x

Odsherreds nye byteater tæt på realisering

Pressemeddelelse 5. januar 2017

Planerne om at gøre Odsherred Teater til en kulturel og social dynamo i byudviklingen af Nykøbing Sj. med en ny teatersal på Algade er nu stort et skridt nærmere, efter at Realdania har bevilget 10 millioner kroner til projektet.

Odsherred Teater og Odsherred Kommune står i fællesskab bag planerne for den nye teatersal, som skal ligge i Nykøbing Sjællands hovedgade, Algade.

Odsherred Kommune købte i 2015 den tidligere Irma-forretning på Algade 36 i Nykøbing med det formål at indrette den til Odsherred Teater. Indtil nu har teatret haft til huse i Annebergparken syd for byen.

Den nye teatersal vil dels fuldende planerne om at udvide teateret med en rigtig teatersal til cirka 300 publikummer. Dels vil teatersalen binde byrummet fra gågaden Algade med passagen fra teaterfoyeren og caféteateret til parkeringspladsen bagved sammen.

Når den samlede finansiering af projektet er på plads, vil Odsherred kommune udskrive en arkitektkonkurrence for teatersalen og sammenhængen mellem det øvrige byrum. Visionen er en bygning, der både har synlighed, og som inviterer indenfor til fleksibelt og mangfoldigt brug, og som medvirker til at skabe synenergi mellem livet i teateret og livet i byen.

Virkeliggøre planerne

- Vi er ovenud glade for denne gode nyhed om, at Realdania vil støtte teaterprojektet. Det betyder, at vi kan virkeliggøre og færdiggøre teaterbygningen som en kulturinstitution, der understøtter Nykøbing Sj. som hovedbyen i Odsherred og øge såvel tilgængeligheden for borgerne som muligheden for liv, energi og en ny fremtid for bymidten. Vi vil gennem placeringen af kulturinstitutionen midt i byen skabe en vækst og udvikling sideløbende med det igangværende byfornyelsesprogram for næsten 11 mio. kr., hvor teatret også indgår som et naturligt omdrejningspunkt, siger Odsherreds borgmester Thomas Adelskov.

Projektchef, Karen Skou, Realdania siger:
- Odsherred Teater er en succesfuld, lokal kulturinstitution. Det har både en stor rolle både i kulturlivet og er en aktiv medspiller i Odsherred generelt. Den nye teatersal bliver et godt eksempel på, hvordan man som kommune og kulturinstitution sætter kulturen i spil, som dynamo for at udvikle en provinsby. Vi håber, at det er et projekt, som også andre kommuner i yderområderne kan hente inspiration fra.

Et kulturelt fyrtårn

Realdania har støttet flere andre projekter i Odsherred. Blandt andet bevægelsesparken i Sundhedscentrets have i projektet ”En god omvej”. Også første etape af Højderygstien i Geopark Odsherred. Og også omdannelsen af den gamle fiskeriauktionshal på Odden til nyt samlings- og udstillingssted, som blev indviet i sommer
- Der er ingen tvivl om, at vi med Realdanias støtte kan få realiseret teatret som et kulturelt fyrtårn i bymidten, som vil medvirke til at skabe nyt liv og vækst i byen sideløbende med den igangværende byfornyelse, og som vil kunne tiltrække nye målgrupper og udvide de eksisterende målgrupper, siger Thomas Adelskov.
- Realdania samarbejdede med kommunen om Visionsplan 2025 for et par år siden. Et væsentligt element i anbefalingerne i denne rapport var netop at understøtte Nykøbing som hovedbyen og med udvalgsbutikker, byliv, kultur og spisesteder, som efterspørges af både helårsborgere og fritidsborgere. Med realiseringen af teatret til at understøtte denne udvikling får vi et levende byrum og en aktiv handelsby, der vil være tiltrækkende også i de ellers stille aftentimer og i weekends.

- Det vil medføre et løft af byen og hele egnen og tiltrække endnu flere borgere, gæster og turister, siger Thomas Adelskov.

Søger flere fonde

Odsherreds Kommunes byråd bevilgede 6,7 mio. kr. til 1. etape af ombygningen af teatret, som åbnede i sommeren 2016.
Kulturchef Eva Ormstrup, Kultur og Fritid, oplyser, at der fortsat mangler en mindre finansiering for endeligt at realisere etape 2 og 3 af teaterombygningen, og at kommunen har flere fondsansøgninger ude, så der er positiv forventning om en realisering af projektet i 2017. A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter også den kommende, nye teatersal med 10 millioner kroner.

Derudover har Odsherred Byråd bevilget 7,2 mio. kr. til den kommende byfornyelse over de næste fem år, og det daværende Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium 3,6 mio. kr. Fokus er på torve og pladser, trafikregulering, kulturelle tilbud og aktiviteter og bygningsfornyelse af ejendomme.

Pressemeddelelsen er udsendt af Odsherred Kommune.