x

Realdania støtter ny Europaskole i Carlsberg Byen

Pressemeddelelse 8. marts 2013

En ny Europaskole i København er kommet et stort skridt tættere på realisering med Realdanias beslutning om at bidrage til projektet med 150 mio. kr. Europaskolen skal ligge i Carlsberg Byen, hvor skolen skal være med til at udvikle bydelen til et levende, internationalt og kulturelt mangfoldigt kvarter.

København er en by i rivende vækst med stort behov for at kunne tiltrække højt specialiseret udenlandsk arbejdskraft. Ønsket om at anlægge en Europaskole i København har stået højt på ønskelisten hos både politikere og erhvervsliv i hovedstaden, og nu har Realdania besluttet sig for at gå ind og bidrage med 150 mio. kr. til projektet.

Det forventes, at skolen kommer til at koste omkring 450 mio. kr., og Københavns Kommune besluttede ved de seneste budgetforhandlinger at bidrage med 150 mio. kr., mens Industriens Fond tidligere har givet tilsagn om 32 mio. kr. Med tilsagnet fra Realdania udestår nu en restfinansiering på 120 mio. kr.

- Etableringen af en Europaskole vil kunne medvirke til at fastholde København som vækstmotor i Øresundsregionen og i hele Danmark, fordi en offentlig skole med den profil vil tiltrække internationale arbejdstagere og bidrage til at skabe udvikling og uddannelsesmobilitet. Gennem et byggeri af høj kvalitet kan vi med vores erfaring være med til at højne og sætte standarder for kvaliteten af nybyggeri i Carlsberg Byen, der er et af Københavns helt centrale byudviklingsområder. Vi ser frem til at kunne gå i gang med byggeriet, så snart den resterende finansiering af projektet er på plads, siger Flemming Borreskov, adm. direktør i Realdania.

Med placeringen af Europaskolen i Carlsberg Byen er det tanken, at skolen både skal tiltrække elever fra København og omegnsbyerne og være et særligt tilbud i hele Ørestadsregionen. I Carlsberg Byen bliver der mulighed for at skabe et dynamisk, internationalt miljø med gode rammer for udvikling og venskaber på tværs.

- Vi skal gøre mere for at tiltrække højtuddannet udenlandsk arbejdskraft, og København har brug for flere internationale skolepladser. Det glæder mig overordentlig meget, at Realdania har valgt at gå ind som en aktiv medspiller og bidrage til projektet, siger overborgmester Frank Jensen.

Når skolen er fuldt udbygget, vil der være plads til 900 elever fordelt på tre sprogsektioner– dansk, engelsk og et tredje sprog, fx tysk eller fransk. Det er meningen, at Københavns Kommune finansierer den del af

Europaskolen, der vedrører den danske sprogsektion, som er målrettet internationalt sindede københavnerbørn, mens fondsfinansieringen vil gå til de to internationale spor.

EU giver lande med officielle EU-kontorer mulighed for at anlægge Europaskoler, og i København er det EUs Miljøagentur (EEA) ved Kongens Nytorv, der gør det muligt at etablere en Europaskole. 

Danmark og dermed Københavns Kommune fik i december 2012 den endelige godkendelse fra Europa-kommissionen med tilladelse til at oprette en Europaskole.