BLOX

BLOX er et af de helt store udviklingsprojekter i København. Det har været i gang siden 2006, og frem til vinteren 2017 omdannes grunden til et spektakulært byggeri, der styrker området og forbindelsen mellem byen og havnen. I foråret 2018 er BLOX klar til indvielse.

BLOX er hele Danmarks univers for arkitektur, design og nye ideer.

Visionen med BLOX er, at det skal være et byggeri af exceptionel arkitektonisk kvalitet, det skal styrke kvarteret og forbindelsen mellem by og havn, det skal vise nye veje for fremtidigt kontor-, udstillings- og boligbyggeri og så skal det anvise nye udvælgelsesprocedurer og samarbejdsformer. 

BLOX er også tænkt som et bæredygtigt projekt. Det skal rumme bæredygtighed i alle dets aspekter. BLOX definerer bæredygtighed i fire dimensioner: Miljømæssig bæredygtighed (udledning til miljøet), social bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed og ressourcemæssig bæredygtighed (forbrug).

BLOX skal skabe byliv i bydelen og tiltrække et bredt udsnit af byens borgere - både børn, unge og gamle. Placeringen af DAC vil tiltrække besøgende, de nye byrum vil være et markant løft i kvaliteten af eksisterende forhold, fodgængerpassagen vil skabe muligheden for at forbinde by og havn, og i øvrigt være et fornyende element i måden man tænker by i dag.

BLOX er fysisk bygget op omkring en række blokke stablet forskudt oven på hinanden. BLOX rummer også mange funktioner, der ligesom klodser bygger ovenpå og understøtter hinanden. Derfor navnet BLOX.

BLOX er tegnet af en af verdens førende arkitekter: Rem Koolhaas og hans tegnestue OMA.

 

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2013
 • Afsluttet/forventet afsluttet
 • 2017
 • Websites
 • BLOX.dk
 • Galleri

 • Nyheder

 • Publikationer

 • Kort

 • Arkitekt

 • Byggeri

 • Relaterede projekter

Galleri

BLOX sommer 2016

Historiske fotos og kort

Proces

Renderinger

Udgivelser

Kort

Chr. Brygge , 1219 København K

Rem Koolhaas

Rem Koolhaas

Det er én af verdens mest indflydelsesrige og internationalt anerkendte arkitekter, hollandske Rem Koolhaas og hans tegnestue OMA, der har tegnet byggeriet på Bryghusgrunden.

Rem Koolhaas/OMA er blandt de ledende internationale arkitekter, når det drejer sig om at forene teoretisk praksis med en legesyg, krøllet og dialogorienteret tilgang til arkitektur. Koolhaas/OMA, der er kendt for en åben tilgang til deres projekter, var blandt de første, der så nye muligheder i at udvikle samarbejdsformen mellem bygherre, arkitekt, entreprenør og samfund.

Valget af Koolhaas/OMA er sket ud fra følgende tre kvalifikationer: De arkitektoniske visioner og kompetencer, de konkrete kvalifikationer hos de involverede nøglemedarbejdere samt Koolhaas/OMAs erfaringer fra sammenlignelige projekter.

Byggeri

Byggeri

Den 16. maj 2013 blev det første spadestik til BLOX taget. Byggeriet gik dermed ind i den mere aktive byggeperiode, der forventes afsluttet i 2017. Forud for dette lå syv års arbejde med idegenerering, programmering samt udarbejdelse af projektet.

BLOX bliver et hus med mange funktioner. Huset kommer til at rumme boliger, kontorer og spisesteder. I hjertet af huset skal Dansk Arkitektur Center bo - med udstillingslokaler, boghandel og café.

Huset får en havnepromenade, så man kan gå forbi huset langs havnen, hvis man da ikke vælger at gå ind igennem huset ad den store, åbne fodgængerpassage.

Under huset kommer der en fuldautomatisk parkeringskælder, og området udenom huset bliver indrettet med legepladser og en plads, hvor man kan sidde og nyde solen.

Relaterede projekter Se alle projekter

BLOXHUB

Lille Langebro

{{ title }}

{{ description }}