x

Nu river Thisted Kommune de første 17 forfaldne huse ned

Pressemeddelelse 3. maj 2010

Thisted Kommune har udsendt følgende pressemeddelelse: Oprydningen og fornyelsen af Thy går nu i gang – i alt regnes der med at 60 huse kan fjernes i løbet af 2010 og 2011.

Tirsdag den 4. maj 2010 går de store maskiner i gang med at rive et grimt og forfaldent hus ned på Klostergade 60 i Vestervig. Huset skæmmer byen og har stået tomt længe. Nu skal det fjernes for at skabe en pænere by.

Netop i Vestervig har en række ildsjæle valgt selv at gøre noget ved de tomme huse i byen. De har stiftet et anpartsselskab og købt huset på Klostergade 60, som altså nu i samarbejde med kommunen rives ned.

"Vi har valgt Vestervig som et indsatsområde for projektet ”Oprydning og nyt liv i tiloversblevne bygninger”, netop fordi borgerne selv er gået aktivt ind i at løse problemerne med tomme huse," fortæller Jens Bach, der er planchef i Thisted Kommune.

Projekt ”oprydning og nyt liv til tiloversblevne bygninger”, er en del af projekt Mulighedernes Land, der er støttet af Realdania og som skal vise nye veje til udvikling af landdistrikterne.

Med baggrund i projekt Mulighedernes Land arbejder Thisted Kommune med en større indsats for at forny Thy og Hannæs og skabe nyt liv i området. Planen er blandt andet, at der skal fjernes 60 huse i kommunen i løbet af 2010-11.

Helhedsorienteret politik

Nedrivningen af husene er en del af en målrettet indsats, som Thisted Kommune satte i gang for 3 år siden og som nu begynder at bære frugt.

Thisted Byråd har vedtaget en helhedsorienteret handlingsplan for, hvordan kommunen kan komme de mange forfaldne huse til livs. De er nemlig med til at skabe et dårligt indtryk af en landsby og er ofte med til, at der skabes en negativ spiral for landsbyen. Ved at fjerne husene og samtidig sætte ind med områdefornyelse er ideen at undgå den negative spiral og i stedet skabe en positiv udvikling af byen.

Planlægning i gang

Hvad der præcist skal ske på grundene, når husene er fjernet, vil der blive taget stilling til i hvert enkelt tilfælde. Der er mange muligheder, og de er unikke for hvert sted. Nogle steder vil naboen kunne købe grunden og få en større have, andre steder kan grunden give mulighed for at etablere en grøn plet, bygge et nyt hus eller andet.

"Alt det tager vi stilling til løbende i processen," siger planchef Jens Bach, Thisted Kommune.

På landspolitisk dagsorden

"Det er glædeligt, at emnet omkring tomme huse er kommet i fokus på den landspolitiske dagsorden. Dels er der kommet en ny lovgivning, som gør det muligt for kommunerne at kondemnere, altså erklære huse uegnede til bolig, og påbyde nedrivning af tomme og forfaldne huse; dels er der blevet oprettet en statslig nedrivningspulje på 150 millioner, hvoraf Thisted har fået 7 millioner kroner. Tilsammen har disse tiltag givet os helt nye muligheder, som vi nu glæder os til at realisere," fortæller formand for Miljø- og Teknikudvalget i Thisted Kommune, Henning Holm.