x

Realdania vil give mindst 150 fællesskaber et sted at mødes

Pressemeddelelse 10. juni 2024

Alle foreninger og fællesskaber kan byde ind med gode ideer, når Realdania forærer mindst 150 mødesteder væk i anledning af, at foreningen fylder 25 år. Det kræver ingen byggeerfaring, og fællesskaberne modtager mødestedet som en gave. Det eneste krav er en god idé, der kan styrke fællesskabet lokalt.

Sociale relationer er afgørende for vores livskvalitet, og de rette fysiske rammer kan hjælpe fællesskaber med at gro. Derfor giver Realdania nu alle foreninger og fællesskaber i Danmark mulighed for at byde ind med gode ideer til lokale mødesteder, der kan bringe folk sammen.  

Det sker, når Realdania den 10. juni 2024 åbner for ansøgninger til “Vores Sted”, hvor fællesskaber overalt i Danmark kan søge om at få mødested, der kan skabe et nyt, lokalt samlingspunkt. Ansøgerne kan helt konkret vælge mellem en serie af fire små fælleshuse og åbne pavilloner, der er udviklet specifikt til Vores Sted. Mødestederne bliver hovedsageligt bygget i genanvendte materialer, overskudsmaterialer og naturlige, biogene materialer som f.eks. træ, og mindst 150 fællesskaber vil få tildelt et mødested. 
 
Tiltaget er en del af Realdanias jubilæumsindsats, hvor den filantropiske forening sætter ekstra fokus på noget af det, der betyder mest for, om vi trives og har det godt: Vores relationer til andre mennesker og det at være en del af et fællesskab.  

“I de sidste 25 år har vi med støtte til de fysiske rammer bidraget til hundredvis af fællesskaber i tæt samarbejde med dedikerede ildsjæle. Nu vil vi brede muligheden ud, så invitationen er åben for alle, der har en god idé, der kan samle folk lokalt. Det kræver ingen erfaring med at bygge eller søge fonde – kun en drøm om at skabe et lokalt mødested,” siger adm. direktør i Realdania, Jesper Nygård.  

Vores Sted er en del af Realdanias jubilæumsindsats og vil i 2025 blive suppleret af yderligere jubilæumsaktiviteter – alle med fokus på fællesskaber. Blandt andet vil Realdania i 2025 lancere en omfattende undersøgelse af livskvaliteten i Danmark, invitere til en dag i fællesskabets ånd med åbent hus hos 25 steder, som Realdania har støttet gennem årene og meget mere. 
 

Fra rollespil til nabohygge og naturoplevelser

Alle foreninger og fællesskaber kan søge, når der åbnes for ansøgninger til Vores Sted, men Realdania vil særligt prioritere ideer til mødesteder, der kan styrke fællesskabet mellem naboer, unge eller folk med en fælles interesse. 

Om man vil samle folk, fordi man elsker rollespil, naturen eller fællesspisning med naboerne, er ikke afgørende. Vigtigt er det til gengæld, at ansøgerne har en klar ide om, hvordan de vil skabe liv og aktiviteter og invitere flere ind i fællesskabet – særligt i en tid, hvor flere og flere danskere føler sig ensomme. 

“Civilsamfundet rummer et kæmpe potentiale i forhold til at bekæmpe bl.a. ensomhed. Vores Sted er et forsøg på at stimulere de lokale fællesskaber på en ny måde og se, hvor stor forskel vi kan gøre ved at opføre nogle lette byggerier med brug af meget få materialer præcis dér, hvor folk drømmer om at kunne samles. Forhåbentlig kan de være med til at skabe nye forbindelser i lokalområdet, fordi flere får lyst til at kigge ind og på den måde lære nye mennesker at kende i området,” siger Jesper Nygård. 

Vores Sted bygger videre på erfaringer fra mere end 300 små, lokale ildsjæleprojekter, som Realdania tidligere har støttet. Et genbesøg hos mere end 100 af disse viser, at fire ud af fem stadig er aktive og trives efter fem år. Derudover har mange af projekterne resulteret i andre nye aktiviteter til gavn for lokalsamfundet. 

Vores Sted er for alle

Håbet er, at mange forskellige typer af fællesskaber vil byde ind med ideer, og at særligt de unge vil gribe muligheden for at få et sted, som de kan indrette og bruge, lige som de har lyst til. Derfor har Realdania også arbejdet for at gøre det så nemt som muligt at søge, ligesom fællesskaberne ikke selv – som sædvanligvis er et vilkår – skal komme med penge.  

“Vores erfaring er, at byggeprocesser kan suge meget tid og energi, når det ikke er noget, man er vant til. Derfor har vi fået udviklet en serie af små fælleshuse og åbne pavilloner, som fællesskaberne kan vælge imellem, når de søger. På den måde tager vi os af byggeriet, og så kan ansøgerne fokusere på at skabe nogle vedkommende og inkluderende fællesskaber,” siger Jesper Nygård.   

Første frist for at søge om et mødested er den 1. oktober 2024, og der vil komme flere ansøgningsfrister i 2025. En jury bestående af 12 ildsjæle og personer med erfaring i at skabe og udvikle fællesskaber vil være med til at vurdere og kvalificere de indkomne ansøgninger.

Læs mere om Vores Sted på voressted.nu 

Download pressebilleder på voressted.nu

Fra den 10. juni kan fællesskaber over hele Danmark søge om at få et mødested på voressted.nu. Mødestedet er en gave fra Realdania, og alle foreninger og fællesskaber kan søge. Det eneste krav er en god ide, der kan samle folk lokalt samt en ambition om at ville skabe og drifte et inviterende mødested.  

Alle fællesskaber i Danmark kan ansøge om at få et mødested, men Realdania kigger særligt efter mødesteder, der kan styrke fællesskabet mellem naboer, fællesskabet mellem unge og fællesskaber om at dyrke en fælles interesse.  

For at søge skal man have et CVR-nummer og et alment formål (og dermed ikke kommercielt). Hvis man ikke selv har et CVR-nummer, kan man søge sammen med en forening, institution eller organisation, der har. Det kunne for de unge målgruppers vedkommende være fx ungdomsskolen, klubben eller musikskolen.  

Realdania forventer at etablere mindst 150 nye, lokale mødesteder over hele landet i 2025 og 2026. 

Vores Sted er en del af Realdanias 25 års jubilæumsindsats, som i 2025 vil blive suppleret af yderligere jubilæumsaktiviteter – alle med fokus på fællesskaber. Blandt andet vil Realdania i 2025 lancere en omfattende undersøgelse af livskvaliteten i Danmark, invitere til en dag i fællesskabets ånd med Åbent Hus hos 25 steder, som Realdania har støttet gennem årene, og meget mere.

Realdania har siden foreningens start arbejdet for at skabe livskvalitet, der hvor vi bor og lever. Det har bl.a. udmøntet sig i den mangeårige kampagne Underværker, hvor Realdania siden 2011 har støttet 332 projekter drevet af lokale ildsjæle - ofte med fokus på om at omdanne eksisterende rammer til gavn for lokalsamfundet. Derudover har Realdania støttet en lang række projekter indenfor bl.a. byudvikling, byggeri og bevaring af vigtige kulturmiljøer. 

Læs mere på voressted.nu
Ansøgerne kan vælge mellem en serie af fire små fælleshuse og åbne pavilloner, når de søger: Værkstedet, Udestuen, Naturbasen og Fællestaget.  

Mødestederne er designet specifikt til Vores Sted i et tæt samarbejde mellem seks danske arkitekt- og designvirksomheder i “Fællesværkstedet”: Her er tale om Cobe, Reværk, Archival Studies, Pihlmann Architects, Rumgehør og Studio XYZ.   

Alle mødestederne er designet ud fra tanken om, at de skal kunne passe ind i mange forskellige lokalområder og rumme mange forskellige behov.  

Mødestederne er hovedsageligt bygget i genanvendte materialer, overskudsmaterialer og naturlige, biogene materialer som f.eks. træ. Det betyder også, at der kan komme variationer over tid, fordi forskellige genbrugsmaterialer vil være til rådighed på forskellige tidspunkter. Der bruges desuden skruefundamenter for at undgå beton, og fordi det er den mest skånsomme metode at placere et byggeri på.
Forskningen i livskvalitet viser, at vores relationer til andre mennesker – at være en del af et fællesskab - er noget af det, der betyder mest for, om vi trives. Samme tendens bekræfter Realdanias årlige undersøgelse ’Danskerne i det byggede miljø’. 

Den oplevede livskvalitet i Danmark har bortset fra en mindre stigning i 2024 været støt faldende over en årrække, og er faldet markant set over længere tid.   

Der ses en sammenhæng mellem, at de mennesker, der har gode naborelationer, også har en højere oplevet livskvalitet.  

Mere end halvdelen af danskerne omgås ikke deres naboer særlig meget eller slet ikke. Det gælder især i de store byer.  

Undersøgelser viser, at der er større sandsynlighed for at have gode naborelationer, hvis man bor et sted, hvor der også er et godt gårdmiljø (for folk, der bor i etageejendom).

Dårligt naboskab er på top ti over de emner, som bekymrer danskerne mest. Blandt lejere er det på top fem. 

Kilde: Danskerne i det byggede miljø 2024
 
Realdania blev i 2000 skabt som filantropisk forening og har i dag omkring 185.000 medlemmer. Foreningen arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Det er f.eks. byudvikling, byggeri og bevaring af vigtige kulturmiljøer, og bæredygtighed er en rød tråd i en stor del af arbejdet. Det er afkastet af foreningens investeringer, der er grundlaget for Realdanias filantropiske arbejde. Realdania har gennem snart 25 år støttet omkring 5.000 projekter med mere end 23,1 mia. kr. Alle, der ejer fast ejendom, kan gratis blive medlem.