x

Støtte til ni fællesskaber og steder at mødes for ældre

Pressemeddelelse 8. april 2024

En købmandsbutik i Lime, et sundheds- og kvartershus i Aalborg Øst og et folkekøkken i København SV. Det er tre af i alt ni fællesskaber og steder for ældre rundt om i landet, som nu får støtte til udvikling gennem Realdanias indsats ”Steder vi mødes”.

Vi bliver flere ældre, og ensomheden blandt os stiger. Samtidig har vores byer og lokalsamfund i de sidste årtier udviklet sig på en måde, som skaber større fysiske afstande, og gør det svært for især ældre med mindre mobilitet at deltage i fællesskaber og aktiviteter væk fra hjemmet. 

Indsatsen ”Steder vi mødes” tager fat på udfordringen og støtter udviklingen af en række lokale mødesteder, som giver ældre mennesker bedre muligheder for at tage del i det lokale liv og fællesskab. Ud over at være ældrevenlige og inkluderende skal mødestederne også ligge i forlængelse af de steder, hvor ældre mennesker allerede færdes og kommer til daglig. Som f.eks. den lokale købmand eller det lokale sundhedshus. 

Indsatsen er delt i to faser. I første fase har kommuner, foreninger og andre aktører kunnet søge om støtte til at udvikle projektideer, dvs. til konsulentydelser til at udvikle idekoncept, organisering, driftsmodel, finansiering m.m. I anden fase har de ni projekter, som nu er udvalgt, mulighed for at søge støtte til etablering af deres mødested. Det er ambitionen, at projekterne kan inspirere aktører på feltet, som f.eks. kommuner, frivillige foreninger og almene boligorganisationer og boligafdelinger.

De ni udvalgte projekter har alle til fælles, at de ligger i allerede eksisterende bygninger. Flere af dem også i tilknytning til andre aktiviteter i bygningerne. F.eks. sundhedshuse.

Følgende projekter er udvalgt: 

Ådalens Købmand, Lime:

En borgerejet købmandsbutik indrettes som et ”generationernes mødested” – for alle og på tværs af alder  

Genbrugsplads, Rosenhøj, Viby J:

I det almene boligområde indrettes en del af genbrugspladsen til mødested og ramme om aktiviteter med fokus på bæredygtighed, genbrug og affaldssortering

Mødested ved sundheds- og frivilligcentret, Hårlev, Stevns:

Ved centrets indgang etableres et mødested og med mulighed for f.eks. gåture og fællesskab om at dyrke planter og grønt 

Sundheds- og kvartershus, Aalborg øst:

Det velbesøgte sundhedshus indrettes med et mødested, der appellerer primært til ældre

Folkekøkken, København SV:

Restaurant Pauli vil etablere et folkekøkken og en kokkeskole for ældre 

Cykeltilbud, Herning:

Et mødested, hvor ældre kan blive cyklet fra det lokale plejehjem eller eget hjem til mødestedet  

Foreningshus, Fanefjord Torv, Askeby, Møn:

En villa indrettes til klubhus for ældreforening i forbindelse med landsbyens nye torv 

Hofrådens Bakhus, Augustenborg:

Genopbygning af et historisk baghus på Storegade 11. Baghuset skal bruges som mødested for nye fællesskaber for ældre

Værksted, Stenlille station, Stenlille:

En træbygning ved den tidligere togstation indrettes til værksted for ældre mænd i regi af Frivilligcenter Sorø


Laura Kristine Bjerre Munch, projektchef i Realdania siger: ”Vi er rigtig glade for alle de gode ideer, der er kommet ind. De ni projekter er alle sammen nyskabende bud på, hvordan man kan bruge steder med hverdagsfunktioner til flere ting - som så styrker mulighederne for at være med i fællesskabet. Derudover er det også en styrke, at der er flere aktører om dem, f.eks. både kommuner og frivillige. Jeg glæder mig meget til at følge udviklingen af alle de gode ideer.”

Projekterne skal nu bruge resten af 2024 på at udvikle deres ideer. I foråret 2025 kan projekterne søge om op til 5 mio. kr. i støtte til realisering.