x

Vinderen af Stålsatte Byrum er fundet

Pressemeddelelse 15. maj 2014

Juryen har enstemmig udpeget SLETH A/S og Erik Brandt Dam Arkitekters forslag ’Landskab, værk & by’ som vindere af arkitektkonkurrencen Stålsatte Byrum. Teamet bidrager med en helt ny tilgang til arbejdet med kulturarv og byudvikling.

Halsnæs Kommune udskrev i samarbejde med Realdania byrumskonkurrencen ”Stålsatte Byrum” i september 2013. Målsætningen var at sætte nye standarder for, hvordan man kan løfte en by som Frederiksværk med afsæt i industrikultur og koble formidling af fabriks- og industrihistorie med byudvikling. Arkitektkonkurrencen er et led i en større indsats for at synliggøre Frederiksværks landskabelige og historiske kvaliteter, skabe lokal identitet, helhedsorienteret planlægning og oplevelsesøkonomi.

Fra 20 team til én vinder
20 team af arkitekter, landskabsarkitekter, historikere og bydesignere søgte i første omgang om at deltage i konkurrencen. Fem team blev udvalgt til at give et første bud på nye byrum i Frederiksværk. Derefter blev tre teams udvalgt til at komme med individuelle forslag til, hvordan Frederiksværks unikke historie kan gøres mere selvforklarende samtidig med, at byen får nye faciliteter til et moderne byliv.

Juryen var dog ikke i tvivl om, at det var forslaget fra SLETH A/S og Erik Brandt Dam Arkitekter, der imødekommer det ønske bedst muligt. Ifølge juryen bidrager forslaget med en helt ny tilgang til arbejdet med kulturarv og byudvikling.

”Jeg er specielt begejstret for teamets nytænkende forslag om at oprette lokale laug til at drive nogle at byudviklingsprojekterne. I Halsnæs Kommune er det højt prioriteret, at vi inddrager vores lokale erhvervsliv, kultur- og turismeaktører samt vores borgere i Frederiksværk i arbejdet med at udvikle Frederiksværk Bymidte”, udtaler borgmester Steen Hasselriis.

Projektleder Eske Møller, Realdania siger om vinderforslaget: ”Der var formuleret en svær opgave ved at kræve en tæt kobling mellem historieformidling og byudvikling, som ikke er set i tidligere konkurrencer af samme art. Derfor er det med stor tilfredshed, at vi har fået et forslag, som på alle måder kan fremstå som inspiration for andre byer i Danmark. Vinderforslaget er meget overbevisende i sin besvarelse af, hvordan vi kan bruge kulturarven som løftestang for byudvikling og til at styrke hverdagslivet. Jeg er sikker på, at eksemplet med Frederiksværks stærke industrikulturarv vil kunne inspirere andre til at tage afsæt i deres egen særlige kulturarv, når planerne for kommende udvikling skal lægges.”

Vinderforslaget ”Landskab, værk & by” er udarbejdet af:
Totalrådgiver SLETH A/S (copyright)
Erik Brandt Dam Arkitekter (copyright)
Moe Rådgivende Ingeniørfirma
Konsulenterne professor Martin Zerlang, forsker Vera Noldus og museumsleder Ole Puggaard

Pressemeddelelsen er udsendt af Halsnæs Kommune.