x

Kom til To Go om byernes klimadata

Pressemeddelelse 1. november 2016

I hvilken dansk kommune flyver de mest? Og hvilken kommune udleder mindst CO2 per indbygger? Et nyt redskab giver overblik over kommunernes klimadata og gør dem tilgængelige for alle. Kom og hør om resultaterne og om, hvordan dataredskabet styrker klimaarbejdet i byerne – både nationalt og internationalt.

I én dansk kommune er CO2-udledningnen per indbygger 2,3 ton. I andre er den næsten 10 gange højere. Det er nogle af de overraskende tal, man kan finde ved at klikke rundt på Danmarkskortet i det nye Energi- og CO2-regnskab. 

Data er afgørende for klimaarbejdet, og med det nye Energi- og CO2-regnskab er det blevet nemmere for kommunerne – og interesserede borgere – at finde og gøre brug af data. 

Det nye redskab samler data over byernes energiforbrug og udledning af drivhusgasser. Dermed bliver det bl.a. nemmere for kommunerne at rapportere deres emissioner og at opstille klimamål og –planer. Det vil samtidig være med til at styrke samarbejdet og vidensdelingen både mellem de danske kommuner og internationalt. 

Internationalt samarbejde

Realdania har finansieret, at Energi- og CO2-regnskabet blev tilpasset til den internationale afrapporteringsstandard, der bruges på tværs af lande. Det gør det langt nemmere for kommunerne at deltage i internationale samarbejder som The Global Covenant of Mayors. 

The Global Covenant of Mayors blev dannet i år og er verdens største klimakoalition mellem byerne. Koalitionen samler mere end 7.100 byer fra 119 lande, der tilsammen repræsenterer mere end 600 millioner indbyggere. Med så stor opbakning er koalitionen en vigtig aktør i byernes klimaindsats – ikke mindst i de kommende klimakonferencer COP24 og 'The Global Stocktaking', hvor landene skal rapportere, hvor langt de er nået med implementeringen af Paris-aftalen, og hvor meget de har reduceret deres udledning af drivhusgasser.

Kom til To Go i Realdania, og hør om gevinsterne ved det nye redskab og om fremgangen i det internationale klimaarbejde mellem byerne. 

Oplægsholdere

Bjarne Juul-Kristensen, Civilingeniør i Energi-, Forsynings – og Klimaministeriet (Energistyrelsen indtil 1.10.2016)

Bjarne har haft det daglige ansvar for udviklingen af Energi- og CO2-regnskabet i Energistyrelsen og for at sikre den metodemæssige konsistens til Energistyrelsens vejledninger til kommunerne i strategisk energiplanlægning. Bjarne kan fortælle om baggrund, formål, anvendelsesmuligheder hovedprincipper, centralt tilvejebragte data samt fremtidig finansiering. 

Sarah Allingham, Chefrådgiver i Viegand Maagøe

Sarah har arbejdet med energi- og klimaløsninger i 10 år hos Viegand Maagøe. Her har hun haft fokus på udvikling af digitale værktøjer, der skal hjælpe slutbrugerne, herunder boligejere, kommuner og staten, til energirigtige og klimavenlige løsninger. Sarah har haft ansvaret for og stået for projektledelsen af udviklingen af Energi- og CO2-regnskabet – fra konceptudvikling over design, data og formidling til selve programmeringen – og vil vise os, hvordan regnskabet konkret kan bruges. 

Pelle Lind Bournonville, Projektchef i Realdania

Pelle er ansvarlig for Realdanias klimaindsats og vil gennemgå nogle af de overraskende tal fra regnskabet. Han vil desuden fortælle om den internationale vinkel på CO2-regnskabet og om de samarbejder, Realdania har indgået for at styrke de danske kommuners klimaarbejde.

Praktisk

Dato og tid: tirsdag den 8. november kl. 15.30-16.45

Sted: hos Realdania på Jarmers Plads 2, 1551 København V

Tilmelding: gratis tilmelding på byerformennesker@realdania.dk med navn og evt. organisation

Faktafaktaark om Energi- og CO2-regnskabet