x

Den frivillige bæredygtighedsklasse bliver guld værd for indeklimaet

Blogindlæg 17. juni 2020

Anne Gade Iversen, projektleder for ’Skolernes indeklima’:
Byggebranchen har ventet i spænding på den frivillige bæredygtighedsklasse. Nu er rammerne sat, og den gode nyhed er, at indeklima spiller en nøglerolle.

Blogindlæg bragt i Realdanias indeklimanyhedsbrev den 17. juni 2020

Du kender det godt. Følelsen af at sidde i træk, at hige efter frisk luft fra et vindue, eller ikke kunne følge med i en samtale pga. larm. 

Et godt indeklima er vigtig for vores trivsel. Desværre får det ofte mindre opmærksomhed i byggeriet, fordi det er en mindre synlig detalje end f.eks. rummets udformning, energibesparelser og almindeligt bygningsvedligehold som nymalede vinduer og tag.

Den frivillige indeklimaklasse?

I slutningen af maj blev den frivillige bæredygtighedsklasse lanceret. Den består af 9 parametre, der skal være med til at fremme bæredygtigt byggeri i Danmark. Og som ambassadør for det gode indeklima, er jeg glad for at se, at 6 ud af 9 parametre relaterer sig direkte til indeklima.  

Det er også derfor, jeg med et glimt i øjet bruger udtrykket ’den frivillige indeklimaklasse’. 

De 6 indeklimaparametre handler om 

  1. Driftsstrategi for opretholdelse af indeklimaet
  2. Dokumentation af problematiske stoffer
  3. Afgasninger til indeklimaet
  4. Detaljeret eftervisning af dagslysniveau
  5. Rumakustik i boliger
  6. Støj fra ventilationssystemer i boliger

 

 
De 9 parametre dækker ikke hele bæredygtighedspaletten, men de viser, hvor bred en størrelse bæredygtighedsbegrebet er. Og med den nye bæredygtighedsklasse bliver det cementeret, at indeklima er et væsentlig parameter i en bæredygtig grøn omstilling af byggeriet. 

Samtidig er det interessante ved den frivillige bæredygtighedsklasse, at vi for et par af parametrene bevæger os fra krav, der skal dokumenteres under projekteringen, til også at stille krav til det realiserede byggeri ved ibrugtagning. Det gælder f.eks. ’Afgasninger til indeklimaet’, der er et nyt krav i Bygningsreglementssammenhæng, hvor der bliver stillet krav til formaldehyd og partikelniveau ved ibrugtagning.

I dag fokuserer Bygningsreglementet kun på drift af ventilationsanlæg. Men den frivillige bæredygtighedsklasse udvider kravet til driftsstrategi for indeklimaet. Det vil konkret sige, at der skal laves en drift- og vedligeholdelsesplan for lys, lyd, luft og temperatur. 

Den plan skal også forholde sig til rummenes og brugernes behov. Og dermed bliver der forhåbentlig større incitament til en helhedstænkning af indeklima, der kobler brugerne, bygning og teknik.

Bygherren er nøglen til succes

Bygherren er en afgørende nøgle til den frivillige bæredygtighedsklasses succes. Og det er væsentligt, at den enkelte bygherre ser en værdi i at få opført sin bygning efter kravene. Det er derfor vigtigt, at afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse frem til sommer 2022 kommer hele vejen rundt, så vi får det bedst mulige indblik i, hvordan vi sikrer mere bæredygtigt byggeri i Danmark. 

Afprøvningsperioden bliver altså vigtig. For det er her, vi for alvor kan justere kravene og forhåbentlig dokumentere, at det giver en positiv effekt at bygge efter den frivillige bæredygtighedsklasse.

I Realdania ved vi, at et godt indeklima bidrager til mere livskvalitet. Og vi støtter flere projekter, der fremmer en mere grøn og bæredygtig byggebranche. Derfor vil vi gerne være med til at sikre, at bæredygtighedsklassen kommer godt fra start. Og har nu lanceret en pulje, hvor professionelle bygherrer kan søge støtte til afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse på et fuldt finansieret byggeprojekt.

Læs mere om puljen her:

Pulje til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse

Jeg ser frem til at modtage ansøgninger til afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse samt til at følge afprøvningen og de læringer, som den vil generere. Kontakt mig endelig, hvis du har spørgsmål eller vil høre mere om puljen.

Se blogindlægget i Realdanias indeklimanyhedsbrev:

Indeklimanyt fra Realdania 3, 2020