x

Skyldes dårligt indeklima din egen adfærd?

Blogindlæg 24. november 2015

BE-READY-projektet er i gang og nu udvidet med endnu et projekt i Gladsaxe, hvor man skal energirenovere en række af kommunens privatejede huse. Vi har sat projektet i søen for at kigge nærmere på indeklimaet før og efter renoveringen.

Blogindlæg af Lene Wiell Nordberg bragt den 24. november 2015

Jeg har tidligere skrevet om netop BE-READY projektet i Aarhus, men nu er vi nået lidt længere og har udvidet projektet med flere målinger. Vi har i Realdania i samarbejde med Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet valgt at undersøge indeklimaet i forbindelse med et kæmpe energirenoveringsprojekt i Gladsaxe Kommune, hvor udvalgte rækkehuse er ’under kniven’.

Med en bevilling på 500.000 kr. vil vi udelukkende koncentrere os om indeklimaet før og efter renoveringen.

Undersøgelsen består af tre dele:

1. En teknisk målerunde
2. Interview med beboere
3. Feltbesøg

Undersøgelsen tager i de tre dele højde for alle de tekniske detaljer og samtidig for den menneskelige adfærd. Der laves altså målinger af partikler, temperatur, luftens fugt- og CO2-niveau, og beboerne interviewes om deres sundhed, komfort og adfærd.

Samtidig foregår der også et såkaldt observationsstudie, der skal vise hvordan beboernes adfærd påvirker indeklimaet. Det er især den sidste del – feltbesøgene, observationsrunden, ”overvågningen” – som forhåbentlig kan bidrage med ny viden. Og da lige præcis BE-READY/Gladsaxe drejer sig om ejerboliger, bliver det også interessant at se, om adfærden er anderledes her end i de almene boliger, som BE-READY/Aarhus omfatter. Med de to BE-READY-projekter udvides datamaterialet, hvilket kan skabe et mere velfunderet videngrundlag, som Realdania kan tage videre i sit arbejde for et godt indeklima.

Vi ændrer jo på husets DNA, når det renoveres, hvor den adfærd, man havde før renoveringen, ikke nødvendigvis passer til huset efter renoveringen. Man kan måle sig frem til, hvor der er indeklimaproblemer, og vi har som regel også en løsning på problemet. Men da den menneskelige adfærd er langt mere kompleks, skal vi forstå, hvordan dagligdagens rutiner påvirker det indendørs miljø, og hvordan adfærden spiller ind.

Og det er netop derfor at vi her i Realdania ikke kun har fokus på energibesparelser i renoveringsprocessen, men også at har valgt at fokusere på, hvad der sker i vores huse, når og efter vi energirenoverer. Samtidig overvåger vi også, om vi kan gøre noget for at fremme den menneskelige adfærd i en mere indeklimavenlig retning – eller omvendt.

Vi har alle prøvet at kigge ind i et installationsskab i kælderen på nye huse og tænkt, at dét får vi aldrig styr på – ledninger, lamper og knapper i én uendelighed, der sammenfiltret og lysende kigger ud på én. Viden fra BE-READY/Gladsaxe kunne måske pege på, hvor man skal gå ind med en fremtidig indsats.

Jeg ser frem til undersøgelsens resultater, og jeg vil her på bloggen løbende opdatere med de konklusioner, vi forhåbentlig kan føre over i konkret udvikling for det gode indeklima.

Læs mere om BE-READY/Gladsaxe