x

To publikationer med råd og inspiration til konkurrenceforløb

Pressemeddelelse 8. juli 2016

Bygherreforeningen og Realdania udgiver i samarbejde med Arkitektforeningen et katalog og en analyse, der skal inspirere til øget kvalitet i udbudsprocesserne.

Kataloget giver konkrete råd og viden fra erfarne fagpersoner i branchen. Katalogets viden er indhentet på et seminar, der blev afholdt i starten af 2016, hvor en række af branchens praktikere diskuterede udfordringer og muligheder i konkurrenceprocesser. Det er disse diskussioner, der nu er kondenseret i inspirationskataloget.

Her uddybes de afgørende pointer, mens der gives anvisninger til gavn for både bygherrer og rådgiveres daglige arbejde gennem konkrete nedslagspunkter. Der er således råd at finde om de overvejelser, bygherren skal gøre sig forud for en konkurrence, råd om detaljeringsgrad samt råd om, hvilket materiale bygherren får mest værdi ud af at få fra rådgiverne.

En tilhørende analyse, ”Det gode konkurrenceprogram”, supplerer inspirationskataloget med viden fra forskning og erfaringer fra fire afsluttede konkurrenceforløb. Analysen er udarbejdet af ph.d. og ekstern lektor Peter Holm Jacobsen fra Roskilde Universitet/Copenhagen Business School. Peter Holm Jacobsen har i flere år forsket i arkitektkonkurrencer som institution, og med analysen giver han et billede af det gode konkurrenceprogram baseret på såvel tidligere forskningsresultater som interviews foretaget under aktuelle konkurrenceforløb.

Projektchef Lars Autrup fra Realdania siger: ”Konkurrencer er vigtige for udviklingen i byggeriet, og derfor skal vi dele vores erfaringer og dermed styrke kvaliteten af konkurrencerne. Disse nye publikationer er et rigtig godt redskab. Her kan alle parter i udbudskonkurrencer få vigtig viden om nogle af de udfordringer og muligheder, som konkurrenceprocesserne indeholder.”

Vicedirektør i Bygherreforeningen, Hanne Ullum, siger: ”Publikationerne samler op på en proces, hvor vi har undersøgt forskellige konkurrenceforløb og dermed fået en stor viden fra dem, der beskæftiger sig med området til daglig. Vi vil fortsætte arbejdet, så kvaliteten i udbudsprocesserne kan øges, men det kræver, at branchen står sammen. Derfor har vi allerede flere initiativer på tegnebrættet i samarbejde med Arkitektforeningen”.

Bygherreforeningen og Arkitektforeningen arbejder sammen om initiativer, der kan samle branchen og skabe videndeling på tværs af konkurrenceforløb. De to foreninger har en række initiativer på tegnebrættet, herunder et fælles konkurrencecharter.

Vicedirektør i Arkitektforeningen, Annette Blegvad siger: ”Vi glæder os til det fortsatte samarbejde på området. Det er vigtigt, hvis vi skal øge kvaliteten i udbudsprocesserne. Derfor vil vi fortsætte dialogen mellem foreningerne, så flere tiltag og værktøjer til gavn for branchen kan udvikles i de kommende år”.

Forløbet omkring kvalitet i udbudsprocesserne er sket i samarbejde og med støtte fra Realdania. Udover de to publikationer har forløbet også resulteret i debatoplæg, hvor fire konkurrenceforløb belyses ud fra henholdsvis bygherres, konkurrencerådgiveres, fagdommeres og arkitekters perspektiv. De fire konkurrenceforløb er: Køge Nord Station, Diakonissestiftelsen, Dansk Talent Akademi og Kalvebod Fælled Skole.

Pressemeddelelsen er udsendt i samarbejde mellem Bygherreforeningen og Realdania.