x

Kulturarven gøres til dynamo for Frederiksværk

Pressemeddelelse 18. januar 2012

En forundersøgelse skal skabe forudsætningerne for en efterfølgende arkitektkonkurrence for udviklingen af Frederiksværk med udgangspunkt i byens stærke industrielle kulturarv. Realdania bidrager med 600.000 kr. til forundersøgelsen.

Frederiksværk adskiller sig i sin byplan og bygningsstruktur markant fra andre købstæder ved at være opstået omkring en fabrik. Stedets mange værksteder og fabrikker har gennem århundreder fremstillet krudt, kugler og kanoner til rigets forsvar. Selve byens identitet er knyttet til rollen som Danmarks største militære, industrielle kompleks samt til den, i en dansk sammenhæng, enestående stålværksindustri.

Det var blandt andet derfor Halsnæs i 2008 blev udnævnt til Kulturarvskommune og frem til 2010 havde lejlighed til, gennem en bevilling fra Kulturarvsstyrelsen og Realdania, at arbejde intensivt med områdets industrielle kulturarv. Arbejdet forankrede historien solidt og skabte en ny vision for fremtiden. Der blev formuleret et ønske om bedre formidling af historien, samtiden og fremtiden.

”Halsnæs Kommune ønsker at udvikling og bevaring går hånd i hånd og sker i respekt for både miljøet og kulturarven. Vi er overbeviste om, at et stærkt kulturelt fællesskab skaber nye ressourcer og forøger den sociale kapital med en positiv effekt på den lokale økonomi til følge. Som kulturarvskommune fik Halsnæs ny energi og mod til at gå skridtet videre og søge visionen realiseret”, siger borgmester Helge Friis, Halsnæs Kommune.

Hovedrollen i skabelsen af lokal identitet
Nu er målet, at Frederiksværks enestående industrielle kulturmiljø, fra 1700-tallets militære industrielle kompleks til den stadigt aktive stålindustri, skal spille hovedrollen i skabelsen af lokal identitet, helhedsorienteret planlægning, bæredygtig turisme og en lokalt funderet oplevelsesøkonomi.

”Det er desuden en ambition at slå igennem, ikke kun som et dansk, men som et europæisk industriminde og på lang sigt som industriel verdensarv. For at nå målene og opfylde ambitionerne er det af afgørende betydning, at Frederiksværks enestående historie synliggøres for både lægmand og lærd. Det kan blandt andet ske ved, at der skabes sammenhæng mellem flere adskilte kulturmiljøer og enkeltstående industrimonumenter i byrummet”, siger Helge Friis.

Fundamentet for en arkitektkonkurrence
Første fase rummer de analyser og udredninger, der skal danne fundamentet for en arkitektkonkurrence. Blandt andet skal det klarlægges, hvordan industri- og kulturhistorien kan blive et bindeled i bystrukturen og dermed skabe et nyt fundament for byudvikling, ligesom det ønskes nærmere belyst, hvordan man kan øge by- og livskvaliteten med udgangspunkt i de stedbundne kvaliteter.

Anden fase vil bestå i gennemførelsen af en arkitektkonkurrence, der arbejder i både streg og tanke. En konkurrence, der går på tværs af forskellige fagligheder, bryder grænser og som er nyskabende. Den tredje fase rummer gennemførelsen af hele eller dele af de fremkomne forslag.

Kæmpe potentiale og store kvaliteter
”Vi er i Halsnæs Kommune utroligt glade for, at Realdania vil samarbejde om kvalificering af arbejdet. Der ligger et kæmpe potentiale og nogle store kvaliteter i fabriks- og industribyen Frederiksværks miljøer omkring Gjethuset, kanalerne, Krudtværket og stålværkerne. I den hårde konkurrence om at tiltrække nye, yngre og kreative borgere, er den autentiske og synlige historie en meget vigtig faktor. De udfordringer, vi står med i Halsnæs, kendes fra mange andre af landets gamle industriområder, som også har mistet arbejdspladser og har oplevet at virksomhederne er flyttet ud. De problemer, yderområderne står med i dag, giver i virkeligheden nogle udfordringer, der er mere eller mindre ens for os alle sammen. Projektet kan derfor have stor demonstrationsværdi for andre kommuner og byer med lignende problemer”, siger Helge Friis.

Om Frederiksværk
De fleste, der ikke kender Frederiksværk, forbinder uvilkårligt bynavnet med fabrikker og tung industri, men Frederiksværk er meget mere. Frederiksværk er først og fremmest en by med en stolt historie. Netop historien skal være dynamoen i arbejdet med at gøre kommunen kendt som et spændende sted at bo, som attraktion og et sted for gode oplevelser. Det er Halsnæs Kommunes stålsatte vilje, at industrihistorien skal bane vejen for dette fremtidsmål. Den officielle anerkendelse heraf kom i 2007 med udpegningen af Frederiksværk som ét af Danmarks 25 Nationale Industriminder.

Frederiksværks forholdsvis korte historie har efterladt en unik mængde fysiske levn fra industrialiseringens tidsalder. Byens udvikling fortæller 250 års dansk industrihistorie, ikke blot i ord, statistik og billeder, men også i form af bygninger, anlæg og maskiner: Gjethuset, Palæet, Arsenalet, Krudtværket, Trækulsbrænderiet og Svovl- og Salpeterladen med værksteder og maskiner. Hertil kanalerne, Havnestøberiet, Kontiværket (Duferco A/S), Det Danske Stålvalseværk (DanSteel A/S) og elektrostålværket samt de tilhørende boligblokke, rækkehuse, idrætsanlæg og kolonihaver.

Pressemeddelelsen er udsendt af Halsnæs Kommune.