x

Realdania By og Realdania Byg sammenlægges

Pressemeddelelse 10. december 2015

Realdania By A/S og Realdania Byg A/S bliver pr 1. januar 2016 lagt sammen til ét selskab under navnet Realdania By & Byg A/S. Sammenlægningen sker for at samle Realdanias filantropiske investeringer i ét selskab. Realdania By & Byg A/S er et helejet Realdaniaselskab.

Som et styrket datterselskab vil Realdania By & Byg fortsat arbejde med at føre Realdanias mission om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem aktivt ejerskab, hvad enten det er af enestående bygninger eller arealer til byudvikling. Sammenlægningen betyder intern styrkelse og nye samarbejdsmuligheder, mens projekterne fortsætter som hidtil. 

Realdania By & Byg A/S har hjemsted på:
Jarmers Plads 2, 1551 København V

Og har tillige kontor i:
Nørregade 29, 5000 Odense C