x

Nyt bytorv i landsbyen Junget

Pressemeddelelse

10. april 2017

Med støtte fra Realdania, Statens Kunstfond, Skive Kommune og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 vil landsbyen Junget i løbet af sommeren blive et nyt bytorv rigere.

Det nye mødested vil blive skabt af billedkunstner Birgitte Ejdrup Kristensen i samarbejde med CUBO Arkitekter og kommer blandt andet til at indeholde et opholdssted, et udsigtspunkt og en bålplads. Projektet udspringer af borgernes ønske om at udvikle deres egn og livet i de fire landsbyer og har billedkunstner Lene Noer som projektleder. 

Bytorvet vil blive bygget op af mursten fra nedrevne huse i området; huse, som tidligere rummede bager, købmand, vognmandsfirma og træskohandel, og dermed udgjorde vigtige mødesteder i byen. Med det nye bytorv skabes der således ikke blot et nyt centralt mødested, men også en poetisk fortælling, som binder landsbyens fortid, nutid og fremtiden sammen. 

Projektet sætter desuden fokus på at undersøge, om man ved i fællesskab at investere tid og kræfter i at transformere tomme huse til noget nyt af værdi i lokalsamfundet kan bidrage til en øget livskvalitet og fællesskabsfølelse i et lille landsbysamfund under pres fra årtiers stigende urbanisering. 

Bytorvet realiseres som en del af projekt GRASSLANDS, som indgår i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017’s officielle program under Gentænk

Landsbyen/Coast to Coast. GRASSLANDS indebærer realiseringen af en række stedsspecifikke kunstværker- og projekter i landsbyerne Åsted, Thorum, Selde og Junget, som alle befinder sig på Fursundegnen i det nordøstlige Salling. 

GRASSLANDS stiller overordnet skarpt på de danske landdistrikter og søger med kunsten som omdrejningspunkt at bidrage til et mere nuanceret og kvalificeret grundlag for debatten om udviklingen i landdistriktområderne.

Kontakt

Projektets kontaktperson:
Billedkunstner Birgitte Ejdrup Kristensen
30 28 55 80
mail@birgittekristensen.dk

Kontaktpersoner bidragsydere:
Realdania:
Projektleder Björn Emil Härtel Jensen
20 98 93 64
bje@realdania.dk

Statens Kunstfond:
Specialkonsulent Inger Krog
33 74 45 30

Skive Kommune:
Udviklingskonsulent, Erhverv og Udvikling
Thomas Olesen
99 15 55 79

Aarhus 2017:
Specialkonsulent, Pia Buchardt  
29 20 90 41