x

Vi vil arbejde for at klimatilpasning af byer, så der samtidig skabes steder, hvor bylivet kan udspille sig, og hvor livskvaliteten øges.

Filantropisk mål

Dette initiativ understøtter vores filantropiske mål, om at:

Det vil vi Det vil vi
Det vil vi Vi  vil bidrage til at finde løsninger, som nedsætter risikoen for oversvømmelse i byerne. Vi vil arbejde for, at investeringer i klimatilpasningen samtidig kan understøtte byernes generelle udvikling og skabe steder, hvor bylivet kan udspille sig, og hvor borgernes livskvalitet øges.

Vi vil understøtte dialog og debat blandt aktørerne ved konferencer og seminarer, gennem kompetenceudvikling og netværksaktiviteter mellem aktører også internationalt via C40. Vi vil involvere os i gode fysiske eksempler og pilotprojekter for at teste, udvikle og effektmåle konkrete løsninger.
Det vil vi