x

Klimatilpasning skal give os bedre byer

Pressemeddelelse 5. januar 2015

Lange, tørre somre og kældere, der så pludselig forvandles til svømmehaller. Vi kender efterhånden problemerne, som vi står over for – nu handler det om at udvikle løsningerne. ’Regnen kommer – hvordan klimatilpasning giver os bedre byer’ er en ny udstilling på Dansk Arkitektur Center, der skal inspirere fagfolk, forsyningsselskaber og kommuner til at anvende nye klimatilpasningsløsninger, der samtidig giver os bedre byer.

Der skal de kommende år investeres 30-40 mia. kr. i at klimasikre de danske byer – de penge skal investeres fornuftigt. Så hvad gør vi? Udbygger de eksisterende kloakker? Eller finder andre løsninger? Udstillingen ’Regnen kommer’ viser, at de bedste løsninger fås, hvis vi har fokus på at håndtere vandet på overfladen og dermed også bruge regnvand som et aktivt og positivt element i byen. Hvor de traditionelle løsninger med kloakering skaber gener for borgerne, er dyrt for forsyningsselskaberne og er ufleksible, så er løsninger, der fokuserer på at lade regnvandet indgå som en del af byen i form af parker, søer, kanaler m.m. ofte både billigere og giver den ekstra bonus, at de skaber bedre byrum. Udstillingen viser derfor en lang række eksempler på nye, kreative måder at klimasikre vores byer på, der samtidig skaber byer med mange menneskelige kvaliteter.

"Vi er i Realdania meget optaget af den merværdi, vi kan skabe gennem klimatilpasning, og det er heldigvis en dagsorden, som møder opbakning fra mange sider. Med denne udstilling sættes der konkrete billeder på og vises eksempler, som forhåbentlig kan inspirere rundt om i landet. Det er en udstilling, der kan være med til at synliggøre behovet for at ”tænke dobbelt”, hvor det ikke kun handler om at lave klimatilpasning, men hvor det også handler om en generel opgradering af vores byer." Jesper Nygård, adm. direktør, Realdania.

Når tennisbanen bliver til klimatilpasning

Kan en tennisbane være en del af et klimatilpasningsprojekt? I Gladsaxe har et af de projekter, som formidles i udstillingen netop kombineret sportsfaciliteter med anlæg, der kan aflede og opsamle regnvand via en række damme og kanalsystemer mellem idrætshallerne og langs fodboldbanernes sidelinjer. I Rabalder Parken i Roskilde har man også arbejdet med en kombineret regnvandsopsamling og skaterpark. I tørre perioder kan området bruges af skatere, til rulleskøjteløb m.m., og i de våde perioder er der render og bassiner, som kan optage tag- og overfladevand. Det er således gode eksempler på løsninger, hvor man slår to fluer med et smæk.

"Med denne udstilling vil vi gerne inspirere forsyningsselskaber, kommuner og leverandører til at samarbejde på tværs og i fællesskab eksperimentere med nye løsninger, når de skal til at klimasikre de danske byer. Vi står lige nu foran et vindue af muligheder for ikke bare at få klimasikret, men også skabt nogle bedre byer at leve i. Det er en chance, der ikke må forpasses." Søren Smidt-Jensen, programchef CITIES, Dansk Arkitektur Center

Samarbejder på tværs er vigtige

De nye løsninger kræver dog, at man samarbejder på tværs. Plads er nødvendig for regnvandsløsninger på overfladen af byen. Derfor kræver det et samarbejde mellem kommunen, forsyningsselskabet og private grundejere. Alle involverede parter skal blive enige og være med på projektet, før det giver værdi, hvilket kan være krævende. Men fordelene er også mange: Giver kommunen plads på byens overflade til at håndtere regnvandet, er det billigere for forsyningsselskaberne, og kommunen kan være med til at forme byrummet til fordel for borgerne og byen.

'Regnen Kommer - Hvordan klimatilpasning giver os bedre byer' er udviklet i et partnerskab mellem Dansk Arkitektur Center og Realdania.
Udstillingen er støttet af COWI og Københavns Universitet.
Udstillingen er skabt i samarbejde med Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Smith Innovation, carlberg/christensen og Realdania By.

Realdania sætter de kommende år fokus på klimatilpasning og merværdi under initiativet ”Klimatilpasning i byerne”. Blandt de igangværende calls og projekter er: Klimatilpasning Kokkedal, KlimaByen Middelfart, VandPlus, Klimaspring og Sankt Annæ Projektet.