudtværksområdet. Der er blevet opført en legeplads med Frederiksværks industrihistorie som legende omdrejningspunkt for aktiviteterne.

Senest er området ved Mølledammen blevet sat i stand med en ny gang- og cykelbro, et bedre indblik til Turbinehuset og etableringen af et nyt byrum, som inviterer til rekreative oplevelser midt i byen. Indvielsen af Mølledams-området markerer samtidig det sidste trin i projekt Stålsat By.

En enestående kulturarv

Projekt Stålsat By blev fredag den 8. marts officielt indviet med et arrangement for hele byen ved det nye byrum kaldet Classens Plads.

Halsnæs Kommunes borgmester, Steffen Jensen, har sammen med byrådet fulgt Stålsat By og glæder sig over den effekt, som byudviklingen har haft på Frederiksværk.

”Byfornyelse handler ikke kun om at gøre noget forfra, men om at tage udgangspunkt i det gode, der allerede er der. Her har Frederiksværk en enestående kulturarv i Danmark med den flere hundreder år gamle kanal, som har haft så stor historisk betydning for udviklingen af hele området og byen. Med Stålsat By kan man derfor sige, at vi har fået bragt fortiden ind i nutiden. Det er gjort på en måde, som både er respektfuld over for historien og samtidig åbner nye muligheder for, at borgere og besøgende kan tage området ved kanalen og krudtværksområdet i brug. Resultatet giver et helt fantastisk løft til byen, og jeg er overbevist om, at det vil gøre gavn og glæde i mange år frem,” siger Steffen Jensen, som samtidig retter en tak til de mange entreprenører, samarbejdspartnere og fonde, der har gjort det muligt at realisere Stålsat By.

Både A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, den filantropiske forening Realdania og NLMK Dansteel har støttet realiseringen af projektet.

A.P. Møller Fonden har ønsket at støtte udviklingen af et attraktivt ungemiljø i de historiske rammer i Krudtværksområdet og styrke den fysiske forbindelse til Frederiksværks bykerne og kulturhistorie til gavn for både frederiksværkere og byens besøgende.

Realdania har støttet byudviklingen i Frederiksværk som led i den landsdækkende indsats ’Hovedbyer på forkant’, der har som mål at styrke og revitalisere bymidterne i en række byer rundt om i Danmark.

”Det er en stor glæde at se, at det er lykkedes Frederiksværk at komme i mål med en ambitiøs strategi for at styrke byen med et greb, hvor historieformidling og byudvikling tænkes sammen. Projektet kan på flere områder fremstå som inspiration for andre byer i Danmark som eksempel på, hvordan kulturarven kan bruges som løftestang for byudvikling og til at styrke hverdagslivet og oplevelsesværdien for borgere og besøgende. Mange byer arbejder i disse år for at styrke livet i bymidterne. Det kan skabe stor værdi at genfinde byernes særlige historier og kulturarv og bruge det aktivt i arbejdet med at styrke en levende by,” siger programchef i Realdania Astrid Bruus Thomsen.

Projekt Stålsat By har i alt kostet ca. 66 mio. kroner at realisere.

A.P. Møller Fonden har støttet projektet med 16,8 mio. kroner, Realdania har støttet med 15,9 mio., og NLMK Dansteel har støttet med 2 mio. kroner.