x

Gå med over ageren - Herberger langs Hærvejen

Pressemeddelelse 1. juni 2008

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Foreningen Herberger langs Hærvejen: Peregrino, det latinske ord for pilgrim, "den der går over ageren", bliver aktuelt når der indbydes til åbning af herberger langs hærvejen, søndag den 1. juni på Hald Hovedgård ved Viborg.

Fra Hald Ege går de mange Pilgrimme ad stien under landevejen til Herning og på den anden side af tunnelen vil de blive ført tilbage i tiden. Som middelalderens pilgrimme vil de blive mødt af ivrige djævle, der vil forsøge at føre dem bort fra dydens smalle sti og ind på den brede vej, der fører gennem de syv dødssynder: Hovmod, Misundelse, Vrede, Dovenskab, Gerrighed, Fråseri, Utugt.

Heldigvis er der også engle, der forsøger at føre pilgrimmene tilbage på dydens sti ad de syv dyder: Troskab, Håb, Barmhjertighed, Mådehold, Klogskab, Styrke, Retfærdighed. For hver synd og for hver dyd er der en station, som pilgrimmene skal igennem for at få et bevis for at de har gennemført strabadsen – nogle er nemme, andre er svære, men beviserne skal til for at pilgrimmene kan modtage det afladsbrev, der er adgangstegn til selve åbningspladsen og festlighederne. Rejsen gennem menneskelivet kan kræve at man af og til stopper op og reflekterer over det gode og det onde. En pilgrimsrejse kan give en sådan tænkepause.

Pilgrimsgudstjenester 

Der inviteres til Pilgrimsgudstjeneste i Viborg Domkirke ved biskop Karsten Nissen og pilgrimspræst Elisabeth Lidell. Asmild og Tapdrup kirker ved sognepræsterne Henriette Korsgaard og Lisbeth Andersen. Ravnstrup og Hald Ege kirker ved sognepræst Hanne Clemmensen og Søndermarkskirken ved sognepræst Birgitte Thun.

Pilgrimsvandring

Fra Domkirken og øvrige kirker er der pilgrimsvandring mod Hald Hovedgård. Fra Viborg Domkirke er der afgang kl. 11:30 via Ll. Sct. Mikkelsgade / Gl. Århusvej / Koldingvej / Søndermarkskirken / stien på den gl. Herningbane/ under Herningvej.

Alle er velkommen til at gå med fra vilkårligt sted. pilgrimme i bil – "bil-grimme" kan gå med fra Hald Ege skole.

Engle, djævle og duo

Det er Viborg Dramaskole, der sammen med teaterforeningen Jep Skald, skaber den rette middelalderstemning, når pilgrimme fra hele Viborg og andre steder i landet, nærmer sig Hald Hovedgård.

På pladsen foran Hald Naturskole bliver pilgrimmene og alle andre interesserede trukket tilbage til nutiden af den pladeaktuelle dansk/belgiske Duo Laybann, der med sine intense sange understreger det engagement der ligge bag hele projekt Herberger langs Hærvejen.

Åbning

Regionsrådsformand Bent Hansen åbner officielt det herberg ved Hald Hovedgård. Repræsentanter fra fonden Realdania og idémanden, arkitekt Andreas Blinkenberg vil bistå ved åbningen.

14 dage med åbning

Herberget på Hald Hovedgård er det første af 10 herberger langs Hærvejen fra Viborg til grænsen der åbner. De øvrige 9 herberger åbner i de efterfølgende 14 dage af juni 2008. Herbergerne er indrettet i eksisterende landbrugsbygninger med 30-40 sovepladser, baderum og køkkenfaciliteter. Herbergerne er åbne i sommersæsonen og en overnatning koster 60 kr. 

Etablering af herbergerne er resultatet af en idekonkurrence som blev afholdt af fonden Realdania i 2004. Projektet finansieres indenfor en ramme på 11 mill. af Realdania, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen, EU-artikel-33 midler, Viborg og Silkeborg kommuner. 

Lokal opbakning

Åbningsarrangementet er tilrettelagt af Viborg Pilgrimscentrum i samarbejde med Viborg Dramaskole og støttet af Viborg Kommune, Viborg Menighedspleje og Viborg Y's Men's Club.

Kontakt

Foreningen Herberger langs Hærvejen: Andreas Blinkenberg, 86 17 72 04
Pilgrimspræst: Elisabeth Lidell, www.pilgrimsvandring.dk
Viborg pilgrimscentrum: Flemming Stentoft, 86 80 15 12