x

En festdag for fremtidens byer

Blogindlæg 26. april 2018

Blogindlæg af Jesper Nygård bragt på danskekommuner.dk den 26. april 2018

Når BLOX officielt indvies den 4. maj – og åbner for alle københavnere og tilrejsende søndag den 6. maj – er det ikke kun den spektakulære bygning tegnet af den verdenskendte tegnestue OMA, der er i fokus. Selv om BLOX med sin placering ved havnekanten og med sit ikoniske udtryk er et bygningsværk, der er værd at lægge mærke til, så er det på både arkitekturen og på projektets samlede ambitioner, at BLOX skal måles. For BLOX er en destination, der vil gøre en forskel for byen og for byer i det hele taget. 

Først og fremmest åbner BLOX op for byliv i et havneområde, der ellers i en årrække primært er blevet brugt til midlertidig parkering. Hele 5.500 m2 byrum gives dermed frit til københavnere og turister. Lige til at lege på, nyde havneudsigten fra og tage i brug. BLOX gør det muligt at bruge byen på en ny måde og er også Danmarks nye arnested for arkitektur og design. Centralt i bygningen ligger Dansk Arkitektur Center (DAC) med udstillinger, konferencer, tilbud om byvandringer og meget mere. 

Man kan sige, at BLOX trækker byen helt ned til vandkanten og holder København på forkant som en af de mest bæredygtige og levedygtige byer i verden. Danmark er kendt i udlandet for sin grønne byudvikling, cykelstier og way of living. Det sættes der også skub i med den kommende gang- og cykelbro Lille Langebro. Alt sammen bidrag til kommunens udvikling af byen og havnen og med inspiration fra arkitekt Jan Gehls tanker om byens og havnens pladser som vigtige mødesteder. 

I og ved BLOX kan man spise, lege, nyde byen og spankulere langs havnepromenaden. Og BLOX, som også er en lavenergibygning, binder på den måde en grøn sløjfe om den mangeårige omdannelse af Københavns havn fra industrihavn til rekreativ havn. Udnyttelsen af tidligere havne- og industriarealer har i en årrække været en del af Realdanias indsats i forhold til at skabe bæredygtige byer, og BLOX følger da også i kølvandet på beslægtede indsatser rundt om i landet. I Sønderjylland ligger Alison – et innovativt vartegn for region Syddanmark – og en international anerkendt koncertsal. Men Alsion er meget mere end koncertsal, for her mødes forskere og fløjtespillere. Her holder studerende ved Syddansk Universitet til i naturlig samklang med musikere fra Sønderjyllands Symfoniorkester. Og i frokostpausen ser de alle på det samme vand, for Alsion ligger som BLOX ved vandkanten og tegner byen og regionen mod havnefronten. 

På samme måde er havneområdet omkring biblioteket Dokk1 i Aarhus forandret fra fortidens travle industrihavn. På kort tid er pladserne på størrelse med fire fodboldbaner blevet et af byens nye steder at mødes til afslapning ved havnekanten, boldspil, børneaktiviteter og loppemarkeder blandt andet. Havnen i Aalborg har fået nyt liv med Musikkens Hus, en havnetrappe ned til Limfjorden og senest ’Sprittens’ gamle industribygninger, der nu skal forvandles til internationalt artcenter. Også andre og mindre byer betragter havnearealerne som et centralt element i fremtidens byudvikling. Det gælder f.eks. også Køge og Fredericia, hvor Realdania bidrager.

Det er den slags byudvikling, vi vil se mere af i fremtiden, for de tidligere industrihavne ligger med nogle af byens bedste placeringer som oplagte muligheder for at skabe plads til bolig og erhverv –og plads til at være til. Nær det vand, som vi alle har del i.

Gode byer kommer ikke af sig selv. Derfor har Realdania sammen med Københavns Kommune og Erhvervsministeriet støttet etableringen af BLOXHUB. Det er et fremsynet møde- og arbejdsrum for forskere, virksomheder og organisationer inden for urbanisering – danske og udenlandske. Alle med samme drivkraft: At finde de løsninger, der kan gøre verdens byer gode og grønne at leve i. Så mens københavnere og turister nyder godt af uderummene omkring BLOX, udvikles der inden for bag de grønne glasfacader bæredygtige løsninger til fremtidens byer. En arbejdende smeltedigel i hjertet af København, der kan komme alle byer til gode. 

På den måde er BLOX en destination i byen, men også en investering i fremtidens byer. Det er helt nødvendigt. Byerne og de løsninger, de vælger, er selvsagt store spillere, når det gælder kampen om at nå CO2-målene; det er byerne, der rummer det meste transport, det meste byggeri og de fleste mennesker. Læg dertil, at befolkningen i verdens byer forventes at blive fordoblet over de kommende 30 år. Og at vores klima i disse år ændrer sig markant. Det vil kræve en grundlæggende forandring i den måde, vi designer, bygger og tænker byer på. 

BLOXHUB er grundlagt med udgangspunkt i, at fremtidens løsninger kræver et langt tættere samarbejde mellem arkitektur, tech, design, byggeri, byudvikling og forskning. Kun ved at tænke tværfagligt, kan vi imødekomme fremtidens udfordringer, der både tæller boliger, erhverv, transportløsninger, klimatilpasninger og ikke mindst rum i byen for udfoldelse og livskvalitet. Alt tyder på, at vi i fremtiden kun bliver flere, der flokkes om byens steder at puste ud, cykle, spise, udfolde os og leve livet. 

Når huset med de grønne glasfacader og pladserne omkring åbner for alle i byen søndag den 6. maj er det en festlig dag for København og Danmark – men også for bæredygtig byudvikling i det hele taget.