x

Ledelsesændringer i Realdania

Pressemeddelelse

6. juni 2013

Realdania har fået ny ledelse. Adm. direktør i KAB Jesper Nygård afløser Flemming Borreskov som adm. direktør. Michael Brockenhuus-Schack, der er bestyrelsesmedlem i Realdania, afløser Jesper Nygård som bestyrelsesformand.

Det er et velkendt ansigt, der nu bliver Realdanias nye adm. direktør: Jesper Nygård, 51 år, har været medlem af Realdanias bestyrelse siden 2003 og bestyrelsesformand siden 2009. Han trådte ud af bestyrelsen 4. juni 2013 som en konsekvens af udnævnelsen.

Til ny bestyrelsesformand er valgt Michael Brockenhuus-Schack, 53 år, der blev valgt ind i bestyrelsen i 2006. Bestyrelsens nuværende næstformand, Carsten With Thygesen ønskede ikke at varetage posten som bestyrelsesformand.

- Efter en ganske langstrakt søgeproces med bistand fra Korn/Ferry International stod det klart, at nomineringskomiteen kunne vælge mellem flere højt kvalificerede og erfarne ledere, der matchede mange af stillingens krav, og hver især var gode bud på Realdanias nye adm. direktør. Men det blev efterhånden også klart, at vi savnede nogle særlige kompetencer, nemlig dyb indsigt i både filantropi, foreningsliv og det byggede miljø. Kompetencer som Jesper Nygård besidder. Derfra var der ikke langt til at spørge Jesper Nygård, om han ville indgå i kandidatfeltet, siger Michael Brockenhuus-Schack.

Jesper Nygård afløser Flemming Borreskov, 64 år, på posten som adm. direktør. Flemming Borreskov meddelte i slutningen af 2012 bestyrelsen i Realdania, at han ønskede at fratræde som adm. direktør senest med udgangen af 2013.

- Flemming Borreskov har opbygget en stærk organisation, og Realdania er blevet udviklet fra i 2000 at være en god idé til den markante filantropiske forening, som den er i dag. Flemming Borreskov er en stærk personlighed med stor gennemslagskraft, og under hans ledelse er ambitionen om at professionalisere det filantropiske arbejde blevet virkeliggjort, siger Michael Brockenhuus-Schack og tilføjer, at Flemming Borreskov, som nu tager fat på næste fase i sit arbejdsliv, også fremover vil bidrage til Realdanias udvikling bl.a. gennem sit store internationale engagement.

Flemming Borreskov bliver på posten som adm. direktør indtil Jesper Nygård er frigjort for sine nuværen­de forpligtelser i KAB.

Få flere oplysninger og læs interviews med Michael Brockenhuus-Schack og Jesper Nygård i nyhedsbrevet.

Om Jesper Nygård

Jesper Nygård er født i 1961 og blev uddannet cand. scient. adm. fra Roskilde Universitetscenter i 1989. Han har været formand for Boligselskabet AKB 1988-1996 og formand for Boligselskabernes Landsfor­ening 1993-1996. Den 1. november 1996 tiltrådte han som adm. direktør i KAB. Han er bl.a. bestyrelses­medlem i Boligselskabernes Landsforening og Fonden for Socialt ansvar samt bestyrelsesformand for Landsbyggefonden.

Jesper Nygård blev medlem af Realdanias bestyrelse i 2003, blev valgt til formand i 2009 og trådte ud af bestyrelsen 4. juni 2013.

Jesper Nygård, der er medlem af VL2, er en aktiv samfundsdebattør og skrev for nylig en debat­bog og kronik om ”Det sociale enzym”, hvor han slog til lyd for, at civilsamfundet samt den private og den offentlige sektor skal arbejde mere og bedre sammen.

Privat er han gift med Tine, har to døtre og er bosiddende i Birkerød.

Om Michael Brockenhuus-Schack

Michael Brockenhuus-Schack er født i 1960 og blev uddannet HA i 1983 og cand. agro. i 1989. Han driver land- og skovbrugsejendommen Giesegaard ved Ringsted.

Michael Brockenhuus-Schack har gennem tiden indtaget en lang række tillidsposter både i og uden for landbrugssektoren. Han var den første formand for Landbrug & Fødevarer og er i dag medlem af en række bestyrelser, herunder medlem af bestyrelsen for Scandinavian Private Equity A/S; formand for Promilleafgiftsfonden; og nu bestyrelsesformand for Realdania.

Michael Brockenhuus-Schack er medlem af VL3, og i perioden fra 1988 til 1995 var han ansat i Danske Bank senest i en stilling som afdelingsdirektør.

Privat er han gift med Ulla, der siden 2005 har været Managing Partner i SEED Capital. Sammen har de en datter og en søn og bor på godset Giesegaard ved Ringsted.

Fakta om Realdania

Realdania driver filantropisk virksomhed på basis af sin investeringsvirksomhed. Realdania er en forening med et repræsentativt medlemsdemokrati og godt 160.000 medlemmer. Missionen er at skabe livskvali­tet for alle gennem det byggede miljø.

Siden starten i 2000 har Realdania bidraget med samlet 14,1 mia. kr. til 2.176 forskellige store og små projekter inden for det byggede miljø – fordelt med 9,7 mia. kr. til uddelinger og 4,4 mia. kr. til filantropiske investeringer. Samtidig er der betalt 2,2 mia. kr. i skat.

I perioden fra september 2000 til december 2012 er egenkapitalen vokset fra 10,5 mia. kr. til 16,8 mia. kr.