x

Teams udvalgt til Agro Food Park

Pressemeddelelse 23. juni 2015

Parallelopdragsprocessen for Agro Food Park skydes nu i gang. Tre teams er udvalgt, og de skal være med til at lave en visions- og udviklingsplan for Agro Food Park i Skejby, som ligger i den nordlige del af Aarhus.

De tre teams skal komme med bud på, hvordan der kan udvikles et bymiljø, der fremmer innovation, videndeling og interaktion mellem virksomheder i Agro Food Park, som er centrum for fødevare- og landbrugsinnovation.     

Stor interesse for at deltage

I alt 19 ansøgere deltog i prækvalifikationsrunden. Agro Food Park og Realdania, som står bag parallelopdraget, har nu udvalgt og prækvalificeret tre teams.

De udvalgte teams er:  

• Team GXN GXN (hovedrådgiver), BCVA Aps, Urland Aps og William McDonough + Partners (US).
• Team Schønherr Schønherr Landskab (hovedrådgiver), Sleth a/s og Alectia
• Team SLA SLA (hovedrådgiver), ADEPT ApS og Orbicon A/S (underrådgivere) og Thomas Harttung, Dominic Balmforth og Jørgen Rosted (konsulenter)

Fremtidens erhvervsområde på kanten af byen og det åbne land

Projektleder Bjarne Langdahl Riis ser frem til at byde de prækvalificerede teams velkommen i konkurrencen. ”Vi har oplevet overvældende stor interesse for at deltage i parallelopdraget, og det er nogle meget spændende holdsammensætninger og kompe-tencer, vi har set blandt de teams, der har anmodet om prækvalifikation. Agro Food Park er i hastig vækst. Derfor har vi valgt tre stærke teams, som vi tror, kan byde ind med de perspektiver og idéer, der skal til, for at omsætte den meget ambitiøse vision, vi har for området, til et redskab, vi kan bruge til at styre den konkrete udvikling af Agro Food Park i forhold til helhedsplan, byrum, arkitektur og landskab”.

Programchef Stine Lea Jacobi, Realdania siger: ”Agro Food Park ligger i et meget spændende område – dér, hvor by og land møder hinanden. Vi glæder os til at se nogle bud på, hvordan man i et erhvervsområde, der ligger i sådan et ”grænseområde”, kan bruge de landskabelige og rekreative muligheder, som er omkring bygningerne, til at skabe merværdi. Både for virksomheder, vidensinstitutioner og besøgende i Agro Food Park”.

Den videre proces

Parallelopdraget forløber fra august til november 2015 og omfatter blandt andet to workshops, som skal bidrage til videre udvikling af de tre teams' forslag. Den første workshop med de tre teams afholdes i august. Her skal de stifte bekendtskab med området og dets beboere. Anden workshop afholdes i september, hvor de deltagende teams præsenterer deres første bud på visions- og udviklingsplanen. I slutningen af oktober præsenterer de tre teams deres endelige bud på planen i Agro Food Park. I november offentliggøres de tre forslag.

Læs mere om projektet på www.agrofoodpark.dk

Pressemeddelelsen er udsendt af Agro Food Park.