x

Usynlige sluseklapper i Kerteminde

Pressemeddelelse 15. marts 2016

Den unikke og smukke gamle købstad Kerteminde, med de bevaringsværdige gamle huse og røde tage, er i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Men dette vil et anlæg af usynlige sluseklapper kunne beskytte imod. Sluseklapperne planlægges anlagt på bunden af Kerteminde havn. Realdania støtter projektet.

Anlægget skal klimasikre Kerteminde by og omkring Noret. Sluseanlægget kan sammen med Kerteminde Kommunes anlæg af forstærkede diger syd for havnen og højvandsmure på havnearealerne beskytte næsten 900 ejendomme i området, som ellers ville være truet af oversvømmelse fra kommende stormfloder. Stormflodssikringen vil give tryghed for borgerne og skabe muligheder for yderligere investeringer og vækst i Kerteminde.

Realdania har nu givet tilsagn om støtte til sluseanlægget med 14,5 mio. kr. Det sker på baggrund af en forundersøgelse, som peger på, at en sluse ved havneindløbet og kystsikring mod nord og syd er bæredygtigt både for så vidt angår økonomi og den tekniske løsning.

”De usynlige sluseklapper er pontoner, som ligger i bunden af havnen, og de løftes kun op og lukker for havet, når der er varsel om stormflod. Sluseklapper på havbunden er en helt ny og ukendt metode til kystsikring i Danmark. Anlægget omfatter også højtvandsmure på havneområdet og et højere dige syd for byen. Det samlede anlæg forventes at koste ca. 40 mio. kr. Kerteminde Sluselaug har bedt kommunen om, at medvirke til at sikre kysten efter at byen har været hårdt ramt ved en række stormfloder. Der er tidligere udbetalt 76 mio. kr. i erstatninger fra Stormrådet til mere end 500 husstande. Det viser, at behovet for sikring af ejendommene haster og er vigtigt for husejerne”, siger Niels Peter Raun, formand for de næsten 100 medlemmer af Kerteminde Sluselaug.

”Byrådet og borgerne i Kerteminde er rigtig taknemmelige for den økonomiske håndsrækning fra Realdania. Hjælpen gør det muligt at reducere husejernes udgifter til kystsikringen mærkbart. Med tilsagnet vil vi nu starte dialog og proces med de næsten 900 berørte husejere. Nu indbyder kommunen og Kerteminde Sluselaug alle interesserede borgere og foreninger i byen til informationsmøde den 30. april i Kertemindehallen. Den endelige beslutning om anlægget tages dog først af Kerteminde Byråd, når de berørte husstande er orienteret og har haft muligheden for at blive hørt. Ved positiv beslutning kan endelig projektering og anlæg sættes i gang allerede i efteråret 2016”, siger Borgmester Hans Luunbjerg fra Kerteminde Kommune.

”De usynlige sluseklapper betyder også, at det fantastiske udsyn over havet for bylivet omkring renæssancehavnen og fra byen kan bevares, samtidig med at vi beskytter byen mod oversvømmelser og tab af værdier. Nærheden til havet er en af Kertemindes store attraktioner, og udsigten over havet vil også fremover glæde de mange turister og borgere i byen”, siger Jesper Hempler, Formand for Miljø og Teknikudvalget i Kerteminde Kommune.

”Mange danske byer står over for at skulle i gang med tiltag, som skal gøre dem klimarobuste. Sluseklapperne i Kerteminde er et godt eksempel på en løsning, som kan sikre en by mod højvande inden for en relativ overskuelig økonomi og sådan, at det ikke skæmmer omgivelserne. Vi håber, at det er en løsningsmodel, der også kan inspirere andre byer med lignende udfordringer og geografiske forhold”, siger Anne-Mette Gjeraa, Projektchef i Realdania.
Fakta

Cirka 770 ejendomme i Kerteminde og cirka 120 ejendomme i Munkebo og Kølstrup har markant mindre risiko for stormflod frem til år 2050 med en beregnet vandstandsstigning på op til 30 cm. og en stormflodskote på +2,20 m. Dette vil klimasikringsanlægget kunne beskytte imod. 

Stormflodssikringen er udviklet på baggrund af en forundersøgelse om sikring af ejendomme i Kerteminde og Munkebo. Forundersøgelsen er gennemført i 2015 af Rambøll, DHI og FORCE Technology og med støtte fra Realdania.