x
Realdania Årsmagasin 2024:

Land og by skal spille hinanden gode

Artikel 10. april 2024

Det er vigtigt for sammenhængskraften i Danmark, at vi arbejder med at udvikle de landområder, der er udfordret af urbaniseringen. By og land er hinandens forudsætninger, siger Realdanias adm. direktør, Jesper Nygård.

Artikel fra Realdanias årsmagasin af Mikkel Sander Rudzy

Jesper Nygård havde ikke noget stort ønske om at forlade Vestegnen. Men en søndag sidst på sommeren satte han sig alligevel ind i sin bil med sin hustru og datter og kørte nordpå for at se på tre boliger, som hustruen havde fundet. Egentlig havde Jesper Nygård opstillet en række krav til familiens nye hjem, bl.a. at det skulle være vedligeholdelsesfrit. Mest af alt med det formål at gøre det stort set umuligt at finde et. Men da familien efter nogle timer nåede til den tredje bolig, skete der noget, som fik ham til at pakke alle sine krav væk.

”Vi var fuldstændig solgt, da vi så huset. Vi kom op til den her firlængede bondegård med stråtag, bindingsværk og stokroser. Det var bare ubegribeligt flot, og selv om det på ingen måde levede op til nogle af de ting, jeg havde listet op, så havde vi købt boligen fire dage senere,” fortæller Realdanias adm. direktør. Siden da har den tidligere bondegård, hvor der er indrettet syv ejerboliger, været det sted, Jesper Nygård kalder sit hjem. Det er her, hans børn er vokset op. Med udsigt til et gadekær, hvor der er blishøns om sommeren, og hvor kvarterets unge mødes og spiller ishockey om vinteren.

Hinandens forudsætninger

Selv betegner han sit hjem uden for Birkerød som at ”bo i byen, men på landet”. I den formulering ligger der en implicit pointe, nemlig den, at vi skal lade være med at tale om by og land som modsætninger. ”Jeg har altid haft det rigtig svært med, at der i et lille land som Danmark tales om by og land som modsætninger. By og land er hinandens forudsætninger.

Du kan ikke have en stærk hovedstad, hvis du ikke har et stærkt opland. Hvis du ikke har et sted, hvor vores fødevarer og vores energi bliver produceret. Du kan ikke have stærke købstæder, hvis der ikke er en stærk relation mellem købstaden og landsbyerne omkring. By og land spiller hinanden gode, og det er det, vi skal holde fast i,” påpeger Jesper Nygård og tilføjer: ”Dermed ikke sagt, at vi helt skal opgive betegnelserne ’by’ og ’land’. For der er selvfølgelig nogle forskellige rammer for de liv, man lever i byen og på landet. Men mange mennesker har et liv, hvor de i kraft af deres job, familie eller andre relationer lever deres liv både i byen og på landet.”

Undgå storbyperspektiv

Sammenhængen mellem by og land er gennem årene blevet udfordret af urbaniseringen af samfundet. En bevægelse fra land til by, hvor særligt de unge søger mod de større byer, mens de ældre bliver tilbage. Det har over tid fået befolkningstallet til at skrumpe i mange landsbyer og ændret vilkårene for de liv, man kan leve i landsbyerne. For at støtte op om landsbyerne har Realdania bidraget med midler til flere af de landsbyklynger, som gennem de seneste ti år er blevet dannet forskellige steder i landet. Klynger, hvor en række landsbyer går sammen om at arbejde for en fælles udvikling af deres område. En udvikling, som Jesper Nygård betragter som en stor succes, ikke mindst fordi det mange steder er lykkedes at skabe et øget sammenhold på tværs af landsbyerne.

I dag støtter foreningen ikke længere opstarten af nye landsbyklynger, men har bidraget til, at der er ved at blive etableret mødesteder i ni af de eksisterende klynger. Det var landsbyerne selv, som i sin tid tog initiativet til at gå sammen i klynger. Nogle af egen drift, andre fordi kommunen opfordrede dem til at indlede et samarbejde. Derfor mener Realdanias adm. direktør, at foreningens rolle primært er at skubbe på den gode udvikling.

”Det er enormt vigtigt, at vi ikke går ud i landdistrikterne med et storbyperspektiv og prøver at presse noget ned over hovederne på landsbyerne. Det er vigtigt, at vi forstår, hvad der giver værdi og livskvalitet i landsbysamfundene, og hjælper med at udvikle på det. At vi f.eks. har blik for, at det sociale liv på landet ofte ikke foregår i bymidterne, men i idrætshaller, kulturhuse og ikke mindst i den omkringliggende natur,” siger Jesper Nygård og tilføjer, at Realdania har stillet data og viden om f.eks. befolkningsudvikling til rådighed for landsbyerne, så de har haft et realistisk grundlag at arbejde ud fra. Ved at bakke op om udviklingen i landdistrikterne bidrager Realdania til at styrke de landsbyer, som ifølge Jesper Nygård er vigtige for sammenhængskraften i et samfund.

For ham skræmmer sporene fra udlandet. ”I lande som Frankrig kan vi se, at der er mennesker i landdistrikterne, som lever under nogle vilkår, der ikke er tålelige, fordi arbejdspladserne er flyttet væk, og man ikke har sat ind over for problemet i tide. I Danmark står vi et meget bedre sted. Men for mig er der ingen tvivl om, at væksten også i fremtiden vil centrere sig i de store byer. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi sørger for at forløse de potentialer, der er uden for de store byer, og det er helt sikkert en dagsorden, vi også fremover vil være optage af i Realdania,” siger den adm. direktør.

Tæt på en jazzklub

Jesper Nygård trives i bondegårdsidyllen uden for Birkerød. Men det er begrænset, hvor ofte han kommer ud og går tur ved de små søer og kornmarkerne, selv om de kun ligger få hundrede meter væk. Det er hans hustru meget bedre til. Da han for nylig var inde for at hjælpe sin ældste datter med at sætte gardiner op i hendes stuelejlighed på Amager, havde han til gengæld svært ved at tage blikket fra, hvad der skete ude på den anden side af vinduet. ”Det der med at sidde og kigge ud på den Netto og det værtshus, der ligger ovre på den anden side af gaden, og se på alle de mennesker og det liv, der er. Det var bare virkelig fascinerende.”

Derfor trækker byen også i Jesper Nygård, der aldrig har prøvet at bo i en storby. ”Det har for mig personligt været rigtig godt at have noget natur omkring familien i de år, hvor børnene har boet hjemme. Men med tiden kunne jeg godt tænke mig at prøve at bo i en storby. At bo tæt på en jazzklub, teatre og mange restauranter. Det her med, hvor man trives med at bo, tror jeg i virkeligheden handler meget om, hvem man er som menneske. Men også hvor man er i sit liv,” siger Jesper Nygård, der dog aldrig kommer til at blive storbymenneske på fuld tid. ”Vi har et sommerhus i smukke, grønne omgivelser langt fra byen. Så det bliver nok noget med at være begge steder på skift.”

 

Realdanias indsatser på landet

Realdania bidrager til, at det skal være attraktivt at bo i, arbejde i og besøge områderne uden for de største byer. Derfor arbejder foreningen for at tilpasse, styrke og forny de områder, der er udfordret af samfundsudviklingen, med udgangspunkt i de lokale stedbundne potentialer. 

Realdania støtter mange forskellige typer af projekter i landdistrikter og yderområder: fra etableringen af bygninger og byrum til nye forbindelser i naturen, bedre rammer for fællesskaber, bevaring af bygningsarv, men også f.eks. fysisk-strategiske
udviklingsplaner og forskningsprojekter. 

Mange indsatser går på tværs af kommunegrænser. F.eks. ’Vestkysten viser Vejen’, hvor 11 kommuner og tre regioner med støtte fra Realdania samarbejder om at løfte flere af de centrale kystbyer og styrke attraktioner langs den danske vestkyst.

Bæredygtig turisme spiller en væsentlig rolle i flere af de indsatser og projekter, Realdania støtter i yderområder og landkommunerne. Derfor sker udviklingen i samspil med natur og kulturmiljøer til gavn for både lokale og besøgende. 

Eksempelvis lancerede Realdania i 2011 kampagnen ’Stedet Tæller’, som støttede 36 projekter med det formål at vise nye veje til en positiv udvikling af områderne uden for de største byer i Danmark. 

Efter samme model lancerede Ny Carlsbergfondet og Realdania i 2022 kampagnen ’Stedet Tæller X’, som skal bidrage til at styrke steders lokale potentiale i landkommunerne med kunst og arkitektur som løftestang.