x

Fra Annebergparken til hovedgaden

Hovedgaden i Nykøbing Sjælland er, som mange andre hovedgader i yderområderne, under pres. Det har Odsherred Kommune forsøgt at ændre på. Derfor købte Odsherred kommune i 2015 en tom Irmabutik midt på gågaden i Nykøbing Sjælland. Pladsen skulle bruges til flytningen af Odsherred Teater, der tidligere lå i Annebergparken uden for byen. Flytningens formål har været at styrke Odsherred Teater som egnsteater og skabe liv i hovedgaden - samt styrke Nykøbing Sjælland som hele egnens hovedby.

Ønsket om en moderne teatersal 

Teateret flyttede ind på hovedgaden i 2016, hvor besøgstallene steg det første år fra 3.000 årlige besøgende til godt 4.000 besøgende.

I den gamle dagligvareforretning blev der både plads til teatrets café og en mindre teatersal, som har fungeret under ombygningen, mens den moderne teatersal blev rejst på bagsiden af hovedgaden. D. 25. september 2021 indviede Odsherred Teater den nye teatersal. Tilbygningen er på 1.000 m2  indeholdende en 300 m2 blackbox teatersal med plads til 230 publikummer, værksted, garderober, mødelokale, kontorer og lounge.

Arkitektfirmaet Christensen & Co har stået for udformningen af teatersalen sammen med Primus, STED, Oluf Jørgensen A/S, Sweco, Inoconsult og Cowi. Med projektet er der skabt en sammenhængende arkitektur for hele teaterbygningen og omgivelserne mod gågaden og mod parkeringspladsen ved Holsts Have. Den nye sal cementerer Odsherred Teater som et kulturelt fyrtårn i Nykøbing Sj. – en levende bygning, der samtidig skaber liv i bymidten.

 

En 2025-strategi -  På forkant 

Beslutningen om at flytte Odsherred Teater ind på hovedgaden er truffet med udgangspunkt i kommunens samlede udviklingsstrategi. Odsherred Kommune er en af 25 kommuner, der har udviklet langsigtede strategiplaner som del af vores kampagne På forkant. Et af temaerne i Odsherreds 2025-strategi er de fremtidige roller for Nykøbing Sjælland, Vig og Asnæs; de tre tidligere hovedbyer. Her er det besluttet, at Odsherred Kommune vil satse på Nykøbing Sjælland som hovedby og katalysator for udviklingen ved at koncentrere aktiviteter og funktioner i centrum.

På forkant

Et ca. 1.000 m2 stort moderne scenekunsthus indeholdende en 300 m2 blackbox teatersal med plads til 230 publikummer, værksted, garderober, mødelokale, kontorer og lounge. 

Huset er tegnet af Christensen og Co Arkitekter (CCO)
Underrådgivere: Bygning: Primus Arkitekter Aps. Landskab: Sted Aps. Konstruktion og installation: Oluf Jørgensen A/S. Akustik: SWECO.
 
Entreprenør: Elindco A/S. Rådgiver: Rambøll. 

Projektet har fået støtte fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 10 millioner kroner, den filantropiske forening Realdania 10 millioner kroner, Odsherred Kommune 10 millioner kroner, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 5 millioner kr. 
Det er desuden støttet af: Poul Johansen Fonden, Brand af 1848, Knud Højgaards Fond, LAG-midlerne, Nykøbing Håndværkerforening, Sparekassen Sjælland Fonden, Superbrugsen/Nykøbing Sj, Broderlogen 87.