x

Forskningsprojekt skal afdække skolernes indeklima

Pressemeddelelse 1. februar 2016

Vi mangler forskningsbaseret viden om, hvad der skaber godt indeklima rundt om på vores skoler. Derfor har Realdania i samarbejde med DTU igangsat en undersøgelse, der skal give et stærkere datagrundlag og et mere samlet overblik over indeklimaets tilstand i klasselokalerne.

Fra tidligere forskning ved vi, at indeklimaet i de danske skoler er for ringe, og at det påvirker elevernes indlæring. Med den nye skolereform har eleverne desuden fået længere skoledage, hvilket gør det endnu vigtigere at kende årsager og mulige løsninger på dårligt indeklima.

Ifølge Lene Wiell Nordberg, der er projektleder for indeklimainitiativer i Realdania, er formålet med forskningsprojektet at få skabt et helhedsbillede af problemet:

”Vi mangler det nødvendige 360-graders overblik. Vi har punktvis viden om, at der er problemer med luftens kvalitet og CO2-niveauet i klasserne. Men hvad med luftfugtigheden, støjniveauet og klasselokalets indretning, hvordan påvirker det elever og lærere? Og hvad er målsætningerne for nybyg og renovering af skoler, og hvordan renoverer skolerne? Den viden skal vi gerne have med, hvis vi skal komme med ideer til, hvordan vi løser problemerne.”

Målinger på 50 skoler landet over

Forskningsprojektet løber indtil udgangen af 2016. I den periode foretager forskere fra DTU en lang række målinger på omkring 50 tilfældigt udvalgte skoler landet over. Derudover vil der blive lavet en grundig afdækning af, hvad der allerede eksister af viden på området, samt hvilke forskningsfelter der endnu er uudforskede. DTU’s målinger vil således blive sat i forhold til den viden, der allerede findes om indeklima både i Danmark og i udlandet.

Professor Geo Clausen fra DTU Byg siger: ”Vi har i en årrække arbejdet på at dokumentere indeklimaets tilstand beskrevet med nogle få simple parametre i danske skoler. Det har ikke været opløftende. Med dette udredningsprojekt vil vi i langt højere grad forsøge at finde gode løsninger, så vi kan få højnet indeklimaets kvalitet i de danske skoler

Ud over luftkvalitetsparametre som CO2, partikler og skimmelsvampe vil der blive målt lysforhold og termiske- og akustiske forhold. Målingerne vil blive sammenlignet med skolernes bygningstypologiske karakteristika for at afdække, hvilken rolle skolernes fysiske udformning har for indeklimaets generelle tilstand. Er der eksempelvis en sammenhæng mellem indeklimaet og skolens opførelsesår, indretning eller tekniske installationer? Det er nogle af de spørgsmål, som projektet håber at kunne give nogle svar på.

DTU’s undersøgelser er første fase i forskningsprojektet. Den næste fase består i en undersøgelse ved Alexandra Instituttet af den adfærd, der er i skolerne, og hvordan den påvirker indeklimaet. Vi ved nemlig fra tidligere undersøgelser, at de, der bruger og opholder sig i et lokale, i høj grad er med til selv at skabe deres indeklima.

Forskningsprojektet gennemføres som en del af Realdanias indsatsområde, der arbejder på at understøtte udviklingen af et godt indeklima. Det sker bl.a. for at sætte fokus på de sundhedsmæssige problemer i indeklimaet, der kan have negative konsekvenser for indlæring, produktivitet og trivsel i både skoler, på arbejdspladser og i institutioner.