x

Årsmagasin 2024

Udgivelsesdato
marts 2024

Sideantal
72 sider

Forfatter(e)
Realdania

Download

I årsmagasinet fortæller vi om vores projekter, foreningsaktiviteter og investeringer igennem interviews og reportager, der er lavet forskellige steder i landet.

Årsmagasinet har i 2024 særligt fokus på at finde de gode løsninger for fremtiden. Det handler bl.a. om udviklingen i Danmark - både på landet og i byerne, den grønne omstilling, forebyggelse af indbrud, bevaring af historiske huse og om investeringer, der både bidrager med et økonomisk og filantropisk afkast. 

Indholdsfortegnelse

Side 6
Mere liv i landsbyerne
Det blev et vendepunkt, da seks landsbyer nord for Viborg slog sig sammen i en landsbyklynge. Nu blomstrer optimismen blandt indbyggerne, og et nyt, fælles mødested tager form.

Side 14
By og land hænger sammen
Befolkningstilvæksten sker primært i de store byer. Derfor er det vigtigt, at vi forløser de potentialer, der er uden for byerne. Interview med Realdanias adm. direktør, Jesper Nygård. 

Side 20
Veje til klimavenligt byggeri
Realdania og Villum Fonden arbejder i indsatsen Boligbyggeri fra 4 til 1 planet sammen med byggebranchen om at vise vejen til nybyggede boligbyggerier med en markant lavere udledning af CO₂.

Side 26
Revolution og mulighed
Den grønne omstilling er den største forandring i byggeriet i årtier. Den rummer også mange muligheder, hvis aktørerne tænker på tværs og samarbejder, siger filantropidirektør Nina Kovsted Helk.

Side 36
Fælles kamp mod indbrud
Siden Realdania og en række partnere i 2018 lancerede Bo trygt er antallet af indbrud faldet markant. Tag med til Esbjerg, hvor bl.a. kommunens gartnere danner fælles front med politiet.

Side 42
Huse med historie
Overalt i landet findes bygninger, som i dag bruges til noget andet, end de blev bygget til. Vi besøger en række huse, der fortæller en helt særlig historie.

Side 54
Boligøkonomiske tendenser
Fremtiden byder på flere danskere, og mange vil gerne bo i byerne, som stadig vil vokse. Boligøkonomisk Videncenter peger på tendenser, der påvirker boligmarkedet.

Side 64
Missionsrettede investeringer
Realdania har valgt at investere en del af formuen på en måde, hvor afkast og foreningens mission går hånd i hånd. Læs om de første års erfaringer.