x

Dansk Forsorgsmuseum bliver tilgængeligt for alle

Pressemeddelelse 7. april 2009

På Svendborg Museums afdeling Dansk Forsorgsmuseum på Viebæltegård er en større ombygning og renovering gået i gang. Arbejdet skal sikre, at de fredede bygninger, der oprindeligt blev bygget som Svendborg Fattig- og Arbejdsanstalt, bliver fuldt tilgængelige for gangbesværede og mennesker med handicap, samtidig med at bygningernes fredningsværdier bliver respekteret.

Et gårdrum med belægninger, der leder blinde og svagtseende, diskret belysning og ny skiltning skal sammen med ramper, elevatorer, handicaptoiletter og brede døre uden dørtrin være med til at gøre den fredede Viebæltegård, som rummer Dansk Forsorgsmuseum, fuldt tilgængelige for alle. Museet får desuden forbedret serviceringen af publikum med et nyt billetsalg, ny butik og en lille cafe.

Renoveringen af Viebæltegård løber op i knap 10 millioner kroner og sker med fokus på høj arkitekttonisk kvalitet og på anlæggets fredningsværdier. Målet er, at Viebæltegård kommer til at stå som et eksempel på, hvordan man med minimale indgreb og med respekt for de fredede bygninger kan sikre fuld handicap-tilgængelighed.

Dansk Forsorgsmuseum har til huse i den fredede Viebæltegård, der er tegnet af arkitekt Jens Juel Eckersberg og bygget i 1872 som Svendborg Fattig- og Arbejdsanstalt. Siden 2002 har det 2.500 m2 store bygningskompleks rummet en række udstillinger, der bringer en næsten forsvundet historie om danskernes liv frem i lyset, nemlig historien om forsorgen for fattige, gamle og forældreløse børn og deres liv på forsorgshjem, arbejdsanstalter, fattiggårde og børnehjem.

På det menneskelige plan handler forsorgshistorien om afsavn, ensomhed og social udstødelse. Her ligger hovedvægten af museets forskning og formidling, men derudover giver udstillingerne et fascinerende indblik i de seneste generationers socialpolitik, -økonomi og -arkitektur. Forsorgshistorie har fra officiel side været så overset, at den stod i fare for at forsvinde. Fattiggårdene og arbejdsanstalterne er revet ned, og de historiske genstande er for en stor del smidt ud. 

Med den igangværende renovering af Svendborg Fattig- og Arbejdsanstalt vil forsorgshistorien fremover kunne udforskes, bevares og fortælles i moderniserede rammer, der er tilgængelige for alle.

Midlerne til projektet er doneret af Sygekassernes Helsefond, Nykredits Fond, Erhvervs- og Byggestyrelsens Tilgængelighedspulje, Arbejdsmarkedets Feriefond, Realdania, N. M. Knudsens Fond, samt Svendborg Kommune. 

Yderligere oplysninger:
Museumschef Esben Hedegaard, Svendborg Museum, tlf. 62 21 02 61/29 43 28 52
Projektleder Eske Møller, Realdania, tlf. 70 11 66 66