x

Hjørring sætter korn på landkortet

Pressemeddelelse 17. marts 2016

Kornets rejse fra spire til brød og inspiration til sund madkultur. Alt det vil man snart kunne opleve og blive klogere på i Kornets Hus – et nationalt videns- og inspirationscenter om korn og madkultur, som skal bygges ved Hjørring. Bag projektet står Foreningen Kornets Hus i partnerskab med blandt andre Hjørring Kommune, Nordea-fonden, Holkegård Fonden, ENV-fonden, LAG Nord og Realdania.

Idemanden bag Kornets Hus, Jørn Ussing Larsen, er en af pionererne inden for produktion og forædling af økologisk og biodynamisk korn. Særligt gamle sorter som spelt og emmer. Via virksomheden Aurion A/S har Jørn Ussing Larsen bragt de gamle sorter tilbage på markerne og ud på spisebordene. 

 

Sammen med andre nordjyske ildsjæle stiftede Jørn Ussing Larsen i 2009 Foreningen Kornets Hus. Foreningens formål er at udbrede kendskab til og viden om korn som råvare i sund ernæring – og fortælle den fascinerende historie om korns betydning for vores civilisation.

 

Ideen er at gøre det i Kornets Hus – et nationalt videns- og inspirationscenter om korn, ernæring og madkultur. Det er nu lykkedes at skaffe den nødvendige finansiering til at bygge centret, som skal opføres på en grund syv kilometer syd for Hjørring. Snart igangsættes en konkurrence om, hvordan Kornets Hus kan udformes og indrettes. Ud over kursuslokaler vil huset rumme formidlingsaktiviteter, skoletjeneste, produktionskøkken og cafe med butik. Arealerne uden om huset vil også blive inddraget i centrets aktiviteter og formidling.

 

Kornets Hus skal være en ny attraktion i Nordjylland og henvende sig til turister, foreninger og andre besøgende. Derudover også til uddannelsesinstitutioner og professionelle som kokke, bagere og kantineledere, som centret vil udbyde særlige kurser til, der sætter fokus på økologisk korn som råvare i sund ernæring.  

 

Det forventes, at Kornets Hus står færdigt i slutningen af 2017.

CITATER

Jørn Ussing Larsen, formand for Foreningen Kornets Hus siger: ”Siden jeg underviste på det første bagekursus, er der gået en rum tid, og jeg har ønsket, at Kornets Hus skulle blive en realitet i over 10 år. Derfor er det næsten uvirkeligt, at denne drøm nu kan blive en realitet med opbakning fra de forskellige fonde. Jeg glæder mig til de næste skridt, og takker fondene for den tillid de har vist os ved at understøtte projektet.”

 

1. viceborgmester i Hjørring Kommune, Daniel Rugholm siger: ”Hjørring Kommune er begejstret over, at Realdania og andre fonde igen muliggør, at der udvikles et unikt tilbud i vores kommune. Kornets Hus vil give os endnu en streng at spille på i forhold til turisme- og erhvervsudviklingen i kommunen og bygger på de to af vores store erhverv, landbrug og turisme, der på glimrende vis deler vores unikke naturressourcer. Det passer rigtig godt med vores tilgang - en tilgang der også går igen i temaerne på det Naturtopmødet, som vi arrangerer i Hirtshals sidst i maj.”

 

Direktør i Nordea-fonden, Henrik Lehmann Andersen siger: ”Korn er en central råvare for vores fælles madkultur og daglige måltid. Kornets Hus vil gøre os klogere på kornet, inspirere os og styrke vores håndelag, så det bliver endnu mere smagfuldt og sjovt at vælge korn som råvare i et sundt hverdagsmåltid.”

 

Programchef i Realdania, Stine Lea Jacobi siger: ”Fødevarer og turisme er to af yderområdernes største potentialer for positiv udvikling. Kornets Hus arbejder med netop de potentialer. Det er også meget positivt, at centret har så stærk lokal forankring – det er helt afgørende for at få succes og bidrage til vækst og udvikling i Nordjylland.”

 

FAKTA

Økonomi:

Projektets samlede økonomi: 22,4 mio. kr.

Omfatter byggeri af et hus på 680 m² og udvikling af formidlingsaktiviteter.

 

Bidragsydere:

Realdania: 12,6 mio. kr.

Nordea-fonden: 6,5 mio. kr. (udvikling af formidlingsaktiviteter)

Hjørring Kommune: 1 mio. kr.

Holkegård Fonden: 1 mio. kr.

ENV-fonden: 1 mio. kr.

LAG Nord: 300.000 kr.

 

Tidsplan (forventet):

Konkurrence: marts 2016 – august 2016

Projektering: september 2016 – februar 2017

Byggefase: februar 2017 – oktober 2017

Indvielse: ultimo 2017

 

Om Jørn Ussing Larsen og ideen til Kornets Hus:

Jørn Ussing Larsen afholdt sine første bagekurser i 1980.  I 2003 fik Jørn Ussing Larsen ideen til at lave en separat bygning til at afholde bagekurser i. Indtil 2007 var det kun en drøm med nogle få skitser til en bygning. I 2007-08 blev der nedsat en styregruppe, der udarbejdede en detaljeret beskrivelse af aktiviteter og en forretningsplan for Kornets Hus. Ud fra dette blev Foreningen Kornets Hus stiftet i 2009, og bestyrelsen har siden da stået for at skaffe finansiering til videns- og inspirationscentret.