x

Klar bane for konkurrence om Stålsat By

Pressemeddelelse 14. februar 2013

Snart udskrives en arkitektkonkurrence om, hvordan Frederiksværks enestående industrielle arv kan gøres mere synlig. Konkurrencen, som støttes af Realdania, er første etape i Stålsat By. Det er Halsnæs Kommune og Industrimuseet i Frederiks Værk der står bag projektet, der skal gøre byens kultur- og bygningsarv til en attraktion for borgere og besøgende.

Realdania har besluttet at bidrage med 1, 6 millioner kroner til det nytænkende projekt – Stålsat By. Dermed kan der snart afholdes en arkitektkonkurrence, der skal give svar på, hvordan Frederiksværks industrikultur kan blive et omdrejningspunkt for udvikling og vækst i Frederiksværk og hele Halsnæs Kommune.

”Jeg er utrolig glad for bevillingen fra Realdania. Nu kan vi komme rigtigt i gang med projekt Stålsat By”, siger borgmester Helge Friis og fortsætter: ”Der er hård konkurrence om at tiltrække nye borgere kommunerne imellem. Arbejdet med byen og byens rum er en investering i fremtiden. Jeg har en stærk tro på, at kulturarven kan være en af faktorerne til vækst, og at den kan få en positiv effekt på den lokale økonomi og fremtidige bosætning. Derfor har Halsnæs Byråd også bevilget 1.000.000 kr. til medfinansiering af arkitektkonkurrencen.”

Flot eksempel
Projekt Stålsat By drives af Halsnæs Kommune og Industrimuseet Frederiks Værk med inddragelse af kultur- og erhvervsaktører i byen.

”Vi ser projekt Stålsat By som et rigtigt godt eksempel på, hvordan en kommune kan bruge sin egen særlige kulturarv til aktivt at skabe udvikling og dynamik i byen.  Projektet virkeliggør på bedste vis de tanker og visioner, som blev udviklet i vores fælles Kulturarvskommuneprojekt”, siger projektleder, Eske Møller, Realdania.

Når konkurrencen er gennemført, har Halsnæs Kommune en strategi, der beskriver, hvordan en langsigtet indsats for at indrette, synliggøre og kommunikere byens historie kan gribes an. Samt en række præcise, prioriterede og langtidsholdbare forslag til:

  • Fysisk omdannelse af udvalgte steder i byen, som kan understøtte en positiv udvikling af byen, livet og den lokale handel
  • formidlingsinitiativer, for eksempel skiltning, belysning, undervisning, pod-walks og events med henblik på en markedsføring, som kan bidrage til at gøre kommunens borgere bevidste og stolte af deres industrihistorie.

Tæt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv
I løbet af 2012 er der afholdt en række fællesarrangementer for politikere, erhvervs- og kulturliv om de oplevelsesøkonomiske aspekter af Stålsat By.

”I Halsnæs har vi et tæt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv. Projekt Stålsat By er ingen undtagelse. Kommunen har haft stor gavn af samarbejdet, som vi glæder os til at fortsætte”, siger bormester Helge Friis, Halsnæs Kommune.

Et samarbejde som det lokale erhvervsliv også har været tilfredse med.  

”Det er fantastisk, at vi nu via Stålsat By får mulighed for, at arbejde med Frederiksværks historie og skabe nye oplevelser i byen, der kan tiltrække turister og forhåbentlig nye virksomheder til Halsnæs”, siger adm. Direktør, Jan Sørensen, Nordisk Staal A/S samt formand for Virksomhedsnetværket F5.

FAKTA

Arkitektkonkurrencen
Den kommende arkitektkonkurrence, skal sætte retningen for projekt Stålsat By og gennemføres, så der bliver mulighed for dialog mellem de bydende – et såkaldt parallelopdrag. De teams som byder ind skal have kompetencer inden for både byplanlægning, bevaringsarbejder og landskabsarkitektur samt historieformidling, branding og borgerinddragelse.

Finansiering
Arkitektkonkurrencen er finansieret ved følgende bidrag:

Halsnæs Kommune: 1.000.000 kr.
Realdania: 1.645.000 kr.

Baggrunden
Forhistorien for Stålsat By, er at Halsnæs Kommune i januar 2012 modtog en bevilling på 600.000 kr. fra Realdania til at gennemføre en foranalyse, der skulle bruges som afsæt for det næste skridt: arkitektkonkurrencen. Foranalysen og konkurrencen skal til sammen munde ud i, at industrikulturen i Frederiksværk synligøres og at byen bliver mere attraktiv.

Foranalysen viste, hvordan industri- og kulturhistorien kan blive et bindeled i bystrukturen og skabe et nyt fundament for udvikling. Det er tydeligt, at en klarere formidling af de mange byrum og stedets særlige historie, kan skabe plads for nye oplevelser og aktiviteter, der vil komme byens borgere og turister til gode.

Nationalt industriminde
Frederiksværk blev i 2007 udpeget som ét af Danmarks nationale industriminder. Kulturarvsstyrelsens begrundelse var, at Frederiksværk er:

  • Hjemsted for 250 års uafbrudt fabriks- og industrihistorie
  • Enestående, også internationalt på grund af sine bevarede bygninger og maskiner på Krudtværket
  • Symbol på den anden industrialiseringsbølge på grund af stålvalseværkerne