x

Eftertanker fra Building Green 2016

Pressemeddelelse 15. november 2016

Efter to dage på Building Green-konferencen i Forum har programchef her i Realdania, Lennie Clausen, gjort sig nogle tanker om temaer og tendenser – og de går i retning af fire ting: vækst, samarbejde, cirkulær økonomi og et mere udfoldet bæredygtighedsbegreb.

Building Green har lukket dørene for i år, og endnu engang har det været to begivenhedsrige dage i Forum med debatter, udstillinger og netværk fra morgen til aften. Det var let kaotisk og uoverskueligt, som det sig hør og bør. Man kunne selvsagt ikke nå det hele, og andre vil have oplevet noget helt andet, men her er nogle af de ting, som jeg hæftede mig ved:

Den grønne omstilling betyder jobs i byggeriet

Den første lille observation fandt i virkeligheden sted i dagene op til Building Green. Her offentliggjorde Danmarks Statistik en opgørelse over, hvor meget den grønne omstilling fylder inden for forskellige erhverv, herunder bygge- og anlægsbranchen, som i 2015 havde en samlet ’grøn’ omsætning på 21 mia. kr. – svarende til 13.500 fuldtidsarbejdspladser. Heri er ikke medregnet arkitekter, rådgivende ingeniører og materialeproducenter, hvilket kun underbygger, at den grønne omstilling har meget stor økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning inden for byggeriet.

Den grønne omstilling er en holdsport

Initiativrige ildsjæle er vigtige og nødvendige i den grønne omstilling, men rigtig mange debattører betonede vigtigheden af samarbejde mellem alle byggeriets parter, og at der bliver spillet på mange forskellige strenge. Grøn innovation er på mange måder et langt sejt træk på tværs af virksomhedsgrænser, som kræver at udviklingen afstemmes mellem mange parter, og det skal ske i samspil med forskning, myndigheder og finansielle institutioner. Ingen enkeltaktør har mulighed for, eller kompetencer til, at gennemføre den grønne omstilling på egen hånd. Aktørerne skal derfor forstå den sammenhæng de indgår i og kunne skabe alliancer og opbakning. Det er komplekst!

Det var måske også derfor at Louis Becker fra Henning Larsen Architects i en debat på main stage udtrykte en vis frustration over tempoet: Det går for langsomt med den grønne omstilling i Danmark, og det er ærgerligt, fordi vi rent faktisk kan noget på dette område, og der er et kæmpe marked internationalt.

Årets gennembrud

Hvad var så det nye tema i år? Indeklima kunne være en kandidat, men for mig at se, var det mest dominerende nye tema cirkulær økonomi i byggeriet i lidt forskellige aftapninger: Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB) og Vugge til Vugge DK havde messestande, vi fik filosofisk oplæg af Michael Braungart, VIP discussions om ”Design for disassembly”, og Det Grønne Monopol diskuterede dilemmaer i forbindelse med genanvendelse af byggematerialer: Hvordan kan vi sikre, at de genanvendte, gamle materialer også lever op til de krav, vi stiller til de nye byggeløsninger, de skal indgå i?

Vi kunne også møde flere cirkulært tænkende iværksættervirksomheder, som fx Really, der arbejder med genbrug af tekstiler til akustikplader. Men selv om idéerne sprudler og genanvendelsesgraden er betydelig i byggeriet, så er den cirkulære tænkning dog langt fra mainstream – så mit bud er, at vi også næste år skal tale om cirkulær økonomi.

Bæredygtighed er andet og mere end energi

I det hele taget blev forståelsen af bæredygtighed foldet godt ud på årets Building Green. Vi har talt om energi i rigtig mange år, ja, energioptimering og bæredygtighed har vel nærmest været opfattet som synonyme begreber. I år var der imidlertid meget fokus på eksempelvis indeklima og sundhed, mere end jeg husker det fra de foregående år. I den forbindelse skal det nævnes at 'Det Bæredygtige Element Produktprisen' gik til Ventilationsvinduet med de gode indeklima-egenskaber.

Og som noget nyt var der i år også en 'Det Bæredygtige Element Personprisen', som meget fortjent blev vundet af Erling Deigaard på vegne af Andelssamfundet Hjortshøj. Andelssamfundet har i mange år eksperimenteret med indeklima, energiforsyning, spildevand osv., men først og fremmest har Andelssamfundet bredt armene ud og inviteret udviklingshæmmede inden for i bebyggelsen og fællesskabet. Dét er bæredygtighed med format!

Vi ses næste år! Nu også i Aarhus 29.-30. marts 2017!