x

Nyt værktøj vil styrke kommunernes klimaindsats

Pressemeddelelse 26. oktober 2016

Med et nyt it-værktøj fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet bliver det nemmere for kommunerne at opstille regnskab for deres energiforbrug og udledning af drivhusgasser. Dermed bliver det mere enkelt at arbejde strategisk med energiplanlægning og deltage i internationale klimasamarbejder.

Det har hidtil været vanskeligt for kommunerne at opstille et regnskab for, hvor stort energiforbruget og udledningen af drivhusgasser er inden for de enkelte kommunegrænser. Indsamlingen af data har været ressourcekrævende og har ofte krævet hjælp fra eksterne konsulenter.

Med det nye værktøj, som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet står bag sammen med KL og Realdania, får kommunerne nu hjælp.

Energi- og CO2-regnskabet, som værktøjet kaldes, leverer ca. 80 pct. af alle nødvendige energi- og udledningsdata. Kommunerne skal altså ikke i samme omfang som tidligere hente data fra forskellige steder og får samtidig et bedre og mere ensartet overblik over deres energiforbrug, den vedvarende energiproduktion og drivhusgasudledningerne i kommunen.

”Kommunernes indsats er afgørende i vores energiomstilling. Det er et spring fremad, at de nu får et bedre værktøj til at opstille energi- og klimaregnskaber. Det giver dem et bedre grundlag for at følge kommunens udvikling, og de, der vil, kan nemmere opsætte mål for den lokale energi- og klimaplanlægning. Jeg ser også et perspektiv i, at værktøjet kan gøre det nemmere for kommunerne at gå sammen om energiløsninger på tværs af kommunegrænser,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Støtter kommunernes strategiske energiplanlægning

Kommunernes energiplanlæggere og klimaansvarlige medarbejdere vil aktivt kunne bruge det nye værktøj i deres arbejde med strategisk energiplanlægning. Når der er konsistens i de anvendte metoder, kan resultaterne nemlig overføres direkte til de strategiske energiplaner.

”Anvendelige og tilgængelige data har længe været en udfordring, når vi i kommunerne har valgt at lave energikortlægninger. Det er vigtigt i vores arbejde med at kunne tilbyde mere grøn energi til forbrugerne. Nu har vi fået en håndsrækning fra statslig side, og det er vi rigtig glade for,” siger formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg Jørn Pedersen.

Styrker kommunernes internationale samarbejde

Energi- og CO2-regnskabet gør det samtidig nemmere for kommunerne at deltage i internationale samarbejder som The Global Covenant of Mayors. Med det nye værktøj kan de nu udtrække data i den internationale afrapporteringsstandard, der bruges på tværs af lande til at kortlægge byers klimaaftryk. Arbejdet med den internationale tilpasning af Energi- og CO2-regnskabet er finansieret af Realdania. Endvidere har Realdania sammen med Energistyrelsen finansieret færdiggørelse og drift af værktøjet i 2016.

”Den globale klimasituation fortæller os, at der er behov for fælles handling. Derfor er det vigtigt, at byerne kan løfte i flok også på tværs af landegrænser. Energi- og CO2-regnskabet gør nu det muligt for kommunerne at lave klimaregnskaberne, så de passer til den internationale standard, Jeg håber, at det samtidig kan få flere kommuner til at tilmelde sig The Global Covenant of Mayors, der er et af de vigtigste internationale vidensfællesskaber for byer, engageret i klimakampen,” siger Realdanias adm. direktør, Jesper Nygård.

Energi- og CO2-regnskabet er udviklet af et konsortium bestående af Viegand Maagøe og NIRAS. Værktøjets udvikling har været forankret i Energistyrelsen.

Pressemeddelelsen er udsendt af Energi- Forsynings- og Klimaministeriet i samarbejde med KL og Realdania.