x

Fem team udvalgt til konkurrencen om Stålsatte Byrum

Pressemeddelelse

25. juni 2013

De fem teams, der skal deltage i arkitektkonkurrencen Stålsatte Byrum er netop blevet udvalgt af Halsnæs Kommune og Realdania. Konkurrencen afvikles fra oktober 2013 til april 2014.

test

Frederiksværk adskiller sig i sin byplan og bygningsstruktur fra alle andre danske byer. Selve byen og dens identitet er knyttet til rollen som Danmarks største militære og industrielle kompleks. I dag er stålindustrien fortsat en levende del af byens erhvervsliv og borgernes selvforståelse. Alligevel er den industrielle arv med tiden blevet mindre synlig i Frederiksværk. Det er blevet vanskeligere at forstå og aflæse byens særlige kvaliteter og stolte industrihistorie.

Med Stålsatte Byrum skal byens historie igen gøres levende.  Industrihistorien skal være det aktiv, der styrker byens særlige profil og bidrager med unikke oplevelser. Arkitektkonkurrencen skal demonstrere, at ved at tage afsæt i byens DNA – den industrielle historie – kan byen udvikle sig, så den både er fantastisk at vokse op i og en oplevelse at besøge.

Det er den opgave, som i alt 20 tværgående team – med landets fremmeste arkitekt- og landskabsarkitekter i spidsen – har vist interesse for.

I udvælgelsen er der lagt vægt på de deltagende teams forståelse for opgaven, den faglige sammensætning og referencer.

De fem deltagende team er:

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Aarhus
Kvorning Design & Kommunikation 
 
COBE Arkitekter, Kbh.

Tredje Natur landskab
Grontmij ingeniørfirma
Konsulent Jonas Abkjær Andersen

 
Entasis Arkitekter, Kbh.
LIW Planning landskab
Konsulent Svava Riesto
2+1
 
SLA Landskab og byrum, Kbh.
Dansk Bygningsarv
Arcgency Arkitekter
UiWE Kbh. kulturdesign bureau
Alectia ingeniørfirma
 
SLETH Arkitekter og planlæggere, Kbh.
Erik Brandt Dam Landskab
Moe Ingeniørfirma
Konsulent Vera Noldus
Prof. Martin Zerlang
Museumsleder Ole Puggaard
 

Landets ypperste
”Vi er imponerede over, at landets ypperste arkitekt- og landskabsarkitektvirksomheder har vist så stor interesse for Frederiksværk”, siger direktør Svend-Erik Nielsen, Halsnæs Kommune og fortsætter: ” Vi ser derfor frem til at byde de fem team velkommen i konkurrencen i sensommeren 2013. Og vi er særligt spændte på at se, hvordan industrihistorien kan integreres og formidles via byens rum og forbindelser. Og ikke mindst på, hvordan byens historiske strukturer og det nutidige hverdagsliv kan forenes på nye måder”.

”Vi har en ambition om, at vi med konkurrencen Stålsatte Byrum sætter en ny standard for, hvordan en bys historie og struktur kan blive ledetråd i en byudvikling. Frederiksværk har i kraft af sin unikke historie det der skal til, og vi ser frem til se, hvilke bud de fem teams kommer med ”, siger projektleder Eske Møller, Realdania.

Følg arbejdet med stålsatte byrum
Partnerskabet mellem Halsnæs Kommune og Realdania prioriterer, at byens borgere, foreninger og erhvervsliv er aktive medspillere i udvikling af Frederiksværk. Fra juni til oktober 2013 danner Frederiksværk rammen om en kulturfestival med stålet som omdrejningspunkt – Outstanding METAL. Gennem hele perioden vil der være arrangementer, som inddrager borgere og kobler sig tæt til byens 250 år industrihistorie, den stadige aktive stålindustri og byens kulturtilbud.

Det bliver også muligt at følge de udvalgte teams arbejde. Resultatet af arkitekternes arbejde fra fase et vil blive udstillet i januar 2014. Undervejs i konkurrencen vil interesserede borgere, erhvervsdrivende og foreninger blive inviteret med til en midtvejsworkshop. I april 2014, hvor vinderen af arkitektkonkurrencen er udpeget, vil forslagene blive udstillet i Gjethuset i Frederiksværk. 

Fakta om arkitektkonkurrencen

Konkurrencen gennemføres som en 2-faset arkitektkonkurrence, hvor der er mulighed for dialog i den sidste fase. 

     
2013    
     
19. juni:   Halsnæs Kommune og Realdania har udvalgt fem teams til deltagelse i Fase 1 på baggrund af kompetencer, referencer og opgaveforståelse.
     

Fase 1

 

 
     
Okt.:   Udsendelse af programmateriale til de fem team samt afholdelse af opstartsworkshop.
Okt.-nov.:   Fem team giver et overordnet bud på, "hvordan fremtidens byudvikling kan tage afsæt i byens levende industrihistorie” samt indledende skitsering til nyindretning af nøglebyrum og forbindelser.
Nov./dec.:   Jury udvælger 2-3 team, der skal deltage i fase 2.
Jan. 2014:   Åben udstilling af materiale fra de 2-3 teams, der går videre til fase 2.
     

2014

 

 
     
Fase 2    
     
Jan.-feb.:   De 2-3 team foretager en yderligere detaljering byrum og forbindelser. Der vil blive afholdt en åben workshop, hvor følgegruppe, borgere og politikere kan følge arbejdet i grupperne.
April:   Juryen udpeger en vinder af arkitektkonkurrencen. Detailprojektering kan igangsættes med den fornødne økonomi.
Finansiering
     

Finansiering
Juryen udpeger en vinder af arkitektkonkurrencen. Detailprojektering kan  igangsættes med den fornødne økonomi.

Arkitektkonkurrencen er finansieret ved følgende bidrag:

  • Halsnæs Kommune: 1.000.000 kr.
  • Realdania: 1.645.000 kr.