x

Et stort flertal af danskerne har fokus på bæredygtighed i hverdagen

Nyhed 7. maj 2024

Den grønne omstilling er rykket ind i mange danske hjem. 8 ud af 10 danskere mener, de i dag agerer bæredygtigt, og hele 65 procent af danskerne har inden for det seneste år foretaget bæredygtige ændringer i boligen. Det viser en undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Videncentret Bolius og Realdania.

Et stort flertal af danskerne har fokus på bæredygtighed i hverdagen. Hele 79 procent af danskerne svarer, at de agerer bæredygtigt, og blot 4 procent tilkendegiver, at de slet ikke tænker i grønne baner. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Kantar Gallup for Videncentret Bolius og den filantropiske forening Realdania, der står bag indsatsen ’Bo Bæredygtigt’. En indsats, der skal få danskerne til at træffe flere bæredygtige valg i deres hjem og dermed sænke klimaaftrykket for boligen. 

Der er særligt ét område, hvor vi tænker meget mere over bæredygtighed, nemlig adfærd i hjemmet. 2023 var et år præget af usikkerhed om energiforsyninger og energipriser, hvor mange danskere oplevede et stort pres på deres økonomi. Det fik sidste år mange danskere til at overveje, hvordan ændringer i hjemme kunne medføre besparelser på el, vand og varme. 3 ud af 4 danskere tænkte sidste år i mere bæredygtige baner. Det tal er faldet til 55 procent i 2024.  16 procent af de adspurgte har slet ingen eller kun i mindre grad intentioner om at handle mere bæredygtigt. Og ud af dem peger 32 procent på, at det ikke hjælper noget at handle mere bæredygtigt. For et år siden var dette tal 23 procent.

Sortering af affald hitter

Men hele 65 procent af danskerne har inden for det seneste år foretaget bæredygtige ændringer i boligen. Og affaldssortering er det område, som allerflest danskere kaster sig over, efterfulgt at el-, varme- og vandforbrug. Næsten 8 ud af 10 danskere sorterer affaldet. Miljøstyrelsen estimerer, at hvis alle danskere sorterer alt husholdningsaffald fremfor at sende det til forbrænding, vil det hvert år spare klimaet for 589.000 tons CO2-udledning. Det svarer til CO2-udledningen ved afbrænding af 200.000 tons kul. 

Bæredygtige materialevalg 

I den brede befolkning er der kommet mere fokus på at tænke bæredygtige byggematerialer ind, når man skal foretage noget i sin bolig. Både materialernes levetid samt klimaaftryk er steget signifikant sammenlignet med sidste år. En undersøgelse fra YouGov for Videncentret Bolius og Realdania viste i 2022, at der er et stort behov for mere oplysning til boligejerne om deres muligheder, når det kommer til at vælge mere bæredygtige byggematerialer. Derfor støttede Bo Bæredygtigt-indsatsen sidste år fire byggecentre med at sætte endnu mere fokus på at udvikle, afprøve og teste nye måder at formidle viden om bæredygtige materialevalg og løsninger. 

Læs mere om undersøgelsen udarbejdet af Kantar Gallup for Videncentret Bolius og Realdania. 

Konkrete idéer til en bæredygtig bolig og hverdag

Videncentret Bolius har samlet en lang række gode råd til at gøre boligen og livet i den mere bæredygtigt. Du kan tage en test med tre spørgsmål og få gode råd tilpasset din boligtype og interesser, eller du kan se alle de gode råd samlet.

Få viden, råd og ny inspiration til at bo mere bæredygtigt.