x
Nye missionsrettede investeringer::

Investeringer i genanvendelse af plastik og start-ups inden for den grønne omstilling

Nyhed 22. april 2024

Med to nye missionsrettede investeringer understøtter Realdania cirkulære løsninger inden for plastindustrien og startups med fokus på løsninger til den grønne omstilling.

Med investeringer i Infinity Recycling Circular Plastics Fund I og The Footprint Firm Fund I lægger Realdania endnu en række investeringer i bunken med missionsrettede investeringer, der skal understøtte løsninger til den grønne omstilling. Det er et område, som foreningen i en årrække har arbejdet filantropisk med inden for det byggede miljø, og som der derfor også er fokus på i porteføljen med missionsrettede investeringer. Det er investeringer, der både skal give et økonomisk afkast og understøtte nogle af de samme dagsordner som foreningens filantropiske arbejde.

Cirkulær produktion af plastik

Et af de områder, foreningen arbejder med, er cirkulær økonomi, og investeringen i Circular Plastics Fund I handler om at genanvende og omdanne plastikaffald til råolie, polymer og/eller voks – det man kalder ’virgin grade plastik’. Problemet med meget genanvendelse af plastik i dag er, at kvaliteten forringes, når produktet genanvendes. Fonden vil investere i virksomheder, der arbejder med avancerede løsninger med fokus på at producere plastik af høj kvalitet cirkulært og på en måde, så det i princippet kan genanvendes uendeligt.

"Modsat hvad man måske skulle tro, er den globale efterspørgsel på plastik i vækst. Derfor er det også afgørende, at vi får skabt nogle cirkulære alternativer til den lineære produktionslinje, hvor man bruger ny olie til at producere plastik, som derefter deponeres, brændes af eller genanvendes til en lavere kvalitet. Fonden, som vi nu går ind i, har som mål at lave kapitalinvesteringer i storskala-anlæg med netop fokus på dette", siger Realdanias investeringsdirektør Kenneth Lillelund Winther.

Grøn omstilling og vækstlag

The Footprint Firm Fund I er en dansk fond etableret af virksomheden The Footprint Firm. Det er en rådgivnings- og investeringsvirksomhed, der yder rådgivning til virksomheder, investorer og fonde om ESG-relaterede emner. Virksomheden har siden 2020 investeret i en række danske startups, der arbejder med løsninger inden for den grønne omstilling. Overskuddet fra konsulentydelserne investeres i virksomheder, der både kan skabe impact og samtidig har et lovende forretningskoncept. Kenneth Lillelund Winther, siger om denne investering:

"Vi leder hele tiden efter missionsrettede investeringsmuligheder inden for den grønne omstilling. En stribe af fondens fokusområder er relevante i forhold til Realdanias mission, og samtidig ser vi oplagte muligheder i at støtte det danske vækstlag på disse områder. Samtidig understøtter vi en nystartet dansk kapitalfond, der kan bidrage til at gøre en forskel i forhold til at få flere bæredygtige løsninger på markedet."

Begge fonde er artikel 9 fonde, der har konkrete bæredygtighedsmål, de skal leve op til, ud over afkast.