x

Danmark under forandring 

Danmarkskortet forandres radikalt i disse år. Den økonomiske vækst koncentreres i de større byer, hvorimod landdistrikterne kæmper med afvandring, en bygningsmasse i forfald og mangel på arbejdspladser.

Med Mulighedernes land er det vores ønske at bidrage til at udvikle nye strategier for en positiv udvikling i landdistrikter og landsbyer i Danmarks yderområder.

Fokus på yderområdernes særlige kvaliteter 

Mulighedernes land rettede fokus mod yderområdernes særlige kvaliteter. Frem for at sigte entydigt på økonomisk vækst tog Mulighedernes Land udgangspunkt i at bevare og forbedre de kvaliteter og potentialer, som allerede fandtes i yderområderne – eksempelvis kulturarv, natur, god plads og fred og ro.

Vi ville med initiativet medvirke til at sætte fokus på udviklingen i yderområderne. Målet var, at yderområderne fremover opfattes som et bæredygtigt alternativ med særlige kvaliteter og udviklingsmuligheder. 

Mulighedernes Land var et partnerskabsprojekt mellem os og Bornholms Regionskommune, Lolland Kommune og Thisted Kommune. Projektet løb fra 2007-2012, og i den periode udvalgte og realiserede kommunerne i dialog med borgerne en række konkrete projekter, der havde til formål at demonstrere nye veje til udvikling i landdistrikter og landsbyer.

Bornholm

Lolland

Thisted

Erfaringer og viden fra demonstrationsprojekterne i de tre kommuner samlet i et tværgående spor, som indebar metodeudvikling, analyse, evaluering og kommunikation.

Artikel om Mulighedernes Land i KTC's Teknik & Miljø

Artikel om Mulighedernes Land i KTC's Teknik & Miljø

Læs artiklen om Mulighedernes Land i KTC's Teknik & Miljø, oktober 2014, af bl.a. programchef Karen Skou:

Det handler om omstilling – ikke afvikling eller vækst (PDF)

Dalende befolkningstal, butiksdød og skolelukninger taler deres ubarmhjertige sprog, når man bevæger sig ud i Danmarks yderområder. Men der er undtagelser, og én af dem er den lille Vesterhavsby Klitmøller. Her stiger befolkningstallet, og det er de unge, de engagerede og de veluddannede, der rykker ind.

Klitmøller ligger ved Nordeuropas bedste surfstrand, og det er en del af forklaringen på byens positive udvikling. Surfere fra hele verden rejser hertil, og flere af dem vælger at slå sig ned og stifte familie.

En af dem er Stian Eide, der er flyttet til Klitmøller fra Norge. ”I 1995 tog jeg min bil og kørte rundt i Europa for at finde gode steder at surfe, og det bedste sted på turen var Klitmøller, så her blev jeg hængende og fik venner og arbejde,” fortæller Stian Eide.

Stranden og surferne er omdrejningspunktet for et af de projekter, Realdania og Thisted Kommune er gået sammen om i forbindelse med projektet ”Mulighedernes Land”. Under overskriften ”Det gode liv ved kysten” bliver kysten ved Klitmøller, Krik og Vorupør udstyret med bedre faciliteter for surfere, fiskere og øvrige strandgæster. Filosofien bag er, at man ved at gribe fat i områdets særlige styrker kan tiltrække flere turister og tilflyttere.

For mange er Klitmøller et randområde, men ikke for os. Det her sted er en perle.


Det er en rigtig god idé, mener Stian Eide: ”For mange er Klitmøller et randområde, men ikke for os. Det her sted er en perle. Her er perfekte forhold for surfere og en helt fantastisk natur. Ved at støtte op om det, der er unikt ved stedet, så får man også flere til at kommer hertil. Vi har noget, de andre ikke har. Det er det, vi skal satse på.”

Thisteds borgmester Lene Kjelgaard Jensen (V) lægger også vægt på, at det I slutningen af marts blev vinderforslaget til ”Det gode liv ved kysten” præsenteret. Og Stian Eide er rigtig godt tilfreds

"Her bruger vi de værdier, vi har, til at give både os, der bor her, og turisterne et godt indtryk af egnen."”Det bliver enormt flot. Rigtig mange af vore idéer er taget med, og det er med til at støtte op om vores arbejde og bekræfte, at det har betydning.”

Han er overbevist om, at flere surfere fremover vil finde vej til Klitmøller. ”I dag er der mange, der bare kommer og surfer, og så kører de igen. Nu får vi et nyt klubhus med et godt miljø. Det bliver et rart sted at være, og det får helt sikkert mange til at blive hængende.”

Til september er den lille vesterhavsby vært for Cold Hawaii PWA World Cup, som er en af mest prestigefyldte konkurrencer i verden inden for windsurfing. Planen er at værtskabet bliver en tilbagevendende begivenhed, og Stian Eide er sikker på, at ”Det gode liv ved kysten” vil være med til at understrege Klitmøllers plads på det internationale surfer-landkort. ”Den udvikling, vi har her, ser man ikke ret mange andre steder. Det vil uden tvivl være med til at flere surfere fra hele verden får øjnene op for, hvor fedt et sted, det her er.” 

Af Rikke Just, Realdania

Den tiltagende globalisering, afindustrialiseringen og ændringer af landbrugets produktionsvilkår har bidraget til en skævvridning af danmarkskortet, der har medført væsentlig ændrede rammer for levevilkårene i yderområderne. Den økonomiske vækst er koncentreret i de større byer, mens mange landdistrikter kæmper med afvandring, en bygningsmasse i forfald, mangel på arbejdspladser og nedskæringer i den offentlige service.

Der er en stigende erkendelse af, at udligning mellem center og periferiområder ikke i sig selv kan afhjælpe udviklingen.

Derfor gik Realdania i samarbejde med Thisted, Sydthy og Hanstholm Kommuner om et pilotprojekt med det formål at afdække problemstillinger og præcisere fokus for en fysisk og planorienteret indsats i forhold til yderområdernes landdistrikter og landsbyer.  Resultatet af pilotprojektet blev rapporten ”Landdistrikter og Landsbyer – ny dynamik i Danmarks yderområder” og artikelsamlingen ”Udvikling i landdistrikter og landsbyer”, der består af fem perspektiverende indlæg.

I forlængelse af Landsplanredegørelsen 2006 nedsatte Miljøministeriet et tværministerielt embedsmandsudvalg med henblik på at udarbejde nye ideer til udviklingen af landsbyer i yderområder.

På baggrund af resultaterne af pilotprojektet og de igangsatte statslige tiltag stod det klart, at der er brug for nærmere at undersøge og udvikle alternative bæredygtige strategier for yderområdernes landdistrikter og landsbyer. Projektet der i den indledende fase hed ”Landdistrikter og Landsbyer” har nu fået navnet ”Mulighedernes Land – nye veje til udvikling af landdistrikterne”.

Det tværgående spor

For at koordinere og skabe sammenhæng i delelementerne i Mulighedernes Land samles erfaringer og viden fra de tre kommuner i et tværgående spor.

Det tværgående spor er en platform for udveksling af viden og erfaringer mellem projektets forskellige parter og sikrer formidling af projektets resultater.

Aktiviteterne i det tværgående spor indbefatter blandt andet en international analyse af udviklingsstrategier, tværgående metodeudviklingsarbejde og evaluering, som skal kvalificere kommunernes demonstrationsprojekter og sikre, at projektet bygger videre på eksisterende viden og erfaringer.

Kommunikation

Formidling og kommunikation er en vigtig del af Mulighedernes Land. Projektet formidler erfaringer fra demonstrationsprojekterne og analyser i det tværgående spor gennem hjemmeside, nyhedsbrev, publikationer, arrangementer og andre relevante medier.

Derudover skal projektet bidrage til den offentlige debat om fremtiden for danske yderområder.

Bornholms Regionskommune

Lolland Kommune 
Thisted Kommune 
Sekretariat og fagkonsulent: Hausenberg

Herudover vil der i løbet af projektet blive tilknyttet relevante eksperter fra Skov & Landskab ved Københavns Universitet,  Bygningskultur Danmark, Conceptura samt By- og Landskabsstyrelsen under Miljøministeriet.

Samlet budget er på 195 mio. kr., heraf bidrager Realdania med 105 mio. kr. og de tre kommuner med 30 mio. kr. hver.