x

Det er nu besluttet, hvordan det nye Ølgod Kulturhus skal se ud

Nyhed 9. juli 2024

Vinderprojektet af arkitektkonkurrencen for det nye Ølgod Kulturhus er nu fundet, og det er et projekt af NemByg A/S, Cubo Arkitekter, Lybech Landskab og VITA Ingeniører.

Et bedømmelsesudvalg har peget på, at det er projektet af NemByg A/S, Cubo Arkitekter, Lybech Landskab og VITA ingeniører, der vinder arkitektkonkurrencen for det nye Ølgod Kulturhus. Det nye kulturhus skal give moderne rammer til nye og eksisterende fællesskaber. 

Vinderprojektet skaber en tydelig forbindelse til byen og åbner kulturhuset op gennem en ny forplads vendt ud mod byens hovedgade. Det gamle kulturhus bliver renoveret og moderniseret samtidig med, at der bygges nyt. 

Kulturhuset kommer fortsat til at rumme de eksisterende fællesskaber og kulturinstitutioner som bibliotek, kulturskole, lokalarkiv og museum, men skaber også mulighed for nye fællesskaber gennem en teatersal, kreative værksteder og en større åbenhed i forhold til bibliotek og musikskole.  

”Kulturhuset i Ølgod har nogle kulturhistoriske værdier, men består i dag af en sammensat bygningsmasse, der betyder, at de værdier ikke kommer til sin ret. Vinderprojektet viser, hvordan den nyere bygningsarv kan få et løft og igen danne ramme om liv og fællesskaber. Borgerne i Ølgod og kulturinstitutionerne i huset har sammen taget ansvar for deres by og udviklet et projekt, som på mærkbar vis styrker bymidten, kulturlivet og fællesskaberne.”, siger Ditte Marquard Jessen, projektchef i Realdania. 

Realdania støttede i første omgang en forundersøgelse af bygningens potentiale. Undersøgelsen pegede på, at projektet kan blive et eksempel, som byer på samme størrelse i resten af landet kan lade sig inspirere af. 

Realdania valgte efterfølgende at støtte en renovering af bygningen som en del af Bymidtepuljen, der har til formål at bidrage til at skabe nyt liv i små og mellemstore byer landet over. Gennem Bymidtepuljen støtter Realdania lokale projekter, der bidrager til en omstilling mod mere levende bymidter med mødesteder for både lokale og besøgende. 

De nye lokaler i Ølgod Kulturhus kan tages i brug i løbet af 2026.