x

Byernes klimaindsats

Byernes klimaindsats

Byerne er afgørende i klimakampen. Gennem deltagelse i internationale netværk og samarbejder sætter Realdania fokus på byernes rolle i forebyggelsen af yderligere klimaforandringer.

Byernes klimaindsats

Klimaforandringerne og deres konsekvenser er globale, men løsningerne er ofte lokale. Derfor støtter Realdania forskellige internationale netværk og samarbejder mellem byerne, der skal bidrage til at mindske udledningen af drivhusgasser og imødegå klimaforandringerne.

Gennem vores deltagelse i bynetværket C40 og samarbejdet Global Covenant of Mayors (tidl. Compact of Mayors) har vi løbende adgang til nye data og nye analyser, der belyser udfordringer og gevinster ved klimaarbejdet globalt. Den viden vil vi gerne dele med de danske kommuner og med andre vigtige aktører på klimaområdet.

Vi støtter afholdelsen af klimatopmødet C40 World Mayors Summit i København i oktober 2019, der bringer vigtige aktører på klimaområdet til landet og den nyeste viden. Samtidig sikrer vi gennem projektet DK2020 at bringe viden og redskaber fra verdens mest klimaambitiøse byer ud til udvalgte kommuner i hele landet, og gøre dem til en del af det ambitiøse netværk.

Læs mere om C40 og C40 World Mayors Summit

Læs mere om DK2020

Kontakt

Projektchef Pelle Lind Bournonville

E-mail: plb@realdania.dk
Mobil: +45 29 69 52 06
Twitter: @PLBournonville

Bynetværk C40

En introduktion til bynetværket C40

Jesper Nygård giver status fra COP21

Jesper Nygård fortæller om byernes rolle i klimaindsatsen (på engelsk)

Det internationale samarbejde Compact of Mayors

Viden om klimaløsninger i byerne

Hvordan kan de danske kommuner styrke deres klimaindsats? En webinarrække målrettet kommunernes klimaansvarlige giver konkrete løsninger og svar. Webinarene er primært opbygget om den viden, som Realdania tilegner sig løbende i kraft af vores deltagelse i bynetværket C40 og samarbejdet Compact of Mayors.

Kommende webinarer

Det næste webinar kommer til at handle om good practice-guiden Climate Positive, som er udarbejdet af C40 og oversat til en dansk kontekst af Realdania. Datoen ligger endnu ikke fast.

Tidligere webinarer

Webinar d. 28. januar om gevinsterne ved grøn omstilling, hvor projektchef Pelle Lind Bournonville og Morten Højer, som er chefkonsulent i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, talte om, hvordan kommunerne konkret kan sætte tal på ekstragevinsterne ved grønne løsninger.

Webinar d. 26. november om Compact of Mayors, hvor projektchef Pelle Lind Bournonville og klimakonsulent i Høje-Taastrup kommune Marie-Louise Lemgart fortæller om de konkrete erfaringer med samarbejdet.